Go to Top

Odpovedni rok – pravice in dolžnosti

Odpovedni rok se upošteva pri vsaki redni odpovedi

Odpovedni rok je potrebno upoštevati pri vsaki redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Tako delavec kot delodajalec lahko namreč odpovesta pogodbo o zaposlitvi v zakonsko ali pogodbeno določenem odpovednem roku, pri določitvi katerega je potrebno upoštevati minimalni čas trajanja odpovednega roka, določenega z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Informativni izračun plače

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Pri redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi morata delavec in delodajalec upoštevati odpovedni rok. Lahko pa se pisno dogovorita tudi o ustreznem denarnem povračilu namesto dela ali celotnega odpovednega roka. Le pri izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi odpovednega roka ni.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Delavec lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi brez obrazložitve in tako ni dolžan navajati razloga zanjo. Po drugi strani pa lahko delodajalec redno odpove pogodbo o zaposlitvi le, če obstaja utemeljen razlog za redno odpoved:

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

Minimalni odpovedni roki

V primeru odpovedi pogodbe zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela je odpovedni rok sedem dni.

V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca je odpovedni rok:

  • do enega leta zaposlitve pri delodajalcu 15 dni,
  • od enega leta zaposlitve pri delodajalcu 30 dni.

Pravica do regresa in čakanje na delo

S pogodbo je lahko dogovorjen daljši odpovedni rok, a ne daljši kot 60 dni.

V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti je odpovedni rok:

  • do enega leta zaposlitve pri delodajalcu 15 dni,
  • od enega do dveh let zaposlitve pri delodajalcu 30 dni.

računovodsko svetovanje

Nad dve leti zaposlitve pri delodajalcu odpovedni rok v trajanju 30 dni narašča za vsako izpolnjeno leto zaposlitve pri delodajalcu za dva dni, največ pa do 60 dni.

Nad 25 let zaposlitve pri delodajalcu je odpovedni rok 80 dni, če ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določen drugačen odpovedni rok, vendar ne krajši kot 60 dni.

V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca iz krivdnega razloga je odpovedni rok 15 dni.

Odpovedni rok prične teči naslednji dan po vročitvi odpovedi nasprotni stranki.

Želim se prijaviti na e-novice

Pravice in obveznosti v času odpovednega roka

V času odpovednega roka je delavec še vedno v delovnem razmerju pri delodajalcu. Tako imata obe stranki v tem času še vedno vse pravice in obveznosti po sklenjeni pogodbi o zaposlitvi. Če pogodbo o zaposlitvi odpove delodajalec, ima delavec v času odpovednega roka pravico do:

  • odsotnosti z dela zaradi iskanja nove zaposlitve s pravico do nadomestila plače v trajanju najmanj dve uri na teden,
  • odsotnost z dela s pravico do nadomestila plače najmanj en dan na teden za vključevanje v ukrepe na področju trga dela v skladu s predpisi o urejanju trga dela (v primeru odpovedi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti).

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja