Go to Top

Klavzula »videno-kupljeno« – kakšen je njen pomen?

Klavzula »videno-kupljeno« v prenesem pomenu pomeni klavzulo o pogodbeni omejitvi prodajalčeve odgovornosti za stvarne napake na prodani stvari. Klavzula se zelo pogosto uporablja pri prodaji nepremičnin (npr. stanovanje) ali premičnin (npr. avtomobilov) ter med fizičnimi osebami.  Ali ste že kdaj v kupoprodajnih pogodbah zasledili klavzulo »videno-kupljeno«, pa niste vedeli kakšen je njen pomen? Ali ima tudi klavzula videno-kupljeno« svoje omejitve?

Informativni izračun plače

Ali morda ravno sklepate pravni posel – kupoprodajno pogodbo – in bi radi preverili, ali je kupoprodajna pogodba v skladu s predpisi? Potem pokličite našo pravno službo na 01 600 1530 ali pa jim pišite na data@data.si.

Sobodajalec ali s.p.

Klavzula izključi odgovornost za skrite napake

Klavzulo »videno-kupljeno« lahko vključi prodajalec v kupoprodajni pogodbi na ta način, da izključi svojo odgovornost za vse napake, ki bi se lahko pojavile kasneje (skrite napake).

BRUTO NETO PLAČA

Obligacijski zakonik (OZ), ki ureja odnose med pravnimi subjekti vseh vrst, ureja tudi področje zaščite kupcev v primeru stvarnih in očitnih napak na kupljeni stvari. Vendar pa ta zakon strankam omogoča avtonomno urejanje pravic. Slednje pomeni, da lahko stranke prosto urejajo svoja razmerja, pri čemer pa so omejene z ustavo, s prisilnimi predpisi in moralnimi načeli. Slednje pa zopet pomeni, da kljub temu, da se pogodbeni stranki odločita za prodajo stvari po klavzuli »videno-kupljeno«, zakon  še vedno ščiti kupca, če je bila napaka prodajalcu znana, pa o njej ni obvestil kupca. Prav tako tudi v primeru , ko je prodajalec kupcu to določilo vsilil, ker je izkoristil svoj prevladujoči položaj.  V takšnem primeru, bi bilo določilo – klavzula »videno-kupljeno« v pogodbi nično.

Potrebujete pomoč pri izdelavi poslovnega načrta?

Kakšne možnosti ima kupec, če mu je prodajalec zamolčal skrito napako?

Kupec mora v tem primeru dokazati, da je prodajalec vedel za napako. Zoper prodajalca v takšnem primeru uveljavlja jamčevalni zahtevek.

Pravni nasvet

Kdaj klavzula videno-kupljeno« ni možna?

Potrebujete pomoč pri uveljavljanju napak na kupljenih izdelkih? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Kadar gre za prodajne pogodbe, pri katerih je potrebno upoštevati prisilne predpise, ki jih določata Zakon o varstvu potrošnikov in Zakon o varstvu kupcev stanovanj enostanovanjskih stavb (ZVKSES), pa na podlagi ustaljene sodne prakse (sodba Vrhovnega sodišča II Ips 21/2015) klavzula ni dopustna. V tem sodnem postopku je sodišče pojasnilo, da ZVKSES ne predvideva možnosti izključitve jamčevanja s klavzulo »videno – kupljeno«.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja