Go to Top

Pisna oblika pogodbe – v katerih primerih se zahteva?

Pisna oblika pogodbe in sankcije, ki vsa lahko doletijo

Pisna oblika pogodbe je predpisana le v izjemnih primerih, in sicer če zakonodaja pri posameznih vrstah pogodbah za njihovo veljavnost zahteva določeno obliko. V katerih primerih je potrebna pisna oblika, pa si preberite v nadaljevanju članka. V kolikor boste ugotovili, da boste potrebovali pogodbo v pisni obliki, vam pravniki Data d.o.o. lahko svetujejo. Pravniki Data d.o.o. vsako pogodbo pripravijo individualno ter jo prilagodijo zahtevam naročnika, prav tako pa naročnika seznanijo z vsemi obveznostmi v skladu s slovensko zakonodajo.

Informativni izračun plače

Pisna oblika pogodbe, ki jo predvideva zakonodaja

Pisna obika, ki jo predvideva zakonodaja je predpisana v spodaj naštetih primerih (naštetih je zgolj nekaj primerov in pravna podlaga, kjer je predpisana pisna oblika):

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

 • pogodba o prenosu nepremičnine (52. člen Obligacijskega zakonika – OZ)
 • pogodbe o ustanavljanju druge stvarne pravice na nepremičnini – npr. stavbna pravica, služnost,… (52. člen Obligacijskega zakonika – OZ)
 • prodaja na obroke (523. člen Obligacijskega zakonika – OZ)
 • pogodba o zaposlitvi (17. člen Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1)
 • gradbena pogodba (649. člen Obligacijskega zakonika – OZ)
 • pravni posli, s katerimi se prenašajo materialne avtorske pravice ali druge pravice avtorja ali dajejo dovoljenja (80. člen Zakona o avtorski in sorodnih pravicah – ZASP)
 • darilna pogodba pri kateri darilo ni takoj izročeno (538. člen Obligacijskega zakonika – OZ)
 • najemna pogodba za stanovanje ( člen Stanovanjskega zakona – SZ-1)

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Zakonodaja v določenih primerih zahteva strogo obličnost

Zakonodaja v določenih primerih zahteva strogo obličnost. v tem primeru mora biti pogodba sklenjena v pisni obliki, in poleg tega še v notarskem zapisu:

 • pogodba o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema (47. člen Zakona o notariatu – ZN)
 • pogodbe o razpolaganju s premoženjem oseb, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (47. člen Zakona o notariatu – ZN)
 • pogodba o prodaji/ odsvojitvi poslovnega deleža (481. člen Zakona o gospodarski družbi – ZGD-1)
 • statut delniške družbe (183. člen Zakona o gospodarski družbi – ZGD-1)
 • pogodba o preužitku (567. člen Obligacijskega zakonika – OZ)
 • darila za primer smrti (545. člen Obligacijskega zakonika – OZ)
 • pogodba o dosmrtnem preživljanju (558. člen Obligacijskega zakonika – OZ)
 • izročilna pogodba (547. člen Obligacijskega zakonika – OZ)
 • sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju (47. člen Zakona o notariatu – ZN)

Pravni nasvet

Pisna oblika pogodbe na podlagi dogovora

Lahko pa se pogodbeni stranki sporazumeta, da naj bo pisna oblika oziroma posebna oblika pogoj za veljavnost njune pogodbe.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Pisna oblika pogodbe – sankcija, če pogodba nima potrebne oblike

Pogodba, ki ni sklenjena v predpisani obliki, je praviloma nična. Takšna pogodba nima nikakršnega pravnega učinka in pravnih posledic.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja