Go to Top

Pogodbena kazen – v katerih primerih je lahko dogovorjena?

Pogodbena kazen je namenjena predvsem zavarovanju obveznosti

Pogodbena kazen je institut obligacijskega prava, ki služi predvsem zavarovanju oziroma utrditvi obveznosti, ki jih stranki dogovorita z medsebojno pogodbo. Potrebujete pomoč pri sestavljanju pogodb?

Informativni izračun plače

Stranki se tako s pogodbo lahko dogovorita, da bo ena stranka plačala drugi določen denarni znesek ali preskrbela kakšno drugo premoženjsko korist, če ne bo izpolnila svoje obveznosti ali če bo zamudila z izpolnitvijo obveznosti. Če iz pogodbe ne izhaja kaj drugega, se šteje, da je kazen dogovorjena za primer, če stranka zamudi z izpolnitvijo.

Pogodbena kazen tako predstavlja nek (večinoma) denarni znesek, ki ga bo nasprotni stranki dolžna plačati stranka, ki svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnila ali jo bo izpolnila z zamudo.

Pomembno pa je opozoriti, da pogodbena kazen ne more biti dogovorjena za denarne obveznosti. Pravni nasveti so za podjetje zlata vredni!

 PRIJAVITE SE NA SEMINAR ZASLUŽI DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

Pogodbena kazen in odškodnina

Če je dogovorjena pogodbena kazen, jo je stranka, ki je kršila svoje pogodbene obveznosti, dolžna plačati ne glede na to ali je nasprotni stranki s tem dejansko nastala škoda. Tukaj najdemo tudi bistveno razliko med pogodbeno kaznijo in odškodnino. Da bi bila stranka upravičena do odškodnine, morajo namreč biti podane vse predpostavke odškodninske odgovornosti. Te pa so: škoda, nedovoljeno ravnanje povzročitelja, vzročna zveza med tem ravnanjem in škodo, odgovornost povzročitelja.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Pogodbena kazen - v katerih primerih je lahko dogovorjena?Upravičena stranka ima pravico zahtevati pogodbeno kazen tudi v primeru, ko ta presega višino škode, ki ji je nastala. Še več, pogodbeno kazen lahko zahteva tudi, če ji škoda sploh ni nastala. Pomembno je le, da je bila pogodbena kazen dogovorjena s pogodbo in da nasprotna stranka svoje obveznosti ni (pravočasno) izpolnila. Seveda pa stranka ne more zahtevati pogodbene kazni, če je do neizpolnitve prišlo iz vzroka, za katerega nasprotna stranka ni odgovorna.

Če pa je škoda, ki je upravičeni stranki nastala, večja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati še razliko do popolne odškodnine.

Določanje pogodbene kazni v pogodbi

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

Stranki lahko poljubno določita višino kazni, bodisi v skupnem znesku, v odstotku, za vsak dan zamude ali kako drugače. Na dolžnikovo zahtevo lahko sodišče zmanjša pogodbeno kazen, če je glede na vrednost in pomen predmeta obveznosti nesorazmerno visoka.

Pravni nasvet

Pravice upnika

Če je kazen dogovorjena za primer neizpolnitve obveznosti, lahko upnik zahteva ali izpolnitev obveznosti ali pa, da se pogodbena kazen izplača.

Če zahteva plačilo pogodbene kazni, izgubi pravico zahtevati izpolnitev obveznosti.

Če je kazen dogovorjena za primer neizpolnitve, dolžnik nima pravice plačati pogodbeno kazen in odstopiti od pogodbe. Izjemoma je to mogoče, če je bil to namen pogodbenikov, ko sta se za kazen dogovorila.

Želim se prijaviti na e-novice

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Kadar je kazen dogovorjena za primer zamude z izpolnitvijo, ima upnik pravico zahtevati tako izpolnitev obveznosti kot tudi, da se izplača pogodbena kazen.

Če je upnik sprejel izpolnitev obveznosti, ni pa nemudoma sporočil dolžniku, da si pridržuje tudi pravico do pogodbene kazni, ne more zahtevati pogodbene kazni zaradi zamude.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja