Go to Top

Suspenz pogodbe o zaposlitvi – kdaj lahko pride do njega?

Suspenz pogodbe o zaposlitvi

Suspenz pogodbe o zaposlitvi je ukrep, ki povzroči začasno mirovanje pogodbenih in drugih pravic iz delovnega razmerja. Suspenz pogodbe o zaposlitvi tako pomeni, da se pravice in obveznosti delavca in delodajalca začasno ne izvršujejo. V katerih primerih lahko pride do suspenza pogodbe o zaposlitvi in kako je ta urejen v zakonodaji, preverite v nadaljevanju. V primeru morebitnih vprašanj pa se lahko za ponudbo obrnete na naše pravne svetovalce. Pokličete lahko na 01-600/1530 in se dogovorite za termin.

 Informativni izračun plače

Kaj pomeni suspenz pogodbe o zaposlitvi?

Ima vaše podjetje urejene pravilnike in obvezne akte? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Suspenz pogodbe o zaposlitvi pomeni začasno mirovanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, medtem ko sama pogodba o zaposlitvi s tem ne preneha veljati. Med suspenzom tako zgolj mirujejo pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnega razmerja, ki so neposredno vezane na opravljanje dela.

Želite registrirati s.p.?

pravno svetovanje

Rezervirajte svoj termin za registracijo podjetja pri nas!

Razlogi za suspenz pogodbe o zaposlitvi

Razloge za suspenz pogodbe o zaposlitvi določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Ta določa, da je suspenz pogodbe mogoč v primerih, ko delavec začasno preneha opravljati delo zaradi:

  • obveznega ali prostovoljnega služenja vojaškega roka,
  • opravljanja nadomestne civilne službe oziroma usposabljanja za opravljanje nalog v rezervni sestavi policije,
  • vpoklica pogodbenega pripadnika rezervne sestave Slovenske vojske k opravljanju vojaške službe v miru ter poziva ali napotitve na opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči pogodbenega pripadnika Civilne zaščite,
  • prestajanja zaporne kazni, izrečenega vzgojnega, varnostnega, varstvenega ukrepa ali sankcije za prekršek, zaradi katerih ne more opravljati dela šest mesecev ali manj,
  • drugih primerov, ki jih določajo zakon, kolektivna pogodba ali pogodba o zaposlitvi.

Udeležite se skupinskega svetovanja pred registracijo podjetja!

Veljavnost pogodbe o zaposlitvi

Med trajanjem suspenza pogodba o zaposlitvi ostaja veljavna. Delodajalec je v tem času načeloma tudi ne sme odpovedati. Izjemoma je to mogoče le v dveh primerih:

  • če so podano razlogi za izredno odpoved ali
  • če je uveden postopek za prenehanje delodajalca.

PRIJAVITE SE NA SEMINAR ZASLUŽI DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

Sporazumni suspenz pogodbe o zaposlitvi

Suspenz pogodbe o zaposlitvi je mogoč tudi v primeru, če se delavec in delodajalec tako dogovorita. Najpogosteje pride do takšnega dogovora, če bo delavec dalj časa odsoten zaradi izobraževanja.

Vas mogoče zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Odjava iz obveznih zavarovanj

Za čas suspenza pogodbe o zaposlitvi delodajalec delavca odjavi iz obveznih socialnih zavarovanj. Če gre za pogodbeno dogovorjeni suspenz, bo zavarovanje delavca odvisno od dogovora z delodajalcem. V tem primeru se namreč stranki lahko dogovorita tudi, da delavec za čas suspenza ostane zavarovan.

Data ima tudi odličen računovodski servis! Postanite naša stranka!

Prenehanje suspenza pogodbe o zaposlitvi

Po prenehanju razlogov za suspenz pogodbe o zaposlitvi, se lahko delavec vrne na delo najkasneje v roku 5 dni. Z dnem vrnitve na delo bo suspenz prenehal. Če se delavec v predpisanem roku ne vrne na delo, mu lahko delodajalec izredno odpove pogodbo o zaposlitvi.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja