Go to Top

Delo na črno, kazen do 26.000 evrov

Delo na črno se je povečalo v obdobju korona krize, ko zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije, določene dejavnosti ostajajo zaprte. Kako se znajdejo posamezniki? Tako, da storitve opravljajo pri stranki in prejemajo izplačilo na roke. To je delo na črno. O porastu dela na črno v medijih glasno opozarjajo vse delodajalske organizacije.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Delo na črno se opravlja pogosteje v času epidemije. Pri DATA d.o.o. vam odgovorimo na nejasnosti glede oblik dela!

Ali ste izgubili službo ali pa vam je v času epidemije delo onemogočeno? Si želite zaslužiti, imate hobi ali idejo, ki bi jo želeli unovčiti? Samo en korak vam manjka do uresničitve poslovnih idej: na DATA d.o.o. vam naši strokovnjaki svetujejo glede pravnih, finančnih, davčnih in računovodskih vprašanj, pri nas pa lahko tudi registrirate podjetje pri čemer vam pomagamo tudi do odgovora: ali odpreti s.p. ali d.o.o., ali morda popoldanski s.p.?

Pišite nam na [email protected] za vašo ponudbo za svetovanje!

Razmišljate o temu kako idejo preobraziti v posel in niste prepričani vanjo? Preberite več v prispevku “Kako preveriti podjetniško idejo?“.

Informativni izračun dohodnine

Kaj torej je delo na črno?

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Rok Gros, DataRok Gros, Data

Za delo na črno, kot ga določa Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno gre v naslednjih primerih:

  • če pravna oseba opravlja dejavnost, ki je nima določene v ustanovitvenem aktu ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje te dejavnosti;
  • če samozaposlena oseba opravlja dejavnost, ki je nima vpisane v ustrezen register ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev zanjo;
  • če pravna oseba ali samozaposlena oseba opravlja dejavnost kljub prepovedi za opravljanje te dejavnosti;
  • če posameznik opravlja dejavnost ali delo in ni vpisan ali priglašen kot to določa zakonodaja;
  • če tuj pravni subjekt opravlja dejavnost v RS brez registrirane podružnice ali dovoljenja;
  • če tuja pravna oseba, s sedežem v državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, ne opravlja storitvene dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja storitve na notranjem trgu.

Po tem zakonu prav tako ni dovoljeno oglaševanje, če se ponuja ali oglašuje delo, ki se šteje za delo na črno, če se objavi potreba po delavcu za delo, ki ni ustrezno registrirano ter, če se oglašuje delo posameznika, ki se opravlja na podlagi pogodbe civilnega prava preden je ta sklenjena.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Kaj ni delo na črno?

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno določa tudi nekatere izjeme, ki ob izpolnjevanju določenih pogojev ne pomenijo dela in zaposlovanja na črno. Te izjeme so: sosedska pomoč, sorodstvena pomoč, nujno delo, humanitarno delo, karitativno delo, delo za invalidske organizacije, prostovoljsko, dobrodelno delo, pomoč na kmetijah, planinah in skupnih pašnikih ob sezonskih konicah, kratkotrajno delo in osebno dopolnilno delo. Vsa ta dela (razen osebno dopolnilno delo) se opravljajo brezplačno.

Informativni izračun dnevnice

Kazni za delo na črno so visoke

Najnižja predpisana globa za delo na črno  je v višini od 100 do 2.500 eurov, najvišja pa od 5.000 do 26.000 eurov. Za prekrške se lahko v hitrem postopku izreče globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom. Višje so globe za delo na črno, storjene iz koristoljubnosti ali za pridobitev večje protipravne premoženjske koristi. V primeru prekrška zaradi nezakonitega zaposlovanja državljanov tretjih držav je posledica tudi izločitev iz postopkov javnega naročanja in izguba ali omejitev pravic do javnih sredstev ter obveznost njihovega vračila.

Pravni nasvet

Delo na črno- kaj je alternativa?

Alternativa je lahko odprtje podjetja. Posameznik lahko na DATA točki SPOT registracije brezplačno registrira podjetje. Največkrat referentom sogovorniki povedo, da so se odločili za registracijo s.p. ali popoldanskega s.p. (če so zaposleni za polni delovni čas), ker želijo mirno spati in legalno opravljati dejavnost. V pomoč novim podjetnikom pri finančnem delu poslovanja je lahko računovodski servis DATA, ki poskrbi, da podjetnik redno in pravočasno izpolnjuje obveznosti do države.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja