Go to Top

Odpovedni rok – koliko časa po odpovedi mora delavec še delati?

Odpovedni rok se upošteva pri vsaki redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Kje je določen odpovedni rok? Kako odpovedne roke ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)? Če ste glede odpovedi in razlogih za izredno odpoved v dilemi, se lahko posvetujete z našimi pravnimi svetovalci! Za rezervacijo termina plačljivega strokovnega svetovanja lahko pokličete 01/600-1530 ali nam pišete na data@data.si.

Ustanovite s.p. ali d.o.o. pri nas na Dati!

Kdaj začne teči odpovedni rok?

Pri vsaki redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi je potrebno upoštevati odpovedni rok. Tako delodajalec kot delavec lahko odpovesta pogodbo o zaposlitvi. Pri tem pa morata upoštevati odpovedni rok. Ta začne teči naslednji dan po vročitvi odpovedi nasprotni stranki.

Izračunajte si vašo plačo!

Redna odpoved je lahko podana s strani delavca ali delodajalca

Redno odpoved pogodbe o zaposlitvi lahko delavec poda brez obrazložitve oz. razloga. Delodajalec pa lahko pogodbo o zaposlitvi odpove ob utemeljenih razlogih. To so lahko poslovni razlog, razlog nesposobnosti, krivdni razlog, nezmožnost za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti ter neuspešno opravljeno poskusno delo. Kako pa je z odpovednim rokom pri izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi? V takšnem primeru se pogodba o zaposlitvi odpoveduje brez odpovednega roka.

Popoldanski s.p. – kdo ga lahko odpre?

Pravno svetovanje

Vse o prevozu na delo!

Odpovedni rok je običajno določen v pogodbi o zaposlitvi – kaj pa, če ni?

Dolžina odpovednega roka je običajno določena v pogodbi o zaposlitvi. Če v njej odpovedni rok ni določen, pa je določen v kolektivni pogodbi ali Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). Minimalni odpovedni roki so določeni v Zakonu o delovnih razmerjih. Kaj je določeno?

  • če gre za odpoved pogodbe o zaposlitvi v času poskusnega dela, je odpovedni rok 7 dni;
  • če gre za redno odpoved s strani delavca, je odpovedni rok do enega leta zaposlitve pri delodajalcu 15 dni, od enega leta pri delodajalcu pa 30 dni (s pogodbo o zaposlitvi ali kolektivno pogodba je lahko dogovorjen daljši odpovedni rok, a ne več kot 60 dni)
  • v primeru redne odpovedi s strani delodajalca iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti je odpovedni rok 15 dni (do enega leta zaposlitve pri delodajalcu) oz. 30 dni (od enega do dveh let zaposlitve pri delodajalcu); nad dve leti zaposlitve pri delodajalcu odpovedni rok v trajanju 30 dni narašča za vsako izpolnjeno leto zaposlitve pri delodajalcu za dva dni, največ do 60 dni. Nad 25 let zaposlitve pri delodajalcu je odpovedni rok 80 dni, če ni s kolektivno pogodbo določen drugačen odpovedni rok, a ne krajši od 60 dni;
  • če gre za odpoved iz krivdnega razloga s strani delodajalca, je odpovedni rok 15 dni.

Kakšen dodatek na delovno dobo vam pripada?

Je možno odpovedni rok skrajšati?

Odpovedni rok je potrebno načeloma spoštovati. A obstaja tudi možnost skrajšanja odpovednega roka. To lahko običajno predlaga delavec. Če se delodajalec strinja s skrajšanjem odpovednega roka, se ta lahko skrajša. Delavec in delodajalec lahko skleneta sporazum o skrajšanju odpovednega roka.

Ostanite na tekočem: prijavite se na e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja