Go to Top

Dodatek do minimalne plače – v katerih primerih se ga izplačuje?

Dodatek do minimalne plače bi naj prejemalo nekaj več kot 40 tisoč zaposlenih

Dodatek do minimalne plače prejemajo delavci, katerih osnovna plača je nižja od zakonsko določene minimalne plače. Kako se obračuna dodatek do minimalne plače in kateri delavci imajo osnovno plačo nižjo od minimalne ter tako prejemajo dodatek do minimalne plače? Mimogrede, v našem podjetju DATA vam lahko svetujejo naši pravni, davčni in računovodski svetovalci. Za termin plačljivega strokovnega svetovanja lahko pokličete na 01/600-1530 ali pa nam pišete na data@data.si.

Ustanovitev s.p. ali d.o.o. lahko opravite na DATA točki!

Osnovno plačo nižjo od minimalne plače naj bi prejemalo več kot 41 tisoč delavcev

Po zadnjih dostopnih podatkih bi naj 41.299 zaposlenih prejemalo osnovno plačo, ki je nižja od minimalne plače. V teh primerih je potrebno izplačati tudi dodatek do minimalne plače. Šlo naj bi za nekaj več kot 7.500 zaposlenih v javnem sektorju in okrog 33.500 zaposlenih v zasebnem sektorju. V javnem sektorju gre za vse zaposlene pod 23. plačnim razredom. Med njimi so na primer čistilke, laboranti, receptorji, oskrbovalke v bolnišnici, natakarji, kuharji, pomočniki vzgojiteljev in drugi. V zasebnem sektorju pa lahko po pregledu kolektivnih pogodb ugotovimo v povprečju dosežejo osnovne plače višino minimalne v VII. tarifnem razredu. To na primer velja za kolektivne pogodbe trgovine, kmetijstva in živilske industrije, kovinske industrije, cestnega potniškega prometa, poštne in kurirske dejavnosti ipd.

Izračunajte svojo plačo z našim kalkulatorjem!

Trenutna zakonodaja omogoča nižje osnovne plače kot je minimalna

Minimalna plača za leto 2022 sicer znaša 1074,43 evra bruto. V praksi pa niso nič neobičajnega niti osnovne plače, ki so 500 ali 600 evrov bruto. Delavci, katerih osnovne plače dosegajo ali presegajo minimalno plačo, dobivajo dodatke pri plači glede na svojo dejansko bruto plačo. Če je osnovna plača nižja od minimalne, pa je osnova za izračun dodatkov, osnova, ki je navedena v pogodbi o zaposlitvi. V marcu se je sicer pojavil predlog, da bi se osnovne plače izenačile z minimalno, a ga je odbor DZ zavrnil. V splošni javnosti velja tudi prepričanje, da dodatek do minimalne plače krije država. To ne drži oz. drži le v primeru, če je vaš delodajalec država. Podjetje, v katerem ste zaposleni krije razliko oz. dodatek do minimalne plače.

Preberite tudi – Kilometrina 2022, kaj je drugače?

davčno svetovanje

Preberite tudi – Koliko znašajo s.p. prispevki za leto 2022?

Kako je z dodatki pri minimalni plači?

Zakonsko določeni dodatki (dodatek za nadurno delo, dodatek za nedeljsko delo, dodatek za delo na praznike, dodatek za delovno dobo ter drugi dodatki, ki so določeni z zakoni, drugimi predpisi in s kolektivnimi pogodbami) so izvzeti iz minimalne plače. Prav tako je iz nje izvzeto plačilo za delovno in poslovno uspešnost. V minimalno plačo se seveda ne všteva tudi povračilo stroškov, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu (nadomestilo za prehrano med delom, prevoz na delo in iz dela, stroški službenih potovanj ipd.)

Kaj morate vedeti, če želite poslovati kot normiranec s.p.?

V minimalno plačo pa se lahko vštevajo dodatki, ki so določeni s splošnimi akti ali pogodbami o zaposlitvi, ki dejansko nimajo podlage v zakonu, drugem predpisu ali kolektivni pogodbi, ki zavezuje delavca. Tak dodatek je lahko na primer gasilski dodatek (primer: pri delodajalcu več delavcev izvaja gasilsko stražo – za te ure jim po pogodbi o zaposlitvi pripada gasilski dodatek). Predpostavljamo, da je gasilski dodatek 100 evrov, bruto osnovna plača delavca pa 600 evrov. V tem primeru bo dodatek do minimalne plače (za leto 2022) znašal 374,43 evra. Mimogrede, preberite tudi, da so se pojavili pozivi k izrednemu dvigu minimalne plače.

Popoldanski s.p. lahko odprete ob redni zaposlitvi!

Dodatek do minimalne plače na primeru

Poglejmo na primeru. Delavec ima v pogodbi o zaposlitvi kot osnovno plačo določeno 600 evrov. Delodajalec mora, da se delavčeva plača za polni delovni čas izenači z minimalno plačo, dodati dodatek do minimalne plače. V našem primeru bi to bilo 474,43 evrov – predpostavljamo, da zaposlenemu ne pripada noben izmed dodatkov, ki bi se lahko všteval v minimalno plačo. Delavcu v našem primeru pripada dodatek na delovno dobo v 3 %. Osnova za obračun dodatka oz. dodatkov je osnovna plača delavca, ki je v našem primeru nižja od minimalne plače. Znesek minimalne plače pa ni osnova za obračun socialnih prispevkov. Najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost določa četrti odstavek 144. člena ZPIZ-2. V skladu z določbo 410. člen ZPIZ-2 minimalna osnova v letu 2021 znaša 60 % povprečne plače. Minimalna osnova za prispevke trenutno znaša 1.181,75 evra.

Izračun plače – osnovna bruto plača je 600 evrov

primer izračuna plače 1 v EUR
Bruto plača 600,00
Dodatek na delovno dobo (3%) 18,00
Minimalna bruto plača 1.074,43
Najnižja osnova za prispevke 1.181,75
Prispevki od bruto 22,1% 261,17
Splošna olajšava (osnovna) 375,00
Davčna osnova 475,78
Akontacija davka/dohodnine 76,12
Prispevki na bruto 16,1% 190,26
Celotni strošek plače 1.302,21
Neto dohodek zaposlenega* 774,66
Dajatve in prispevki skupaj 527,55
*dodatno še prevoz in prehrana, ki povečujejo tudi celotni strošek plače

Ostanite na tekočem in se prijavite na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja