Go to Top

Odrejena karantena – pogoji za uveljavljanje nadomestila po PKP4

Odrejena karantena je ukrep, s katerim se omeji svobodno gibanje in določijo obvezni zdravstveni pregledi zdravim osebam, ki so bile ali za katere se sumi, da so bile v stiku z nekom, ki je zbolel za virus – trenutno korona virus COVID -19. Predlog Zakona, ki ureja preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni oz. t.i. PKP4 (ni še sprejet v Uradnem listu) omogoča uveljavljanje pravice delodajalca do povračila nadomestila plače v primeru, da je delavcu odrejena karantena. Kakšni so pogoji za uveljavljanje te pravice? Kakšno je nadomestilo plače? V katerih primerih je delavcu odrejena karantena?

PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI

V kolikor vas skrbi, ali ste ravnali vse v skladu z Interventnim zakonom, se lahko posvetujete s pravno službo Data d.o.o. Pravniki podjetja Data d.o.o. redno spremljamo vse novosti zakonodaje. Pripravimo vam vso potrebno dokumentacijo, ki jo nalaga »interventni zakon«, za uveljavljanje pravice do povračila nadomestila plače. Prav tako vas opozorimo na vse pogoje, ki jih morate izpolnjevati, v kolikor želite uveljavljati to pravico. Pišite nam na data@data.si in si zagotovite pomoč izkušenih strokovnjakov!

Informativni izračun plače

V katerih primerih je delavcu odrejena karantena in je upravičen do nadomestila plače?

Potrebujete pomoč pri uveljavljanju pravic iz Četrtega protikoronskega paketa? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Če je delavcu odrejena karantena je upravičen do nadomestila plače v naslednjih primerih:

  1. delavcu, ki mu je bila odrejena karantena ob prehodu meje in zaradi tega ne more opravljati dela v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, delodajalec pa zanj ne more organizirati dela na domu (torej zaradi prehoda meje),
  2. delavcu, ki mu je bila odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo in zaradi tega ne more opravljati dela v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, delodajalec pa zanj ne more organizirati dela na domu (torej zaradi stika z okuženo osebo).

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Je delavcu odrejena karantena po zakonu, ki ureja nalezljive bolezni?

Delavci, ki zaradi odrejene karantene v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni, ne morejo opravljati dela, so upravičeni do nadomestila plače. V kolikor je bila delavcu odrejena karantena:

  1. delavcu je odrejena karantena ob prehodu državne meje: ima pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z ZDR-1, za primer višje sile. To pa je 50 % nadomestila plače, vendar ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače;
  2. delavcu je bila odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo v Sloveniji: ima pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z ZDR-1, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga. To je 80% nadomestila plače.

Če je delavcu odrejena karantena, prejema nadomestilo plače iz tega razloga za obdobje, za katero je bila odrejena karantena.

BRUTO NETO PLAČA

Kakšni so pogoji za uveljavljanje te pravice?

Delavec bo moral:

  • najpozneje v treh delovnih dneh od odreditve karantene obvestiti delodajalca, da mu je bila odrejena karantena in o razlogih, iz katerih mu je bila karantena odrejena;
  • najpozneje v treh delovnih dneh od prejema odločbe o odreditvi karantene le-to posredovati delodajalcu.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Delodajalec bo moral:

  • vložiti vlogo v elektronski obliki pri Zavodu RS za zaposlovanje v kolikor bo želel uveljaviti pravico do povračila izplačanih nadomestil plače;
  • rok za vložitev je 30 dni od pričetka odsotnosti delavca zaradi odrejene karantene;
  • priložiti kopijo odločbe o odreditvi karantene ministra za zdravje iz katerega je razviden razlog za odreditev karantene;
  • pisno izjaviti, da za delavca ni mogoče organizirati dela na domu;

Izplačana nadomestila plač delavcev zaradi odrejene karantene, bo Republika Slovenija delodajalcem povrnila v celoti. V obdobju prejemanja povračila izplačanih nadomestil plače mora delodajalec delavcem izplačevati neto nadomestila plače in poravnavati prispevke za obvezna socialna zavarovanja. V kolikor bi delodajalec ravnal v nasprotju, mora prejeta sredstva vrniti. Upravičenost do povračila nadomestil plače traja najdlje do 30.9.2020.

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja