Go to Top

Nadomestilo za brezposelnost

Nadomestilo za brezposelnost je socialni transfer od države

Nadomestilo za brezposelnost je eden izmed socialnih transferjev za primer izgube plače oziroma dohodka iz samozaposlitve. Vendar pa ni vsak upravičen do tega nadomestila, ki še kako prav pride za preživetje do ponovnega vstopa na trg dela. Za pridobitev nadomestila je namreč potrebno izpolnjevati zakonsko določene pogoje – posameznik mora biti zavarovan določeno obdobje in ne sme postati brezposeln po svoji krivdi ali volji. Kaj če ste zaradi epidemije ostali brez dela? Vam nadomestilo za brezposelnost vseeno pripada, četudi morda ne izpolnjujete pogojev? Kaj vam v zvezi s tem omogoča PKP7, ki ga je Državni zbor sprejel 29. 12. 2020.

Informativni izračun plače

 

Kdo lahko pridobi denarno nadomestilo za brezposelnost po ZUTD?

Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) določa, kdaj posamezniku pripada nadomestilo za brezposelnost, v kakšnem znesku in koliko časa.

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Do denarnega nadomestila je posameznik upravičen:

  • če je bil pred nastankom brezposelnosti zavarovan za brezposelnost najmanj 10 mesecev v zadnjih 24 mesecih,
  • če je mlajši od 30 let in pred nastankom brezposelnosti zavarovan najmanj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih,
  • če so bili plačani prispevki za zavarovanje za primer brezposelnosti (izjema so osebe, ki so bile v zavarovanje vključene na podlagi delovnega razmerja, delodajalec kot zavezanec za plačilo pa prispevkov ni plačal),
  • če je bil brezposeln in mu delovno razmerje ni prenehalo po njegovi krivdi ali volji ter izpolnjuje druge, z zakonom določene pogoje ter
  • se prijavi pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) in vloži zahtevo za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila v 30 dneh po prenehanju obveznega zavarovanja.

PKP7 je potrjen: kaj prinaša podjetjem?

Kakšne spremembe na področju brezposelnosti prinaša PKP7?

Po PKP7 nadomestilo za brezposelnost prejmejo tudi osebe, ki ne izpolnjuje pogojev po določbah ZUTD, če:

  • je osebi od 18. 10. 2020 dalje prenehala pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali s potekom časa, za katerega je bila sklenjena in
  • je bila pred 18. 10. 2020 na podlagi delovnega razmerja vključena v obvezna socialna zavarovanja.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Nadomestilo za brezposelnost po PKP7: koliko znaša?

Nadomestilo za brezposelnost se prizna v višini mesečnega zneska 513,64 evra bruto.

Pravni nasvet

Nadomestilo za brezposelnost po PKP7: koliko časa se izplačuje?

Nadomestilo za brezposelnost se prizna brezposelni osebi od prvega dne nastanka brezposelnosti in največ za čas trajanja razglašene epidemije. Vlada je z Odlokom o o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije slednjo podaljšala za 60 dni (do 17. marca 2021).

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Kje se uveljavlja nadomestilo za brezposelnost o PKP7?

Pri ZRSZ, najpozneje v 30 dneh po objavi preklica epidemije COVID-19 v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja