Go to Top

Pisna oblika pogodbe – v katerih primerih se zahteva?

Pisna oblika pogodbe je predpisana le v izjemnih primerih, in sicer če zakonodaja pri posameznih vrstah pogodbah za njihovo veljavnost zahteva določeno obliko. V katerih primerih je potrebna pisna oblika, pa si preberite v nadaljevanju članka. V kolikor boste ugotovili, da boste potrebovali pogodbo v pisni obliki, vam pravniki Data d.o.o. lahko svetujejo. Pravniki Data d.o.o. vsako pogodbo pripravijo individualno ter jo prilagodijo zahtevam naročnika, prav tako pa naročnika seznanijo z vsemi obveznostmi v skladu s slovensko zakonodajo.

Informativni izračun dohodnine

Potrebujete pomoč pri sestavi avtorske ali podjemne pogodbe? Vas zanima, kako bo prihodek iz tega naslova vplival na Vaš izračun dohodnine? Datini pravniki in davčni svetovalci so edini pravi naslov! Pišite jim na [email protected]!

Ob ustanovitvi podjetja morate znižati stroške poslovanja. Eden izmed načinov je vodenje svojega knjigovodstva.

Pisna oblika, ki jo predvideva zakonodaja

Pisna obika, ki jo predvideva zakonodaja je predpisana v spodaj naštetih primerih (naštetih je zgolj nekaj primerov in pravna podlaga, kjer je predpisana pisna oblika):

  Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pošljite povpraševanje!

  Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

 • pogodba o prenosu nepremičnine (52. člen Obligacijskega zakonika – OZ)
 • pogodbe o ustanavljanju druge stvarne pravice na nepremičnini – npr. stavbna pravica, služnost,… (52. člen Obligacijskega zakonika – OZ)
 • prodaja na obroke (523. člen Obligacijskega zakonika – OZ)
 • pogodba o zaposlitvi (17. člen Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1)
 • gradbena pogodba (649. člen Obligacijskega zakonika – OZ)
 • pravni posli, s katerimi se prenašajo materialne avtorske pravice ali druge pravice avtorja ali dajejo dovoljenja (80. člen Zakona o avtorski in sorodnih pravicah – ZASP)
 • darilna pogodba pri kateri darilo ni takoj izročeno (538. člen Obligacijskega zakonika – OZ)
 • najemna pogodba za stanovanje ( člen Stanovanjskega zakona – SZ-1)

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Zakonodaja v določenih primerih zahteva strogo obličnost

Zakonodaja v določenih primerih zahteva strogo obličnost. v tem primeru mora biti pogodba sklenjena v pisni obliki, in poleg tega še v notarskem zapisu:

 • pogodba o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema (47. člen Zakona o notariatu – ZN)
 • pogodbe o razpolaganju s premoženjem oseb, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (47. člen Zakona o notariatu – ZN)
 • pogodba o prodaji/ odsvojitvi poslovnega deleža (481. člen Zakona o gospodarski družbi – ZGD-1)
 • statut delniške družbe (183. člen Zakona o gospodarski družbi – ZGD-1)
 • pogodba o preužitku (567. člen Obligacijskega zakonika – OZ)
 • darila za primer smrti (545. člen Obligacijskega zakonika – OZ)
 • pogodba o dosmrtnem preživljanju (558. člen Obligacijskega zakonika – OZ)
 • izročilna pogodba (547. člen Obligacijskega zakonika – OZ)
 • sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju (47. člen Zakona o notariatu – ZN)

Pravni nasvet

Pisna oblika pogodbe na podlagi dogovora

Lahko pa se pogodbeni stranki sporazumeta, da naj bo pisna oblika oziroma posebna oblika pogoj za veljavnost njune pogodbe.

Sankcija, če pogodba nima potrebne oblike

Pogodba, ki ni sklenjena v predpisani obliki, je praviloma nična. Takšna pogodba nima nikakršnega pravnega učinka in pravnih posledic.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja