Go to Top

Prevoz na delo in z dela – javni prevoz ali kilometrina?

Prevoz na delo in z dela je strošek, ki ga delavcu povrne delodajalec. Kaj lahko povrne – strošek mesečne vozovnice za javni prevoz ali kilometrino?

Informativni izračun plače

Kako je določeno v Zakonu o delovnih razmerjih?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 130. členu predpisuje, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju – dnevnice. Vendar sama višina povračila stroškov (tudi za prevoz) v zakonu ni natančno določena. Te so določene v kolektivnih pogodbah na ravni dejavnosti. Če tam višine povračil stroškov niso določene, se jih določi s podzakonskim aktom.

Hitro in brezplačno odprtje podjetja

V primeru preselitve delavca

Kaj pa če, se delavec preseli? V zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1)  je predpisano, da se v primeru, da se iz razlogov na strani delavca strošek za prevoz na delo in z dela naknadno poveča, ima delavec pravico do povračila tega povečanega stroška za prevoz na delo in z dela, če je tako določeno v kolektivni pogodbi. Lahko pa se seveda tako tudi sporazume z delodajalcem.

Normiranec sp – kaj morate vedeti?

davčno svetovanje

Prispevki za popoldanski s.p. 2024

Povračilo za prevoz na delo ter javni in zasebni sektor

Znesek povračila za prevoz, ki vam pripada, je odvisen od večih dejavnikov. Veljajo namreč različna pravila tako za javni kot zasebni sektor. V javnem sektorju na primer velja, da zaposlenemu pripada kilometrina oz. povračilo stroškov prevoza na delo in z dela glede na razdaljo od kraja bivališča do delovnega mesta, če je razdalja daljša od dveh kilometrov. Kako pa je s kilometrino v zasebnem sektorju? Znesek, do katerega se povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo, je 0,21 evra za vsak polni kilometer (kilometrina 2024) razdalje med bivališčem in mestom opravljanja dela, za vsak dan prisotnosti na delu. To velja, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od običajnega prebivališča delavca. V kolikor je organiziran javni prevoz se lahko delavcu povrne tudi povračilo za mesečno vozovnico za javni prevoz (lahko tudi delež).

Pogodba o zaposlitvi

Prevoz na delo je precej specifična tema. V primeru vprašanj oz. dilem se lahko dogovorite za posvet z našimi svetovalci. Za termin plačljivega svetovanja so vam na voljo naši pravni in davčni svetovalci! Pokličete lahko na 01/600-1530 ali nam pišete na data@data.si.

Prijavite se na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja