Go to Top

Nadomestilo za malico – koliko vam pripada?

Nadomestilo za malico – različni zneski za različne dejavnosti

Nadomestilo za malico – veste, koliko izplačila stroškov za prehrano vam pripada? V katerih primerih dobite nadomestilo za malico? Kako je z nadomestilom v javnem in zasebnem sektorju? Kdaj je nadomestilo za malico neobdavčeno? Imate tudi vi dileme glede delovnega prava? Naši pravni svetovalci so vam na voljo! Za plačljivo svetovanje lahko pokličete na 01/600-1530 ali pa nam pišete na data@data.si ter dobili boste več informacij.

Informativni izračun plače

Nadomestilo za malico v javnem sektorju

T.i. regres za prehrano je v bistvu povračilo stroškov prehrane med delom oz. nadomestilo za malico. Na podlagi količnika rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje julij-december 2021, se je določil regres za prehrano med delom za obdobje januar-junij 2022. Nadomestilo za malico oz. znesek regresa za prehrano med delom za obdobje januar-junij 2022 tako znaša 4,79 evra na dan.

Ustanovite podjetje na Dati!

pravno svetovanje

 Bi želeli zaslužiti s hobijem?

Nadomestilo za malico v zasebnem sektorju

V zasebnem sektorju pa je višina povračila stroškov za prehrano oz. nadomestilo za malico v posamezni dejavnosti določena s kolektivno pogodbo. Če kolektivna pogodba ne določa nadomestila za malico oz. višine regresa za malico, se ta določi in uredi s podzakonskim aktom ali pa z internim pravilnikom delodajalca. Mimogrede, če potrebujete pomoč pri pripravi internih aktov, vam lahko te pripravijo naši pravni svetovalci. Za plačljivo ponudbo lahko pokličete na 01/600-1530 ali pa nam pišete na data@data.si.

Rezervirajte svoj termin za registracijo podjetja pri nas!

Nadomestilo za malico po različnih kolektivnih pogodbah

Kot že omenjeno je nadomestilo za malico v zasebnem sektorju določeno v različnih kolektivnih pogodbah. V tabeli prilagamo, kako je nadomestilo za malico urejeno v nekaterih kolektivnih pogodbah.

Kolektivna pogodba Nadomestilo za malico
Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Višina povračila stroška za prehrano med delom znaša najmanj 4,37 evra za dneve prisotnosti na delu in največ v višini in pod pogoji, da se ta znesek ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost.
Kolektivna pogodba papirne in papirno predelovalne dejavnosti Delavec je upravičen do povračila stroškov za prehrano v višini 4,25 evra. Delavcu, ki je upravičen do dodatnega povračila stroška prehrane, za vsako uro dela nad 8 ur pripada znesek 0,53 evra.
Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti Če delodajalec delavcu ne zagotovi prehrane med delom, delavcu pripada povračilo stroškov za prehrano med delom v višini 5,40 evra na dan.
Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Višina povračila stroška prehrane med delom je 4,58 evra na dan*

*usklajuje vsakih 6 mesecev, januarja in julija, s količnikom rasti cen prehrambnih izdelkov

V primeru nejasnosti glede nadomestila za malico ali drugih vprašanj s področja delovnega prava, lahko kontaktirate naše pravne svetovalce ter se dogovorite za plačljivo strokovno svetovanje! Za več informacij pokličite na 01/600-1530 ali pa nam pišite na data@data.si.

Postanite stranka našega računovodskega servisa Data!

Do katere vrednosti nadomestilo za malico ni obdavčeno?

Znesek, do katerega se znesek za prehrano oz. nadomestilo za malico, ne obdavčuje, je določen v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. To je 6,12 evra na dan in velja, če je delavec na delu prisoten vsaj 4 ure. V kolikor je delavec na delu deset ali več ur pa se v davčno osnovo ne šteje tudi povračilo stroškov za prehrano med delom do višine 0,76 evra za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu (po osmih urah dela).

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja