Go to Top

Odreditev drugega dela – kdaj ga lahko delodajalec odredi?

Odreditev drugega dela

Odreditev drugega dela s strani delodajalca je možna v nekaterih primerih. Kaj o tem pravi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)?

Odprtje s.p. na DATA točki je hitro in enostavno!

Odreditev drugega dela lahko izvede delodajalec

Če ni določeno drugače (na primer v kolektivni pogodbi ali v drugem zakonu), se lahko delodajalec odloči za odreditev drugega dela. To pomeni, da delavcu odredi opravljanje drugega dela, kot ga ima določenega v pogodbi o zaposlitvi. V katerih okoliščinah se lahko delodajalec odloči za odreditev drugega dela?

Pretvorite vašo bruto plačo v neto!

Kaj velja v splošnem glede opravljanja dela?

ZDR-1 v 33. členu določa, da mora delavec vestno opravljati delo na delovnem mestu oz. v okviru vrste dela, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, v času in na kraju, ki sta določena za izvajanje dela, upoštevaje organizacijo dela in poslovanja pri delodajalcu. Delavec mora upoštevati zahteve in navodila delodajalca v zvezi z izpolnjevanjem pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja. Ali lahko delavec tudi odkloni opravljanje dela po navodilu ali na zahtevo delodajalca? To je možno, če bi to pomenilo protipravno ravnanje ali opustitev. Odreditev drugega dela lahko delodajalec odredi, če ni z zakonom ali kolektivno pogodbo določeno drugače.

Preberite tudi – Kilometrina 2022, kaj je drugače?

pravno svetovanje

»Popoldanca« lahko odprete ob redni zaposlitvi!

Odreditev drugega dela oz. opravljanje drugega dela

Če z zakonom ali kolektivno pogodbo ni določeno drugače, mora delavec opravljati tudi drugo delo. Kdaj se lahko delodajalec odloči za odreditev drugega dela? Opravljanje ustreznega drugega dela delavcu se lahko odredi v naslednjih primerih:

 • z namenom ohranitve zaposlitve;
 • z namenom zagotovitve nemotenega poteka delovnega procesa;
 • začasno povečan obseg dela na drugem delovnem mestu oz. vrsti dela pri delodajalcu;
 • začasno zmanjšan obseg na delovnem mestu oz. v okviru vrste dela, ki ga opravlja;
 • nadomeščanje začasno odsotnega delavca.

Preberite tudi – Dodatek do minimalne plače, kdaj se izplača?

Odreditev drugega dela mora biti pisna!

Začasna odreditev drugega dela, ki delavcu nalaga začasno opravljanje drugega dela, mora biti pisna. Ta se lahko delavcu pošlje tudi na elektronski naslov, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec. Odreditev drugega dela (ustreznega oz. primernega) lahko traja največ tri mesece v koledarskem letu. Ima pa delavec, ki začasno opravlja drugo oz. primerno delo tudi pravico do plače, kot da bi opravljal svoje delo, če je to zanj ugodnejše.

 Kaj morate vedeti, če želite poslovati kot normiranec sp?

Odreditev drugega dela – kaj se šteje kot ustrezno oz. primerno delo?

Ko gre za odreditev drugega dela ZDR-1 določa oz. opredeljuje ustrezno delo. In sicer velja, da je ustrezno delo delo:

 • za katerega delavec izpolnjuje pogoje in za katerega se zahteva enaka vrsta in raven izobrazbe, kot se zahteva za opravljanje dela, za katerega ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, in
 • za delovni čas, kot je dogovorjen za delo, za katero je sklenjena pogodba o zaposlitvi, ter
 • kraj opravljanja dela ni oddaljen več kot tri ure vožnje v obe smeri z javnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim prevozom delodajalca od kraja bivanja delavca.

Za manjše delodajalce (ki zaposlujejo deset ali manj delavcev) pride v poštev tudi odreditev drugega dela za t.i. primerno delo. To pomeni, da lahko manjši delodajalci pisno odredijo tudi začasno opravljanje drugega primernega dela. To je delo:

 • za katerega se zahteva enaka vrsta in največ ena raven nižja izobrazba kot se zahteva za opravljanje dela, za katerega ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, in
 • za delovni čas, kot je dogovorjen za delo, za katerega ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, ter
 • kraj opravljanja dela ni oddaljen več kot tri ure vožnje v obe smeri z javnim prevoznim sredstvom ali organiziranim prevozom delodajalca od kraja bivanja delavca.

Ostanite na tekočem in se prijavite na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja