Go to Top

Sprememba pogodbe o zaposlitvi iz določenega v nedoločen čas

Sprememba pogodbe o zaposlitvi je opredeljena v Zakonu o delovnih razmerjih. Delodajalci, ali upoštevate določbe zakona, ki določajo kdaj je potrebna sprememba pogodbe o zaposlitvi iz določenega v nedoločen čas? Niste prepričani? Pišite nam na [email protected].

 

Kaj prinaša sprememba pogodbe o zaposlitvi iz določenega v nedoločen čas?

Potrebna je sprememba podatkov v obveznih socialnih zavarovanjih. To se stori z obrazcem M-3. Sprememba pogodbe o zaposlitvi iz določenega v nedoločen čas se lahko uredi na VEM točki DATA.

Kako pa se sprememba pogodbe o zaposlitvi višini  odraža v višini izplačane plače? Preverite TUKAJ.

V času trajanja delovnega razmerja za določen čas imata pogodbeni stranki enake pravice in obveznosti kot v delovnem razmerju za nedoločen čas, če z ZDR-1 ni določeno drugače. To pomeni, da ni dopustno določati drugačne plače, dodatkov in drugih plačil zgolj zato, ker so ti delavci zaposleni za določen čas. Delavec, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas ima tako pravico do:

Ste sveži podjetnik brez izkušenj z vodenjem poslov? Ali veste kakšne so vaše nove obveznosti? Znate izstaviti račun?

ZDR-1 posebej določa omejitev sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas

Veste kakšne so posledice nezakonito sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas?

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena v nasprotju z zakonom ali kolektivno pogodbo se šteje, da je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Enako velja v primeru, če ostane delavec na delu tudi po poteku časa, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi.

Delodajalec (pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost), se kaznuje z globo od 3.000 do 20.000 EUR, če delodajalec sklene z delavcem eno ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas v nasprotju z zakonom?

V nadaljevanju tega članka preverite kdaj, lahko pa glede vašega primera preverite tudi pri pravnikih DATA d.o.o., ki vam bodo pravno svetovali.

Pravni nasvet

Časovne omejitve, ki jih določa ZDR-1 morajo upoštevati vsi delodajalci. Delodajalec ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas za isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti. Razen v primerih, ki jih določa zakon (npr. ko gre za pripravo oz. izvedbo dela, ki je projektno organizirano, če projekt traja več kot dve leti in če se pogodba o zaposlitvi sklene za ves čas trajanja projekta).

V kolikor delodajalec po preteku dveh let ne bo prekinil pogodbe z delavcem ali mu ponudil pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, se bo pogodba avtomatično transformirala v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Obvezna sprememba pogodbe o zaposlitvi iz določenega v nedoločen čas

Delodajalci pogosto zlorabljajo to, da v novi pogodbi navedejo neko drugo delo, dejansko pa se po vsebini ne razlikuje od prejšnjega dela. Slednje iz razloga, da bi se izognili sklenitvi pogodbe za nedoločen čas. To ni dovoljeno. Namreč ni bistveno, kako je formalno opredeljeno delo v pogodbi, temveč za kakšno delo dejansko gre.

Primer iz sodne prakse: VDSS Sodba Pdp 557/2018 z dne 29.8.2018

Dejansko stanje:
Iz dejanskih ugotovitev izhaja, da je tožnica s toženko sklenila pet pogodb o zaposlitvi za določen čas. Na podlagi teh pogodb je tožnica delala neprekinjeno od 20.12.2013, ko je začela veljati prva pogodba z dne 16.12.2013. Zadnja, peta pogodba o zaposlitvi, je bila sklenjena 12.12.2017, in sicer za čas do 28.2.2018. V vseh pogodbah o zaposlitvi je bil kot razlog za njihovo sklenitev naveden priprava oz. izvedba dela, ki je projektno organizirano. Iz navedenih ugotovitev dejanskega stanja izhaja, da pogodba o zaposlitvi z dne 16.12.2013 ni bila sklenjena iz razloga, ki je naveden v pogodbi in da že od 1.7.2014 tožnica sploh ni delala na projektu, za katerega je bila pogodba sklenjena.

Odločitev sodišča:
V primeru, če delovno razmerje že od vsega začetka ni zakonito sklenjeno za določen čas ali če do tega pride pri eni od vmesnih pogodb o zaposlitvi za določen čas, se šteje, da je delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas in lahko preneha le zaradi razlogov, ki so v zakonu določeni za prenehanje takšnega delovnega razmerja. Enako velja v primeru, če v času sicer zakonito sklenjenega delovnega razmerja za določen čas pride do njegovega preoblikovanja zato, ker zakonitega razloga za “podaljševanje” ni več.

Ali za vas pride v poštev sprememba pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas? Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

 

Morda vas zanima tudi:

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja