Go to Top

Disciplinska in odškodninska odgovornost delavcev

Disciplinska in odškodninska odgovornost delavcev tako delavcem kot delodajalcem nalaga številne obveznosti med drugim je zapisana tudi v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) . Delavci so tako dolžni svoje delo opravljati vestno in pri tem upoštevati zahteve in navodila delodajalca.

Za svetovanje o disciplinski odgovornosti lahko povprašate tudi našo pravno službo.

Informativni izračun plače

Dolžni so spoštovati predpise iz varnosti in zdravja pri delu, varovati poslovne skrivnosti, upoštevati konkurenčno prepoved, itd. Seveda so se delavci dolžni tudi vzdržati vseh ravnanj, ki glede na naravo dela, ki ga opravljajo, materialno ali moralno škodujejo ali bi lahko škodovala poslovnim interesom delodajalca.

Posamezne obveznosti delavcev pa so seveda določene tudi v pogodbi o zaposlitvi, ki jo sklenejo z delodajalcem.

Delavci, ki svoje zakonske ali pogodbene obveznosti kršijo, so zanje lahko disciplinsko in odškodninsko odgovorni. Za škodna dejanja delavcev pa je v določenih primerih odgovoren tudi delodajalec. O tem smo že pisali v našem članku.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Disciplinska odgovornost delavca

Disciplinska odgovornost je odgovornost delavca za kršitve zakonskih, pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja.

Pravila glede disciplinske odgovornosti so zakonsko urejena. S tem je delodajalcem omogočeno zagotavljanje discipline in reda v delovnem okolju, delavcem pa varstvo pred samovoljnimi ukrepi delodajalca.

Delodajalcu se tako omogoča, da delavcu, ki krši svoje obveznosti, izreče disciplinska sankcija. Zakon možne disciplinske sankcije določa zgolj primeroma, in sicer omenja opomin, denarno kazen in odvzem bonitet. Pri tem so sankcije vezane na določbe kolektivne pogodbe, ki zavezuje delodajalca.

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

Pred izrekom disciplinske sankcije mora delodajalec delavca pisno seznaniti z očitanimi kršitvami. Omogočiti mu mora, da se v razumnem roku, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni, o njih izjavi. O disciplinski odgovornosti delavca mora delodajalec odločiti najkasneje v enem mesecu od dneva, ko je izvedel za kršitev oziroma najkasneje v treh mesecih od dneva, ko je bila kršitev storjena.

Pravni nasvet

Disciplinska odgovornost mora biti izražena v pisni obliki, obrazložena in delavcu vročena.

Vsaka izrečena sankcija je enkraten ukrep, ki ne sme trajno spremeniti delovno pravnega položaja delavca.

Disciplinska sankcije zastara v 30 dneh po vročitvi odločitve o disciplinski odgovornosti.

Odškodninska odgovornost delavca

Zakon ureja tudi odškodninsko odgovornost delavcev. Tako določa, da mora delavec, ki na delu ali v zvezi z njim delodajalcu povzroči škodo, to tudi povrniti. Delavec je škodo dolžan povrniti le, če jo povzroči namenoma ali iz hude malomarnosti.

V določenih primerih se odškodnina lahko zmanjša ali pa se delavca celo oprosti njenega plačila. Zmanjšanje ali oprostitev plačila odškodnine se presoja glede na prizadevanje delavca za odpravo škode, njegov odnos do dela ali njegovo premoženjsko stanje.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja