Go to Top

Izjave za prehod med občinami – kaj potrebujete za prehajanje?

Prehod med občinami zaradi ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa ni več dovoljen. Med občinami lahko prehajate le, če za vas velja ena izmed 13 izjem. Ob prehajanju morate ob sebi imeti dokazilo, da za vas velja ena od trinajstih izjem, poleg tega pa po novem ne bo šle brez lastnoročno podpisane izjave. Dostopen je vzorec izjave, izjave pa lahko napišete tudi sami. A pazite – izjave morajo obvezno vsebovati določene elemente.

Informativni izračun plače

Na nas se obračajo številni delodajalci, ki jih zanima, kakšne pravice in obveznosti jim prinaša 5 korona paket, ki je pričel veljati 24. oktobra 2020. Zato so naši pravniki za vas pripravili brezplačni webinar Ukrepi delodajalca v času koronavirusa. Prijavite se TUKAJ in izvedite, katere ukrepe vam ponuja peti korona paket, katere dokumente potrebujete in kakšne so vaše obveznosti! Za individualno svetovanjem nam pišite na data@data.si.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Izjeme za prehajanje ob sebi potrebujejo dokazila in izjave

Izjeme so:

 1. prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
 2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,
 5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
 6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
 7. dostop do storitev za nujne primere,
 8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
 9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
 10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,
 11. potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,
 12. dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni,
 13. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom

UKREPI DELODAJALCA V ČASU KORONAVIRUSA

Uveljavljanje izjem velja tudi za ožje družinske člane in člane skupnega gospodinjstva, če potujete skupaj. Pod ožje družinske člane štejejo: zakonca, zunajzakonskega partnerja, partnerja iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze, razvezanega zakonca, partnerja, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, starši, zakonski in nezakonski otrok in posvojenec. Prehod v občino je dovoljen le po najbližji javni cesti ali javni poti.

Ob prehajanju morate ob sebi imeti dokazilo, da za vas velja ena od trinajstih izjem, poleg tega pa po novem ne bo šle brez lastnoročno podpisane izjave.

Informativni izračun dnevnice

Dokazila za izjeme

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Če prehajate in odhajate na delo, lahko kot dokazilo uporabite pogodbo o zaposlitvi, potni nalog, nalog delodajalca, potrdilo delodajalca, da ste zaposleni pri njem itd. Najbolje je, da vam delodajalec napiše dokazilo, na katerem se nahajajo vaši osebni podatki (ime in priimek, naslov bivanja, EMŠO), naslov, na katerem opravljate delo, čas dela, dokazilo pa naj vsebuje tudi podpis ali žig, če delodajalec posluje z njim.

Kot dokazila se štejejo tudi potrdila o lastništvu/najemu nepremičnine, lastništvu parcele in plačevanju grobnine, dovoljenja za gozdarsko, gospodarsko in kmetijsko dejavnost. Če kupujete stvari v drugi občini, je priporočljiv račun in dokazilo za prodajo – npr. elektronsko sporočilo prodajalca.

Dokazilo morate imeti pri sebi, saj s tem poenostavite in skrajšate postopek. Policisti bodo namreč nujnost vaše poti preverjali na različne načine.

A samo dokazilo ni dovolj – nujne so tudi pravilni izpolnjene oz. napisane ter lastnoročno podpisane izjave.

Dovoljenje za delo in bivanje v Sloveniji

Če bodo policisti ugotovili, da kršite odlok, bo skladno z načelom sorazmernosti o tem obvestil zdravstveni inšpektorat, ki je pristojen za izrekanje glob.

Pravni nasvet

Izjave za prehod med občinami

Po novem ne bo šlo brez lastnoročno podpirane izjave. Vzorec izjave je dostopen TUKAJ. Izjave lahko natisnete ali pa jih napišete in podpišete sami. Pri tem morajo izjave nujno vsebovati sledeče elemente:

 1. ime in priimek,
 2. naslov bivališča,
 3. naslov oziroma kraj cilja potovanja,
 4. navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje iz prvega odstavka tega člena,
 5. navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom tega člena gibljejo in zadržujejo z njim,
 6. navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom tega člena gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena,
 7. navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh,
 8. navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval.

Potrebujete davčni nasvet? Rezervirajte si termin pri našem davčnem svetovalcu! Pišite nam na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja