Go to Top

Delovna uspešnost je del plače

Delovna uspešnost je urejena tudi zakonsko, ne le davčno!

Delovna uspešnost delavcev pri delu je kriterij, ki ga delodajalci pogosto ocenjujejo, pa tudi nagrajujejo. Plačilo za delovno uspešnost je zakonsko opredeljeno kot del plače delavca. Kdaj so delavci upravičeni do plačila za delovno uspešnost in kako se ta določa?

Izračunajte si plačo!

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Delovna uspešnost kot del plače delavca

 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da je plača delavca sestavljena iz:

  • osnovne plače,
  • dela plače za delovno uspešnost in
  • dodatkov.

Pri tem je določeno, da se osnovna plača določi upoštevaje zahtevnost dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi. Delovna uspešnost delavca pa se določi upoštevaje gospodarnost, kvaliteto in obseg opravljanja dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi.

Delavci v delovnem razmerju so v skladu z ZDR-1 poleg plače upravičeni tudi do nekaterih drugih plači, kot je recimo regres za letni dopust. Nekaterih plačil, kot je recimo jubilejna nagrada, pa zakon ne opredeljuje, in so tako odvisni od določb kolektivne pogodbe ali internih aktov delodajalca.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Delovna uspešnost kot stimulativni del plače

Delovna uspešnost je določena kot stimulativni del plače, ki delavcu pripada, če je pri delu uspešen. Pri tem pa je bistvenega pomena, da so kriteriji in merila, po katerih se bo presojala delovna uspešnost, vnaprej določeni.

Delavci morajo biti tako vnaprej seznanjeni s kriteriji in merili, po katerih se bo ocenjevala njihova delovna uspešnost. Vnaprej morajo torej vedeti, kakšne rezultate morajo doseči, da so pri delu uspešni in jim bo pripadal tudi del plače za delovno uspešnost.

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

Delovna uspešnost in njeno ugotavljanje

Merila, po katerih se ugotavlja delovna uspešnost, morajo biti določena v avtonomnem aktu. To je lahko kolektivna pogodba, pogodba o zaposlitvi ali splošni akt delodajalca.

Delavcu morajo biti ta merila vnaprej znana, da bo lahko presodil, kako uspešen mora biti, da bo upravičen do izplačila dela plače za delovno uspešnost. Prav tako mora biti vnaprej znano kolikšen bo ta del plače.

Delovna uspešnost se lahko ugotavlja individualno za posameznega delavca ali pa za skupino delavcev.

Individualno ocenjevanje uspešnosti je primerno, kadar njegovo delo ni odvisno od dela ostalih delavcev, skupine.

Vas zanima več novic s področja podjetništva? Z nami boste na tekočem z aktualnim dogajanjem:

pravno svetovanje

Del plače za delovno uspešnost kot samostojen del plače

 Del plače za delovno uspešno je samostojen del plače, ki se prišteje k osnovni plači.

Osnovna plača delavca je sicer najpomembnejši del plačila za delo. Gre za stalni, redno prihodek, katerega znesek v evrih je obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi. Osnovna plača se določi glede na pričakovane delovne rezultate ob normalnih pogojih dela.

Osnovna plača je tako določena v evrih v pogodbi o zaposlitvi in delavcu na določen dan mora biti izplačana.

Del plače za delovno uspešnost pa je variabilni del plače, odvisen od doseženih rezultatov. Izplačilo tega dela plače je tako vezano na pogoj doseženih rezultatov, ki se ocenjujejo v skladu z vnaprej določenimi in znanimi merili in pogoji.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Delovna uspešnost in izplačilo v denarju

Če delavcu pripada tudi variabilni del plače za delovno uspešnost, mora biti tudi ta, tako kot osnovna plača, izplačan v denarju. Gre namreč za sestavino plače, za katero ZDR-1 določa, da mora vedno biti izplačana v denarni obliki.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja