Go to Top

PKP4 – četrti protikoronski paket

PKP4 – Vlada je določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (PKP4). Državni zbor bo o njem odločal po nujnem postopku. Predlog zakona nadomešča na vladi sprejet predlog novele PKP3. Kaj torej določa PKP4?

PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI

Delodajalci, ste se odločili za koriščenje ukrepa “Čakanje na delo“? Ta ukrep se namreč s PKP4 podaljšuje. Vsi, ki bi ukrep zaradi trenutne situacije še želeli koristiti pa lahko pišete našim pravnikom na data@data.si oziroma se prijavite na naš brezplačen webinar “Ukrepi delodajalca v času koronavirusa“.

Informativni izračun plače

PKP4 – priprava na drugi val epidemije COVID-19!

Potrebujete pomoč pri uveljavljanju pravic iz Četrtega protikoronskega paketa? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

PKP4 predvideva ukrepe za pripravo na drugi val epidemije COVID-19. S predlogom zakona se spreminjajo in dopolnjujejo začasni ukrepi za omilitev in odpravo posledic epidemije na področju dela, delovnih razmerij, štipendij in socialnega varstva.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Kaj določa PKP4?

PKP4 predvideva naslednje spremembe in dopolnitve:

  • podaljšanje ukrepa čakanja na delo do 31.7.2020. Vladi je dana možnost, da ta ukrep pred iztekom s sklepom največ dvakrat podaljša za obdobje enega meseca (najdlje do konca meseca septembra 2020).
  • določitev in plačilo nadomestila za odrejeno karanteno. Predlog zakona delodajalcem omogoča uveljavitev povračila nadomestila plače za primere, ko je delavcu odrejena karantena in mu ni možno odrediti dela na domu, delodajalec pa mu mora na podlagi delovnopravne zakonodaje zagotoviti nadomestilo plače za čas odsotnosti.
  • ukrepi s področja institucionalnega varstva po Zakonu o socialnem varstvu: za omilitev posledic epidemije se zagotovitvijo sredstva za financiranje dodatnih kadrov v socialnovarstvenih zavodih (DSO, VDC,..), ki izvajajo institucionalno varstvo v javni mreži.
  • mobilna aplikacija za obveščanje o stikih z okuženimi.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

V predlogu zakona je nekaj dopolnitev, ki bodo zagotovile boljši in učinkovitejši nadzor nad ukrepom skrajšanega delovnega časa in čakanja na delo.

Od vzroka za izdajo odločbe o karanteni odvisna višina nadomestila!

PKP4 pri višini nadomestila plače v primeru odrejene karantene razlikuje med dvema situacijama:

  1. delavcu je odrejena karantena ob prehodu državne meje: delavec zaradi tega ne more opravljati dela v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, delodajalec pa zanj ne more organizirati dela na domu, ima pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z ZDR-1, za primer višje sile.
  2. delavcu je bila odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo v Sloveniji: delavec zaradi tega ne more opravljati dela v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, delodajalec pa zanj ne more organizirati dela na domu, ima pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z ZDR-1, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga.

BRUTO NETO PLAČA

Zaradi razlikovanja zgoraj omenjenih situacij PKP4 določa, da mora biti razlog za odreditev karantene razviden iz odločbe o odreditvi karantene. Delodajalec bo lahko pravico do povračila izplačanih nadomestil plače uveljavljal največ za obdobje, določeno z odločbo ministra za zdravje. V primeru odrejene karantene izplačano nadomestilo plače v celoti bremeni Republiko Slovenijo. Upravičenost do povračila nadomestil plače zaradi odrejene karantene traja najdlje do 30. septembra 2020.

PKP4 določa okvir za vzpostavitev in delovanje mobilne aplikacije

Cilj PKP4 je vzpostaviti pravni okvir za izvajanje protikoronskih ukrepov še pred drugim valom z željo zaščititi zdravje ljudi, preprečiti širitev okužbe in pomagati državljanom in državljankam. S tem namenom PKP4 določa vzpostavitev mobilne aplikacije, katere namen bo obveščanje zdravih oseb o stikih z okuženimi z virusom COVID-19 in osebami, ki jim je bila odrejena karantena.

REZERVACIJA TERMINA NA VEM TOČKI DATA

Namestitev in uporaba mobilne aplikacije bo za zdrave osebe prostovoljna in brezplačna. Za osebe, ki po potrjeno pozitivne na virus oziroma jim je bila odrejena karantena bo uporaba aplikacije obvezna. Če se znajdete v takšni situaciji si boste morali aplikacijo namestiti tako, da se vanjo vnese naključno identifikacijsko kodo (z namenom zagotavljanja anonimnosti). Pravna podlaga za vzpostavitev aplikacije je Zakon o nalezljivih boleznih.

Kaj PKP4 določa glede varstva osebnih podatkov?

Aplikacija je zasnovana na načelu anonimnosti uporabnikov, s čimer je zadoščeno tudi varovanje osebnih podatkov uporabnikov. Aplikacija beleži podatke o upoštevnih stikih med uporabniki, v primeru pozitivnega testa na korona virus oziroma odreditve karantene pa tudi obveščanje uporabnikov o takšnih stikih z drugimi uporabniki.

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja