Go to Top

Samozaposlenemu podjetniku lahko brezplačno pomaga šolar – družinski član

Vse kaže, da ste podjetniki uspešni in imate veliko dela. Referente VEM točke namreč pogosto kličete in sprašujete ali vam v podjetju lahko pomaga šolar, ki je še na počitnicah. Ta bi želel poprijeti za delo v podjetju za pomoč samozaposlenemu podjetniku. Šolar je dijak in je dopolnil 15 let. Za podrobnejše informacije na temo pomoči samozaposlenemu podjetniku, se lahko obrnete na naše pravne strokovnjake.

Informativni izračun plače

Kratkotrajno delo – ali brezplačna pomoč družinskih članov samozaposlenemu podjetniku

Pisali smo že o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki v prvem odstavku 17. členu določa:

(1) Za kratkotrajno delo se šteje brezplačno opravljanje dela v mikrodružbi ali zavodu z najmanj enim in največ 10 zaposlenimi ali pri samozaposlenemu podjetniku z največ 10 zaposlenimi, kadar ga opravljajo:

  • zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospolni skupnosti lastnika ali solastnika mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe,
  • zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospolni skupnosti enega od staršev lastnika ali solastnika mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe,
  • oseba, s katero je lastnik ali solastnik mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena,
  • starši in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali partnerja v registrirani istospolni skupnosti lastnika ali solastnika mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe.

V kolikor vas zanima hitra registracija podjetja ali s.p. nas kontaktirajte ali pa si rezervirajte brezplačen termin.

V nadaljevanju v tretjem odstavku taistega člena pa Zakon opredeljuje pomoč samozaposlenemu podjetniku, ki jo opravlja družinski član, ki še ni dopolnil 18. let:

(3) Kratkotrajno delo se mora glede zaposlovanja oseb, mlajših od 18 let, delovnega časa, nočnega dela, odmorov in počitkov ter varstva nekaterih kategorij delavcev opravljati v skladu s predpisi o delovnih razmerjih in predpisi o varnosti in zdravju pri delu.

Pravni nasvet

Zakon o delovnih razmerjih se glede mladih delavcev smiselno uporablja tudi glede kratkotrajnega dela pri samozaposlenemu podjetniku

Tretja točka se nanaša na Zakon o delovnem razmerju, ki v členih 190, 191, 192, 193 in 194 posebej navaja člene, ki se nanašajo na delavce, ki še niso dopolnili 18 let. Med drugim delavcam mlajšim od 18 let, ki želijo pomagati samozaposlenemu podjetniku, ne sme naložiti sledečih del:

(1) Delavcu, ki še ni dopolnil 18 let starosti, se ne sme naložiti:

  • dela, ki se opravlja pod zemljo ali pod vodo,
  • dela, ki objektivno presega njegove telesne in psihološke sposobnosti,
  • dela, ki vključuje škodljivo izpostavljanje dejavnikom, ki so strupeni, karcinogeni, ki povzročajo dedne genske poškodbe ali škodujejo nerojenemu otroku ali kako drugače kronično vplivajo na človekovo zdravje,
  • dela, ki vključuje škodljivo izpostavljanje sevanju,
  • dela, ki vključuje tveganje glede nesreč, ki ga mlada oseba ne more prepoznati ali se mu izogniti zaradi svoje nezadostne pozornosti do varnosti ali zaradi pomanjkanja izkušenj ali usposobljenosti,
  • dela, ki vključuje tveganje za zdravje zaradi izjemnega mraza, vročine, hrupa ali vibracij,in ki se podrobneje določijo s podzakonskim aktom.

(2) Delavcu, ki še ni dopolnil 18 let starosti, se tudi ne sme naložiti dela, pri katerem je izpostavljen dejavnikom tveganja in postopkom, ter del, ki se podrobneje določijo s podzakonskim aktom, če iz ocene tveganja izhaja nevarnost za varnost, zdravje in razvoj delavca (191. člen ZDR).

Posebej so v 192. členu ZDR določeni delovni čas, počitki, odmor mladega delavca:

(1) Delovni čas delavca, ki še ni dopolnil 18 let starosti, ne sme biti daljši od osem ur na dan in 40 ur na teden.
(2) Delavec, ki še ni dopolnil 18 let starosti, in dela najmanj štiri ure in pol na dan, ima pravico do odmora med delovnim časom v trajanju najmanj 30 minut.
(3) Delavec, ki še ni dopolnil 18 let starosti, ima pravico do počitka med dvema dnevoma v trajanju najmanj 12 zaporednih ur.
(4) Delavec, ki še ni dopolnil 18 let starosti, ima pravico do tedenskega počitka v trajanju 48 neprekinjenih ur.

In ker tokrat pišemo o brezplačni pomoči šolarja samozaposlenemu podjetniku, je potrebno posebej omeniti, da družinski član (šolar v tem primeru) lahko ob povečanem obsegu dela, brezplačno pomaga očetu, samozaposlenemu podjetniku, 40ur/mesečno.

Zakon v nadaljevanju tudi navaja, da mladi delavec ne sme opravljati nočnega dela. Kako jepri nas urejeno delo otrok do 15 let?

Informativni izračun plače

Prijava v zavarovanje

Referenti VEM točke vedno pojasnimo samozaposlenemu podjetniku, da mora družinskega člana prijaviti v zavarovanje z obrazcem M12. Postopek lahko podjetnik brezplačno opravi na VEM točki. Na postopek na VEM točko podjetnik pride osebno in s seboj ima podatke o družinskem članu. Potrebuje EMŠO številko, ime in priimek in datum s katerim bo nadebudnež pomagal samozaposlenemu podjetniku pri delu.

Potrebujete pravni nasvet glede pomoči samozaposlenemu podjetniku? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali pa jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja