Go to Top

Subvencija za zelena delovna mesta

Subvencija za zelena delovna mesta je na voljo  delodajalcem ob izpolnjevanju pogojev in zaposlitvi brezposelne osebe za nedoločen delovni čas. Mesečna subvencija znaša 340 evrov!

Informativni izračun dohodnine

Podjetje DATA d.o.o. – računovodski servis, ki Vam je lahko v veliko pomoč ko se zaradi širitve poslovanja poveča tudi potrebna birokracija!

Pri podjetju DATA d.o.o. Vam nudimo vse od najbolj preprostih, do najbolj zahtevnih računovodskih storitev. Pri nas lahko najdete tudi občasno potrebno pravno pomoč ali asistenco pri davčni optimizaciji poslovanja. Tudi strokovnjake za delo tujcev imamo! Pišite nam na data@data.si za ponudbo naših storitev!

Informativni izračun plače

Subvencija je delodajalcem na voljo za zaposlitev osebe na zeleno delovno mesto od 20.1. – 30.6.2021!

Obljubljena subvencija je na voljo ob izpolnjevanju pogojev in zaposlitve brezposelne osebe na zeleno delovno mesto za nedoločen čas. Za takšno zeleno delovno mesto bodo prejemali subvencijo v vrednosti 340 evrov mesečno – za največ 24 mesece.

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Subvencija se zniža v primeru zaposlitve za krajši delovni čas.

Subvencija bo na voljo le v primeru zaposlitev kandidatov za polni delovni čas- a lahko tudi za krajši tedenski delovni čas, ki ni krajši od 20 ur. Dovoljena je zaposlitev invalidov, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko delajo le krajši delovni čas.

Tako gre lahko za zaposlitev s polnim tedenskim delovnim časom, ki je krajši od 40 ur (po ZDR-1, 143. člen), vendar ne manj kot 36 ur na teden, ali za zaposlitev s krajšim tedenskim delovnim časom za invalida v skladu z odločbo o invalidnosti, vendar ne manj kot 20 ur na teden.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Kakšna so “zelena delovna mesta” za katera je razpisana subvencija? Široka opredelitev je dobra novica!

Ima vaše podjetje urejene pravilnike in obvezne akte? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Definicija zelenega delovnega mesta je izredno široka in zato v javnem povabilu v katerem je obljubljena subvencija pri Zavodu za zaposlovanje upoštevajo več različnih področij.

Pri Zavodu bodo tako kategorizirali delovna mesta glede na prispevek k trajnostnim praksam oz. glede na t.i. »odtenek zelenosti«. Med zadana merila pa bodo vključevali tudi presojanje proizvodov in storitev delodajalca ter aktivnosti, ki naj bi bili v skladu s podnebnimi in okoljskimi cilji. Dodaten prispevek bo delodajalec tudi lahko izkazal s pridobljenimi standardi in certifikati (ISO 14 001, EMAS in drugo).

Pravni nasvet

Subvencija za doseganje »zelenih« podnebnih in okolijskih ciljev!

Subvencija bo dodeljena tistim delodajalcem, ki bodo prispevali k naslednjim podnebnim in okoljskim ciljem:

  • zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
  • povečana odpornost in prilagoditvena sposobnost družbe na vplive podnebnih sprememb, razvoj in uporaba obnovljivih virov energije ter razvoj in uporaba drugih tehnologij, ki prispevajo k prehodu na varno in trajnostno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljikovega dioksida,
  • zmanjšana raba virov ter povečana snovna in energetska učinkovitost,
  • spodbujanje prehoda na promet z nizkimi emisijami in javni promet,
  • preprečevanje nastanka odpadkov, ponovna raba, reciklaža ali predelava odpadkov,
  • okolju varno zajemanje ogljikovega dioksida,
  • ohranjanje visoke stopnje biotske raznovrstnosti in varovanje naravnih vrednot,
  • odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega naravnega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti.

REZERVACIJA TERMINA NA SPOT TOČKI DATA

Prijaviti se je mogoče tako, da oddate ponudbo v elektronski obliki na portalu za delodajalce. Subvencija predstavlja pomoč po pravilu »de minimis«!

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja