Go to Top

Aneks k pogodbi o zaposlitvi – Katere elemente je mogoče spremeniti z aneksom?

Aneks k pogodbi o zaposlitvi je dogovor med delavcem in delodajalcem, s katerim stranki spreminjata oziroma dopolnjujeta določene elemente zaposlitve.

Informativni izračun plače

Vendar pa vseh elementov zaposlitve ni mogoče spreminjati z aneksom. Za katere spremembe torej stranki lahko skleneta aneks k pogodbi o zaposlitvi in kdaj je potrebno skleniti novo pogodbo?

Kaj drugi korona paket prinaša delodajalcem?

Pogodba o zaposlitvi 

Ima vaše podjetje urejene pravilnike in obvezne akte? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Pogodba o zaposlitvi je pogodba, s katero se sklene delovno razmerje. Stranki pogodbe o zaposlitvi sta delodajalec in delavec, ki s pogodbo uredita medsebojne pravice in obveznosti.

Med trajanjem delovnega razmerja se lahko elementi zaposlitve tudi spremenijo. Tako se bosta na primer stranki dogovorili za višjo plačo, spremembo delovnega časa, kraja opravljanja dela in podobno. Nekatere izmed sprememb lahko stranki enostavno uredita tako, da skleneta aneks k pogodbi o zaposlitvi.

Izračun: KRIZNI DODATEK

Aneks k pogodbi o zaposlitvi

 V skladu s pravili delovnopravne zakonodaje, lahko stranki spreminjata pogodbo o zaposlitvi z aneksom v vseh primerih, za katere zakon ne določa obveznosti sklenitve nove pogodbe. Novo pogodbo sta stranki dolžni skleniti, če gre za spremembo:

Izjema velja, če gre za spremembe, ki so posledica uveljavitve pravice do dela s krajšim delovnim časom v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem varstvu.

Kaj drugi korona paket prinaša samozaposlenim?

Podaljšanje delovnega razmerja, ki je bilo sklenjeno za določen čas

Kadar želita delodajalec in delavec podaljšati delovno razmerje, ki je bilo sklenjeno za določen čas, je potrebno ob vsakem podaljšanju skleniti tudi novo pogodbo o zaposlitvi. Aneks k pogodbi o zaposlitvi v tem primeru ne zadostuje. Pogodba, ki je bila sklenjena za določen čas, namreč preneha veljati s potekom časa za katerega je sklenjena. Če torej delodajalec delavca še vedno potrebuje, mu mora ponuditi v podpis novo pogodbo o zaposlitvi in ne aneks.

 

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja