Go to Top

Neutemeljeni odpovedni razlogi in varstvo delavcev

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 90. členu našteva okoliščine, ki v nobenem primeru ne morejo biti utemeljeni razlogi za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi. To so t.i. absolutno neutemeljeni odpovedni razlogi. Vendar pa to še ne pomeni, da so vsi drugi razlogi, ki niso taksativno našteti v tem členu, utemeljeni. Namreč odpoved delovnega razmerja mora biti vedno utemeljena. Delodajalec mora v odpovedi pogodbe o zaposlitvi pisno obrazložiti dejanski razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Rezervirajte si termin za pravno svetovanje s spletnim obrazcem ali nas pokličite na +386 (0)1 6001 530.

Informativni izračun plače

Datini pravniki pa vam stojimo ob strani tudi, ko ni drugega izhoda in je odpuščanje res nujno. Pomagamo vam pri razlagi zakona in vodenju pravilnega postopka.

Neutemeljeni odpovedni razlogi

Neutemeljeni odpovedni razlogi, ki jih našteva ZDR-1 so:

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

 • začasna odsotnost z dela zaradi nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe ali nege družinskih članov po predpisih o zdravstvenem zavarovanju ali odsotnost z dela zaradi izrabe starševskega dopusta po predpisih o starševstvu,
 • vložitev tožbe ali udeležba v postopku zoper delodajalca zaradi zatrjevanja kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja pred arbitražnim, sodnim ali upravnim organom,
 • članstvo v sindikatu,
 • udeležba v sindikalnih dejavnostih izven delovnega časa,
 • udeležba v sindikalnih dejavnostih med delovnim časom v dogovoru z delodajalcem,
 • udeležba delavca v stavki, organizirani v skladu z zakonom,
 • kandidatura za funkcijo delavskega predstavnika in sedanje ali preteklo opravljanje te funkcije,
 • sprememba delodajalca,
 • rasa, narodnost ali etnično poreklo, barva kože, spol, starost, invalidnost, zakonski stan, družinske obveznosti, nosečnost, versko in politično prepričanje, nacionalno ali socialno poreklo (diskriminacije),
 • sklenitev pogodbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka, pogodbe o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, pogodbe o službi v Civilni zaščiti ter prostovoljno sodelovanje državljanov pri zaščiti in reševanju.

Ali ste z delavcem podpisali pogodbo o zaposlitvi, kjer ni naveden odpovedni rok? Pravniki DATA vam svetujejo kako zakonito izpeljati postopek odpovedi!

Utemeljeni odpovedni razlogi

Kot razloge za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu s strani delodajalca ZDR-1 določa naslednje:

 • poslovni razlog (npr. prenehanje potreb po opravljanju določenega dela zaradi ekonomskih razlogov),
 • razlog nesposobnosti (npr. nedoseganje pričakovanih delovnih rezultatov),
 • krivdni razlog (npr. kršenje pogodbene obveznosti),
 • nezmožnost za delo zaradi invalidnosti,
 • neuspešno opravljeno poskusno delo.

Pravni nasvet

Varstvo delavcev

Kakšno varstvo imajo delavci v primeru podanega neutemeljenega razloga odpovedi pogodbe o zaposlitvi?

Delavec ima pravico do sodnega varstva v roku 30 dni od dneva vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi pred pristojnim delovnim sodiščem. Poleg slednjega pa lahko delavec kršitev prijavi tudi Inšpektoratu RS za delo.

 

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja