Go to Top

Varstvo delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti

V našem članku smo že pisali o delu otrok mlajših od 15 let, tokrat pa bomo o tem kakšno je varstvo delavcev mlajših od 18 let. Naša zakonodaja določa splošno prepoved dela otrok, ki še niso dopolnili 15 let. Morebitna pogodba o zaposlitvi, ki bi jo sklenila takšna oseba, bo tako nična.

Informativni izračun plače

Na drugi strani pa mladostniki, stari med 15 in 17 let, lahko veljavno sklepajo pogodbe o zaposlitvi. Čeprav še niso polnoletni, se torej lahko redno zaposlijo. Vendar pa takšni mladostniki spadajo med posebej zaščitene kategorije delavcev. Tako zanje veljajo določene omejitve in ugodnosti. Med njimi je tudi posebno varstvo.

Za več o pravni zaščiti delavcev ter o tem, kakšno je varstvo delavcev, ki še niso dopolnili 18 let, se lahko posvetujete tudi z našimi pravnimi strokovnjaki.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Posebno varstvo delavcev, mlajših od 18 let

Delavci, ki še niso dopolnili 18 let, uživajo v delovnem razmerju posebno varstvo.

Delavcu, ki je mlajši od 18 let, se tako ne sme naložiti dela, ki:

–        se opravlja pod zemljo ali pod vodo,

–        objektivno presega njegove telesne in psihološke sposobnosti,

–        vključuje škodljivo izpostavljanje dejavnikom, ki so strupeni, karcinogeni, ki povzročajo dedne genske poškodbe ali škodujejo nerojenemu otroku ali kako drugače kronično vplivajo na človekovo zdravje,

–        vključuje škodljivo izpostavljanje sevanju,

–        vključuje tveganje glede nesreč, ki ga mlada oseba ne more prepoznati ali se mu izogniti zaradi svoje nezadostne pozornosti do varnosti ali zaradi pomanjkanja izkušenj ali usposobljenosti,

–        vključuje tveganje za zdravje zaradi izjemnega mraza, vročine, hrupa ali vibracij.

Mlajšemu delavcu se tudi ne sme naložiti dela, pri katerem je izpostavljen dejavnikom tveganja in postopkom, ter del, ki se podrobneje določijo s podzakonskim aktom, če iz ocene tveganja izhaja nevarnost za varnost, zdravje in razvoj delavca.

V podzakonskem aktu se določijo tudi pogoji, pod katerimi lahko mlajši delavci izjemoma opravljajo dela, ki so sicer zanje prepovedana. To so primeri izvajanja praktičnega izobraževanja v okviru izobraževalnih programov, če se delo opravlja pod nadzorom pristojnega delavca.

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

Delovni čas in letni dopust

Delovni čas delavcev, mlajših od 18 let, ne sme biti daljši od osem ur na dan in 40 ur na teden.

Če delavec dela najmanj štiri ure in pol na dan, ima pravico do odmora med delovnim časom v trajanju najmanj 30 minut. Med dvema dnevoma ima pravico do počitka v trajanju najmanj 12 zaporednih ur. Tedenski počitek pa mora trajati najmanj 48 neprekinjenih ur.

Pravni nasvet

Nočno delo je za delavce, mlajše od 18 let, prepovedano. Tako ne smejo delati ponoči med 22. uro in 6. uro naslednjega dne. V primerih opravljanja dela s področja kulturne, umetniške, športne in oglaševalne dejavnosti, pa ne smejo delati med 24. in 4. uro naslednjega dne.

Izjemoma se nočno delo lahko odredi le v primeru višje sile, ko tako delo traja določen čas in mora biti izvršeno takoj. Polnoletni delavci pa tudi niso na razpolago v ustreznem številu.

Delavci, ki so mlajši od 18 let, imajo tudi pravico do dodatnih dni letnega dopusta. Poleg osnovnega dopusta jim tako pripada še dodatnih sedem prostih dni.

Potrebujete pravni nasvet?  Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja