Go to Top

Pogodbene kazni v pogodbah o zaposlitvi – ali so dopustne?

Pogodbene kazni so pri pogodbah o zaposlitvi dovoljene le izjemoma!

Pogodbene kazni so namenjene zavarovanju obveznosti, ki jih pogodbeni stranki dogovorita s pogodbo. A v delovnem pravu oz. pogodbi o zaposlitvi pogodbene kazni niso dopustne – razen v primeru izjeme!

Informativni izračun plače

Delovnopravno področje je izjemno občutljivo. Naša pravna služba večkrat prejme klice s strani delodajalcev ali zaposlenih. Pogosto gre za kršenje zakonodaje in pogodbenih pravic. Imate tudi vi za našo pravno službo vprašanje s področja delovnega prava? Pišite nam data@data.si ali nas pokličite na 01 600 1530.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Pogodbene kazni v pogodbi o zaposlitvi – ali so dopustne?

Pogodbena kazen je institut obligacijskega, civilnega prava in je namenjena zavarovanju oziroma utrditvi obveznosti, ki jih pogodbeni stranki dogovorita s pogodbo.

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Stranki se tako dogovorita, da bo pogodbena stranka, ki bo prekršila določeno pogodbeno obveznost, drugi pogodbeni stranki dolžna plačati točno določen denarni znesek. Plačilo dogovorjene pogodbene kazni lahko zahteva stranka, katere sopogodbenik je prekršil svojo pogodbeno zavezo.

Pa so pogodbene kazni dopustne tudi v delovnem pravu oz. pogodbi o zaposlitvi?

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

Pogodbene kazni v pogodbah o zaposlitvi

V praksi se pogosto zgodi, da delodajalec v predlogu pogodbe o zaposlitvi določi tudi določen znesek kazni, ki bi ga bil delavec dolžan plačati v primeru kršitve posamezne obveznosti iz delovnega razmerja.

Pri tem pa se postavlja vprašanje, ali je tak dogovor v pogodbi o zaposlitvi sploh veljaven.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da se glede sklepanja, veljavnosti, prenehanja in drugih vprašanj pogodbe o zaposlitvi smiselno uporabljajo splošna pravila civilnega prava. Vendar pa to velja le v primeru, kadar ZDR-1 o določenem vprašanju nima drugačnih, posebnih določb.

Pravni nasvet

Ker pa ZDR-1 omejuje odgovornost delavcev zgolj na povračilo dejansko povzročene škode, v delovnopravnih razmerjih ni mogoče uveljaviti civilnopravnega dogovora o pogodbeni kazni.

Upoštevati je namreč potrebno določbe o odškodninski odgovornosti delavca v delovnem razmerju, ki so milejše od splošnih določb odškodninskega prava. Zato je obveljalo stališče, da dogovor, s katerim bi bila določena pogodbena kazen, v delovnem pravu ni dopusten.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Izjema – pogodbena kazen zaradi kršitve konkurenčne klavzule

Vendar pa so pogodbene kazni v pogodbi o zaposlitvi izjemoma dopustne za primer kršitve konkurenčne klavzule (ne pa tudi konkurenčne prepovedi).

ZDR-1 namreč ne omejuje zahtevkov, ki jih ima pogodbena stranka na voljo v primeru kršitve konkurenčne klavzule. Zato je Vrhovno sodišče RS sprejelo stališče, da je za primer kršitve konkurenčne klavzule veljaven tudi dogovor o pogodbeni kazni.

Pomemben argument za takšno stališče je tudi dejstvo, da je konkurenčna klavzula dogovorjena za obdobje po prenehanju delovnega razmerja. To namreč pomeni, da zanjo ne pridejo v poštev določbe delovnopravne zakonodaje, ki so v korist delavcev.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja