Go to Top

Archives

Tag Archives: delovno razmerje

Aneks k pogodbi o zaposlitvi – Katere elemente je mogoče spremeniti z aneksom?

Aneks k pogodbi o zaposlitvi je dogovor med delavcem in delodajalcem, s katerim stranki spreminjata oziroma dopolnjujeta določene elemente zaposlitve. Informativni izračun plače Vendar pa vseh elementov zaposlitve ni mogoče spreminjati z aneksom. Za katere spremembe torej stranki lahko skleneta aneks k pogodbi o zaposlitvi in kdaj je potrebno skleniti novo pogodbo? Potrebujete pogodbo o zaposlitvi,  aneks k pogodbi ali pa pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 Nadaljuj z branjem

Odreditev drugega dela – kdaj ga lahko delodajalec odredi?

Odreditev drugega dela Odreditev drugega dela s strani delodajalca je možna v nekaterih primerih. Kaj o tem pravi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)? Odprtje s.p. na DATA točki je hitro in enostavno! Odreditev drugega dela lahko izvede delodajalec Če ni določeno drugače (na primer v kolektivni pogodbi ali v drugem zakonu), se lahko delodajalec odloči za odreditev drugega dela. To pomeni, da delavcu odredi opravljanje drugega dela, kot ga ima Nadaljuj z branjem

Delovno razmerje – kdaj gre za obstoj delovnega razmerja in kdaj ne?

Delovno razmerje Delovno razmerje je opredeljeno v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). Kakšna je definicija delovnega razmerja? Kakšni so elementi delovnega razmerja? Kdaj gre za prikrito delovno razmerje? Če imate vprašanja delovnopravne, obligacijske ali gospodarske zakonodaje tudi vi, se lahko z njimi obrnete na naše pravne svetovalce! Za termin plačljivega strokovnega svetovanja se lahko naročite na 01/600-1530 ali na data@data.si. Ustanovitev d.o.o. – enostavno in hitro na DATA točki! Delovno Nadaljuj z branjem

Krajši delovnik oz. delovni čas – kaj je treba vedeti?

Krajši delovnik oz. delovni čas Krajši delovnik oz. krajši delovni čas je ena izmed možnosti, za katero se lahko sklene pogodba o zaposlitvi. Kaj se šteje za krajši delovnik? Kako je s krajšim delovnikom v posebnih primerih? Dileme iz delovnopravne zakonodaje vam lahko pomagajo razrešiti tudi naši pravni svetovalci! Za termin plačljivega strokovnega svetovanja se lahko dogovorite na 01/600-1530 ali na data@data.si. Odprtje s.p. – brezplačno, hitro in enostavno na Nadaljuj z branjem

Sporazumna odpoved je eden od načinov prenehanja zaposlitve!

Sporazumna odpoved – kako sporazumno prenehati delovno razmerje? Sporazumna odpoved je eden izmed možnih načinov prenehanja pogodbe o zaposlitvi in s tem delovnega razmerja. Kdo lahko poda predlog za sporazumno odpoved? Kako se sklene sporazum o prekinitvi delovnega razmerja? Kako je z odpovednim rokom v tem primeru? In z regresom, dopustom in ostalimi pravicami? V kolikor potrebujete podrobnejše svetovanje, se obrnite na naše pravne svetovalce. Za termin plačljivega strokovnega svetovanja Nadaljuj z branjem

Kolektivne pogodbe urejajo pravice in obveznosti iz delovnega razmerja

Kolektivne pogodbe – na kaj morajo biti pozorni delodajalci? Kolektivne pogodbe pogosto urejajo pravice in obveznosti iz delovnega razmerja. Kaj morajo vedeti delodajalci in delavci o kolektivnih pogodbah? Če bi potrebovali pomoč glede tolmačenja kolektivne pogodbe, ki velja za vašo dejavnost, se lahko obrnete na naše pravne svetovalce! Za termin plačljivega svetovanja lahko pokličete na 01/600-1530 ali nam pišete na data@data.si. Ustanovite d.o.o. ali s.p. na Dati! Pokličite na 01/600-1530! Nadaljuj z branjem

Postopek izbire na delovno mesto – kakšne pravice imajo delavci?

Postopek izbire na delovno mesto Postopek izbire na delovno mesto prinese dolžnosti in pravice delavcev (ter tudi delodajalcev), ki so v tem postopku. V članku bomo pregledali nekaj zakonsko določenih pravic, ki jih ima oseba, ki je vključena v postopek izbire na delovno mesto. Mimogrede, v našem podjetju imamo tudi odlične pravne strokovnjake. Ti vam lahko svetujejo na področjih delovnega, gospodarskega in obligacijskega prava. Za termin plačljivega svetovanja lahko pokličete Nadaljuj z branjem

Nadomestilo za ločeno življenje – kaj je to in kdaj vam pripada?

Nadomestilo za ločeno življenje – komu se izplača? Nadomestilo za ločeno življenje pripada delavcu, ki opravlja delo izven kraja, kjer živi s svojo družino ter zato zaradi službenih potreb v času delovnih obveznosti prebiva ločeno od svoje družine. Kdaj je delavec upravičen do takšnega nadomestila? Če imate vprašanja glede nadomestila za ločeno življenje ali druge dileme iz področja delovnopravne zakonodaje, se lahko naročite na termin plačljivega svetovanja z našimi pravnimi Nadaljuj z branjem

Dosegljivost delavca med dopustom – vas delodajalec lahko pokliče?

Dosegljivost delavca – morate biti med dopustom dosegljivi za delodajalca? Dosegljivost delavca med dopustom – morate delodajalcu biti na razpolago, ko ste na dopustu? Vas lahko kontaktira po telefonu ali elektronski pošti? Mimogrede, v našem podjetju Data ima tudi odlične pravne strokovnjake, ki so še posebej specializirani na področjih obligacijskega, gospodarskega ter delovnega prava! Če potrebujete pravno svetovanje, lahko pokličete na 01/600-1530 ali pa nam pišete na data@data.si ter se Nadaljuj z branjem

Sorazmerni del dopusta – kako ga izračunati?

Sorazmerni del dopusta vam pripada, če niste zaposleni celo koledarsko leto Sorazmerni del dopusta – če se delavec zaposli med koledarskim letom, ima v tem letu po zakonu pravico do ene dvanajstine letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve. Kaj to pomeni v praksi? Imate tudi vi vprašanja glede letnega dopusta? Bi mogoče potrebovali pomoč pri pripravi odmere za letni dopust? V podjetju je priporočljivo imeti tudi interni pravilnik o letnem Nadaljuj z branjem

Povračilo potnih stroškov za prevoz na delo – novost

Povračilo potnih stroškov za prevoz na delo – novost od septembra 2021 Povračilo potnih stroškov za prevoz na delo je doživelo spremembe z novo Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Ker je bila uredba kar dvakrat objavljena v juliju smo tokrat zbrali nekaj pomembnih informacij. Te bodo delodajalci potrebovali ob izplačilu prevoza na delo za mesec september 2021. Informativni izračun plače Povračilo potnih stroškov Nadaljuj z branjem

Delovna razmerja in bistveni elementi le-teh

Delovna razmerja so opredeljena v ZDR-1 Delovna razmerja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) opredeljuje kot razmerja med delavci in delodajalci, kjer se delavci prostovoljno vključijo v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo. Delavci morajo tudi osebno in nepretrgoma opravljati delo po navodilih in pod nadzorom delodajalcev Informativni izračun plače Za delovna razmerja je izkazano, ko so izpolnjeni vsi elementi delovnega razmerja, kar pomeni, da se delo ne Nadaljuj z branjem

Pogodbene kazni v pogodbah o zaposlitvi – ali so dopustne?

Pogodbene kazni so pri pogodbah o zaposlitvi dovoljene le izjemoma! Pogodbene kazni so namenjene zavarovanju obveznosti, ki jih pogodbeni stranki dogovorita s pogodbo. A v delovnem pravu oz. pogodbi o zaposlitvi pogodbene kazni niso dopustne – razen v primeru izjeme! Informativni izračun plače Delovnopravno področje je izjemno občutljivo. Naša pravna služba večkrat prejme klice s strani delodajalcev ali zaposlenih. Pogosto gre za kršenje zakonodaje in pogodbenih pravic. Imate tudi vi Nadaljuj z branjem

Preživnine zavezanec ne plačuje? Nadomestilo tudi po 18. letu!

Preživnine in trajanje preživninske obveznosti Preživnine so pravica, ki jo od 24.10.2020 lahko uveljavlja tudi otrok, starejši od 18 let. Ta traja, dokler traja preživninska obveznost, če upravičenec ni v delovnem razmerju! Informativni izračun plače Nadomestilo preživnine po 24.10. traja, dokler traja preživninska obveznost! Novi pogoji za uveljavitev pravice in čas prejemanja se spreminja s spremembo Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Nadaljuj z branjem