Go to Top

Ustna pogodba, pisna pogodba ali notarski zapis? Kdaj jih potrebujete?

Ustna pogodba ni pogodba, ki bi veljala v vseh primerih

Ustna pogodba je pogodba, ki ni sklenjena v pisni obliki. Tudi ustna pogodba je načeloma veljavna pogodba, vendar pa to ne velja v vseh primerih. Za veljavnost določenih vrst pogodb je namreč posebej predpisana pisna oblika. Kdaj torej za veljavnost pogodbe zadostuje ustni dogovor oz. ustna pogodba?

Informativni izračun plače

Sklenitev pogodbe

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Obligacijski zakonik določa, da je pogodba sklenjena, ko se pogodbeni stranki sporazumeta o njenih bistvenih sestavinah. Ker je dogovor o bistvenih sestavinah mogoč tako ustno kot pisno, velja, da se pogodbe veljavno sklepajo tudi ustno, brez pisnega zapisa.

Vsakič ko gremo v trgovino in plačamo izbrano blago, smo na primer sklenili ustno kupoprodajno pogodbo. Volja za sklenitev pogodbe se lahko namreč izjavi z besedami, z običajnimi znaki ali z drugačnim ravnanjem, iz katerega se da zanesljivo sklepati, da obstoji.

Regres za upokojence 2021

Ustna pogodba ali pisna pogodba

Za sklenitev pogodbe se torej ne zahteva nikakršna oblika, razen če zakon izrecno določa drugače.

Za veljavnost nekaterih vrst pogodb se namreč zahteva pisna oblika. Takšne pogodbe so na primer:

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

Posebne oblike pogodbe

Za določene vrste pogodb pa tudi navadna pisna oblika ne zadostuje in zahteva oblika notarskega zapisa.

V obliki notarskega zapisa morajo na primer biti sklenjene:

Pravni nasvet

Ustna pogodba, ki je bila realizirana

Izjemoma se šteje za veljavno tudi ustna pogodba, za katero se sicer zahteva pisna oblika. To velja v primerih, če sta pogodbeni stranki v celoti ali v pretežnem delu izpolnili obveznosti, ki so iz pogodbe nastale. Govorimo o konvalidaciji pogodbe.

Želite ostati na tekočem? Prijavite se na e-novice

Kljub temu pa je potrebno v vsakem posameznem primeru presoditi ali iz namena, zaradi katerega je oblika pogodbe predpisana, očitno ne izhaja kaj drugega.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja