Go to Top

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – pod kakšnimi pogoji?

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi je v praksi najpogostejši razlog za prenehanje delovnega razmerja. Podata jo lahko tako delavec kot tudi delodajalec, in sicer v pisni obliki. Ne glede na to katera stranka pogodbo odpove, je potrebno spoštovati zakonsko ali pogodbeno določen odpovedni rok, ki ne more biti daljši od 60 dni.

PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI

Kateri so razlogi za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi? Poznate kakšne pravice in obveznosti imata delavec in delodajalec v odpovednem roku? Pišite našim pravnikom na data@data.si!

Informativni izračun plače

Redna odpoved in odpovedni razlogi

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Delavec lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi brez obrazložitve. Delodajalcu torej ni dolžan pojasniti zakaj pogodbo odpoveduje. Po drugi strani pa lahko delodajalec redno odpove pogodbo o zaposlitvi le, če je podan razlog za redno odpoved, ki mora biti tudi obrazložen.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Redna odpoved – kateri so dopustni razlogi?

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi je zakonita, če je podan eden izmed zakonsko predvidenih razlogov. Ti razlogi so:

 1. poslovni razlog – prenehanje potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca;
 2. razlog nesposobnosti – nedoseganje pričakovanih delovnih rezultatov, ker delavec dela ne opravlja pravočasno, strokovno in kvalitetno, neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dela, določenih z zakoni in drugimi predpisi, izdanimi na podlagi zakona, zaradi česar delavec ne izpolnjuje oziroma ne more izpolnjevati pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja;
 3. krivdni razlog – kršenje pogodbene obveznosti ali druge obveznosti iz delovnega razmerja;
 4. invalidnost – nezmožnost za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oziroma s predpisi, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov;
 5. neuspešno opravljeno poskusno delo.

Kako se izpolni UPN plačilni nalog?

pravno svetovanje

JUBILEJNA NAGRADA – Kdaj in koliko vam pripada?

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz neutemeljenih razlogov je nedopustna! 

ZDR-1 določa tudi razloge, zaradi katerih je odpoved pogodbe neutemeljena. Kot neutemeljeni razlogi za odpoved se štejejo:

 1. začasna odsotnost z dela zaradi nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe ali nege družinskih članov ali zaradi izrabe starševskega dopusta,
 2. vložitev tožbe ali udeležba v postopku zoper delodajalca zaradi zatrjevanja kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja,
 3. članstvo v sindikatu,
 4. udeležba v sindikalnih dejavnostih izven delovnega časa,
 5. udeležba v sindikalnih dejavnostih med delovnim časom v dogovoru z delodajalcem,
 6. udeležba delavca v zakoniti stavki,
 7. kandidatura za funkcijo delavskega predstavnika in sedanje ali preteklo opravljanje te funkcije,
 8. sprememba delodajalca (prenos podjetja, združitev, delitev),
 9. rasa, narodnost ali etnično poreklo, barva kože, spol, starost, invalidnost, zakonski stan, družinske obveznosti, nosečnost, versko in politično prepričanje, nacionalno ali socialno poreklo,
 10. sklenitev pogodbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka, pogodbe o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, pogodbe o službi v Civilni zaščiti ter prostovoljno sodelovanje državljanov pri zaščiti in reševanju v skladu z zakonom.

Želim se prijaviti na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja