Go to Top

Prevoz na delo in z dela – javni prevoz ali kilometrina?

Prevoz na delo in z dela je strošek, ki ga mora delavcu povrniti delodajalec. Ali lahko povrne strošek mesečne vozovnice za javni prevoz? Ali kilometrino?

Izračunajte si vašo plačo z našim kalkulatorjem!

Kaj določa Zakon o delovnih razmerjih?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 130. členu določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom (malica), za prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju (dnevnice 2023). A višina povračila stroškov (tudi za prevoz) v zakonu ni določena. Te so določene v kolektivnih pogodbah na ravni dejavnosti. Če tam višine povračil stroškov niso določene, se jih določi s podzakonskim aktom.

Kakšen znesek  kilometrine si lahko obračunate?

Kaj, če se delavec preseli?

Kaj pa če, se delavec preseli? V zakonu je določeno, da če se zaradi razlogov na strani delavca strošek za prevoz na delo in z dela naknadno poveča, ima delavec pravico do povračilo ta povečanega stroška za prevoz na delo in z dela, če je tako določeno v kolektivni pogodbi. Lahko pa se seveda tako sporazume tudi z delodajalcem.

Kakšen znesek dnevnic vam pripada v Sloveniji?

pravno svetovanje

Povračilo za prevoz na delo se razlikuje glede na javni in zasebni sektor

To, kolikšen znesek povračila za prevoz, vam pripada, je odvisno od več dejavnikov. Veljajo namreč različna pravila tako za javni kot zasebni sektor. V javnem sektorju na primer velja, da zaposlenemu pripada kilometrina oz. povračilo stroškov prevoza na delo in z dela glede na razdaljo od kraja bivališča do delovnega mesta, če je razdalja daljša od dveh kilometrov. Kako pa je s kilometrino v zasebnem sektorju? Znesek, do katerega se povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo, je 0,21 evra za vsak polni kilometer (kilometrina 2023) razdalje med bivališčem in mestom opravljanja dela, za vsak dan prisotnosti na delu. To velja, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od običajnega prebivališča delavca. V kolikor je organiziran javni prevoz se lahko delavcu povrne tudi povračilo za mesečno vozovnico za javni prevoz (lahko tudi delež). Ker je prevoz na delo precej specifična tema, se lahko dogovorite za posvet z našimi svetovalci. Za termin plačljivega svetovanja so vam na voljo naši pravni in davčni svetovalci! Pokličete lahko na 01/600-1530 ali nam pišete na data@data.si.

 Potrebujete nasvet? Pokličite naše svetovalce na 01/600-1530!

Povračilo za prevoz na delo v nekaterih kolektivnih pogodbah

V zasebnem sektorju veljajo različne kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti, v katerih je določeno, kako se lahko povrne povračilo za prevoz. Poglejmo v tabeli nekaj kolektivnih pogodb in določb za povračilo za prevoz.

Kolektivna pogodba Povračilo za prevoz
Kolektivna pogodba gostinstva in turizma Slovenije ·         Delavcu pripada povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela v višini 100 % stroškov najcenejšega javnega prevoza;

·         Če delavec iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati javnega prevoza, mu pripada povračilo stroškov prevoza v znesku, kot je bil določen pri delodajalcu za december 2022, vendar ne manj kot 0,19 evra/polni kilometer razdalje med bivališčem in mestom opravljanja dela.

Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine ·         Najmanj v višini 85 % cene javnega prevoza;

·         Ko ni možnosti javnega prevoza, delavcu pripada povračilo stroška za prevoz v višini najmanj 0,17 evra/polni kilometer poti in največ višini in pod pogoji, da se ti zneski ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnov za plačilo prispevkov za socialno varnost.

Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti ·         100 % cene najcenejšega javnega prevoza;

·         Če ni možnosti javnega prevoza, delavcu pripada povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela v višini 0,19 evra za vsak polni kilometer.

Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami ·         100 % cene najcenejšega javnega prevoza;

·         Če ni možnosti javnega prevoza, delavcu pripada izplačilo kilometrine v višini najvišjega zneska, ki se v skladu z veljavnimi predpisi ne všteva v davčno osnovo dohodkov iz delovnega razmerja.

Kolektivna pogodba grafične dejavnosti ·         Delavec je upravičen do povračila stroškov prevoza na delo in z delo v višini 0,18 evra/km.

Ostanite na tekočem in se prijavite na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja