Go to Top

Kdaj vas zavezuje pogodba o zaposlitvi?

Zakon o delovnih razmerjih določa, da se pogodba o zaposlitvi sklene v pisni obliki. Delodajalec mora delavcu izročiti pisni predlog pogodbe o zaposlitvi praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo. Pisno pogodbo o zaposlitvi mora delodajalec izročiti ob njeni sklenitvi.

Informativni izračun dohodnine

Kaj se zgodi, če vam delodajalec ne izroči pisne pogodbe o zaposlitvi?

Zakon o delovnih razmerjih določa, da mora biti pogodba o zaposlitvi sklenjena v pisni obliki. Vendar pa pisna oblika pogodbe o zaposlitvi ni predpisana kot pogoj za veljavnost pogodbe o zaposlitvi. Če stranki nista sklenili pogodbe o zaposlitvi v pisni obliki ali če niso v pisni obliki izražene vse sestavine pogodbe o zaposlitvi, to ne vpliva na obstoj in veljavnost pogodbe o zaposlitvi.

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Pogodba o zaposlitvi je veljavno sklenjena tudi v primeru, če je le ustno dogovorjena in ni bila podpisana pisna pogodba. Namen pisne oblike pogodbe o zaposlitvi je jasna določitev pravic in dolžnosti ter preprečevanje morebitnih sporov v delovnem razmerju.

Pisnost pogodbe o zaposlitvi je tako v interesu delavca kot tudi v interesu delodajalca.

Pisnost pogodbe o zaposlitvi je v interese delodajalca zato, ker npr. za konkurenčno klavzulo zakon določa, da mora biti dogovorjena v pisni obliki. V primeru da ni izražena v pisni obliki, se šteje, da konkurenčna klavzula sploh ni dogovorjena.

Glede pisne oblike pogodbo o zaposlitvi za določen čas velja: če s pogodbo čas trajanja ni pisno določen oziroma če pogodba ni sklenjena v pisni obliki ob nastopu dela, se domneva, da je pogodba o zaposlitvi sklenjena za nedoločen čas.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Kaj se zgodi, če delavec ne nastopi dela v skladu s pogodbo o zaposlitvi?

Delavec je dolžan nastopiti delo v skladu s pogodbo o zaposlitvi. V primeru, če delavec na dan nastopa dela ne nastopi dela, je potrebno pogledat razloge, zakaj je delavec odsoten. Če je delavec opravičeno odsoten z dela (npr. zboli, je na izobraževanju), se pravice in obveznosti iz delovnega razmerja začnejo uresničevati z datumom nastopa dela, kot je določeno v pogodbi o zaposlitvi.

Pravni nasvet

Kaj se zgodi, če je prišlo do dogovora med delavcem in delodajalcev, a pogodba o zaposlitvi še ni podpisana?

Pravice in dolžnosti po pogodbi o zaposlitvi nastopajo s podpisom pogodbe. V primeru, da sta delavec in delodajalec sklenila usten dogovor, do podpisa pogodbe o zaposlitvi ali do nastopa dela pa še ni prišlo, takšen usten dogovor ne zavezuje.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja