Go to Top

Pogodba o zaposlitvi za določen čas – kaj je dobro vedeti?

Pogodba o zaposlitvi za določen čas je v zadnjem obdobju že skoraj stalnica pri zaposlovanju novih delavcev. V članku bomo predstavili nekaj »pravil« glede pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Če imate tudi vi vprašanja glede delovnega prava, se lahko obrnete na naše pravne svetovalce. Pokličite na telefonsko številko 01/600-1530 ali pišete na data@data.si ter se dogovorite za termin plačljivega svetovanja. V pomoč so vam lahko tudi pri vprašanjih gospodarskega in obligacijskega prava. Mimogrede, na Dati lahko tudi brezplačno registrirate podjetje!

Izračunajte si plačo z našim kalkulatorjem

Pogodba o zaposlitvi za določen čas – kdaj se sklene?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 54. členu določa, da se pogodba o zaposlitvi za določen čas sklene, če gre za:

 • izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas;
 • nadomeščanje začasno odsotnega delavca;
 • začasno povečan obseg dela;
 • zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima enotno dovoljenje kot ga določa zakon, ki ureja vstop in prebivanje tujcev, in dovoljenje za sezonsko delo, kot ga določa zakon, ki ureja zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev, razen kadar je enotno dovoljenje izdano na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo;
 • poslovodno osebo ali prokurista;
 • vodilnega delavca iz prvega odstavka 74. člena tega zakona,
 • opravljanje sezonskega dela;
 • delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi priprave na delo, usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo, oziroma izobraževanja;
 • zaposlitev za določen čas zaradi dela v prilagoditvenem obdobju na podlagi dokončne odločbe in potrdila pristojnega organa, izdane v postopku priznavanja kvalifikacij po posebnem zakonu;
 • opravljanje javnih del oziroma vključitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom;
 • pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno organizirano;
 • delo, potrebno v času uvajanja novih programov, nove tehnologije ter drugih tehničnih in tehnoloških izboljšav delovnega procesa ali zaradi usposabljanja delavcev,
 • predajo dela;
 • voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge delavce, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah;
 • druge primere, ki jih določa zakon oziroma kolektivna pogodba na ravni dejavnosti.

Pogodba o zaposlitvi za določen čas se lahko sklene tudi brez zgoraj opisanih omejitev. To velja, če gre za manjšega delodajalca (takega, ki ima 10 ali manj zaposlenih) in je tako določeno s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.

Odprite podjetje na Dati – hitro in enostavno

Pravno svetovanje

Popoldanski s.p. vam lahko prinese dodatni zaslužek

Koliko časa je lahko sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas?

To obdobje je lahko največ dve leti. To pomeni, da je lahko ena pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena za dve leti. Lahko pa gre za več pogodb o zaposlitvi za določen čas (recimo 4 za pol leta ali 8 za tri mesece). Delodajalec tako ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas za isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši od dveh let. Če delodajalec sklene eno ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas v nasprotju z ZDR-1, se kaznuje za prekršek z globo od 3000 do 20.000 EUR (za manjše delodajalec je znesek nižji).

Preverite, kako se odpre s.p

To pomeni, da mora po preteku dveh let delavca na tem delovnem mestu zaposliti za nedoločen čas, ali pa mu pogodbe ne podaljša. V tem primeru, na to delovno mesto ne sme zaposliti drugega delavca, razen v posebnih okoliščinah. Pri tem je potrebno še poudariti, da se zgoraj omenjeno obdobje dveh let prekine, če delavcu poteče pogodba o zaposlitvi za določen čas ter delodajalec z delavcem vsaj 3 mesece ne sklene nove pogodbe o zaposlitvi. V tem primeru s podpisom nove pogodbe začne teči novo dvoletno obdobje. Izjema, ko je lahko pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena za več kot dve leti, je projektno delo. Takrat se lahko pogodba o zaposlitvi sklene za obdobje, ki je daljše od dveh let oz. za tako dolgo, kolikor traja projekt.

Preverite, koliko znaša kilometrina v 2023!

Potek pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Pogodba o zaposlitvi za določen čas je sklenjena za določeno obdobje. Ko se obdobje izteče, se konča tudi obdobje zaposlitve. Predhodno obvestilo delodajalca, da bo pogodba prenehala veljati tudi ni pogoj za prenehanje veljavnosti take pogodbe. Zakon takega obvestila niti ne zahteva. Vendar je tako obvestilo v praksi primerno predvsem z vidika jasno izražene namere delodajalca, da naj delavec po preteku dogovorjenega časa ne ostane več na delu. Pripada pa delavcu, če mu delodajalec pogodbe ne podaljša, odpravnina. Ta ne pripada v naslednjih primerih:

 • če gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca;
 • če gre za opravljanje sezonskega dela, ki traja manj kot tri mesece v koledarskem letu;
 • če gre za opravljanje javnih del oziroma prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je bila sklenjena zaradi vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom;
 • če delodajalec v času trajanja ali po poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas delavca zaposli za nedoločen čas;
 • če delavec nadaljuje z delom na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas;
 • če delavec zavrne pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas za ustrezno delo, ki mu ga je ponudil delodajalec po poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

Božičnica 2023

V primeru morebitnih vprašanj glede pogodb o zaposlitvi ali drugih vprašanj delovnega prava, se lahko obrnete na naše pravne svetovalce! Ti vam lahko pomagajo tudi pri pripravi pogodb o zaposlitvi, internih aktov ipd. Za ponudbo lahko pokličete na 01/600-1530 ali pa nam pišete na data@data.si.

Ostanite na tekočem in se prijavite na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja