Go to Top

Socialno zavarovanje – prijava je obvezna

Socialno zavarovanje je obvezno, v nasprotnem primeru delodajalcu grozi globa

Socialno zavarovanje je za delavca obvezno, delodajalec mora ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi delavca vedno prijaviti v obvezna socialna zavarovanja. Prav tako ga mora ob prenehanju delovnega razmerja iz zavarovanja odjaviti. V primeru, da tega ne stori, mu grozi globa.

Izračunajte si plačo!

Obvezno socialno zavarovanje – kako se prijaviti?

Potrebujete davčno svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Delodajalce zakonodaja zavezuje, da urejajo tako prijave kot tudi odjave in spremembe podatkov za svoje delavce. Delavca mora v obvezna socialna zavarovanja prijaviti s sklenitvijo dela po pogodbi o zaposlitvi, vendar najkasneje pred pričetkom opravljanja dela.

Prijavi je treba priložiti pogodbo o zaposlitvi, če gre za prijavo delavca, ki je v pogodbenem razmerju.

Prijave in odjave pa je možno urejati samo elektronsko preko sistema eVEM.

 Koliko dodatka vam pripada za delovno dobo

Socialno zavarovanje – prijava za s.p. in družbenika, ki je poslovodna oseba

V obvezna socialna zavarovanja morajo biti vključeni tudi samostojni podjetniki in družbeniki, ki so poslovodne osebe, če niso zavarovani po drugi podlagi za polni delovni čas, ki je prednostna. Oboji morajo prijavo v obvezna socialna zavarovanja vložiti v roku osem dni od dne, ko nastopi obveznost zavarovanja.

Z globo od 1.500 evrov do 2.500 evrov lahko Inšpektorat RS kaznuje delodajalca, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja drugo dejavnost, in zaposluje več kot 10 in manj kot 200 delavcev. Če pa zaposluje manj kot 10 delavcev, pa mu grozi globa 1.200 evrov.

pravno svetovanje

Socialno zavarovanje in delo na črno

Če delodajalec omogoči delo brez pogodbe o zaposlitvi oziroma delavca ne prijavi v obvezna socialna zavarovanja ali pa ga predčasno odjavi iz tega, gre za delo na črno. Prav tako gre za delo na črno, če delavca ne zavaruje v skladu z zakoni, ki urejajo obvezna socialna zavarovanja.

Prijava v obvezna socialna zavarovanja pred začetkom opravljanja dela delavca je določena z Zakonom o prispevkih za socialno varnost (ZPSV).

Preberite tudi: Kdaj v pokoj?

Kakšna je globa, če delodajalec delavca ne prijavi v obvezno socialno zavarovanje?

Višino globe za neizpolnitev obveznosti v zvezi s prijavo v obvezno socialno zavarovanje določena Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Inšpektorat RS lahko delodajalcu naloži globo od 2.500 evrov do 10.000 evrov, če ta v predpisanem roku ne vloži prijave v socialno zavarovanje, odjave iz zavarovanja ali prijave spremembe za zavarovanca. Pa tudi če v predpisanem roku ne vloži prijave podatkov o osnovah v preteklem koledarskem letu in prijave sprememb teh podatkov za vsakega zavarovanca.

Dohodninski razredi od 2022

Socialno zavarovanje – katera so obvezna?

Obvezno socialno zavarovanje zajemajo štiri zavarovanja, ki se urejajo preko enotnih obrazcev. Prijava se obravnava preko M-1 obrazca, M-2 obrazec je primeren za odjavo, spremembe podatkov o zavarovanju pa se urejajo po M-3 obrazcu. Izročitev teh obrazcev zaposlenemu pa je obveznost delodajalca, ki je določena z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1). V primeru, da tega ne stori, mu grozi globa med 750 in 2000 evrov.

Prijavite se na e-novice

V obvezna socialna zavarovanja so zajeta naslednja zavarovanja:

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja