Go to Top

Plača – ali jo lahko delodajalec samovoljno zniža?

Plača je ena temeljnih pravic delavca po pogodbi o zaposlitvi, ki je odplačna pogodba.

Plača in obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi v zvezi s plačilom

Obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi v zvezi s plačilom za delo so: določila o znesku osnovne plače delavca v evrih, drugih sestavinah plače delavca (del plače za delovno uspešnost in dodatkov ter del plače za poslovno uspešnost), plačilnem obdobju, plačilnem dnevu, načinu izplačevanja plače. Gre za sestavine, ki zagotavljajo socialno funkcijo plače, ker bo delavec plačo v določeni višini dobival stalno.

Informativni izračun plače

Plača mora biti vedno v denarni obliki, in morebitnih drugih vrst plačil, če je tako določeno s kolektivno pogodbo. Višina plače, ki pripada delavcu, se vedno določi v pogodbi o zaposlitvi, ki jo podpišeta obe stranki (delodajalec in delavec). Pri določanju višine mora delodajalec upoštevati minimum, določen z zakonom oziroma kolektivno pogodbo, ki neposredno zavezuje delodajalca. Ker je višina plače določena s pogodbo o zaposlitvi, se lahko spremeni samo s spremembo same pogodbe, saj je delodajalec ne more kar tako znižati.

Kdaj je znižanje plače zakonito?

PlačaZnižanje plače je zakonito samo v naslednjih primerih:

Aneks k pogodbi: Delodajalec lahko delavcu zniža plačo, navedeno v pogodbi, samo z delavčevim soglasjem. Delodajalec mora k obstoječi pogodbi skleniti aneks, ki ga mora delavec podpisati.

Ponudba nove pogodbe o zaposlitvi: Delodajalci lahko delavcu odpovejo pogodbo o zaposlitvi, ki jo ima in mu hkrati ponudijo novo pogodbo o zaposlitvi z znižano plačo.

Znižanje variabilnega dela plače: V določenih panogah je plača sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela. Brez delavčevega soglasja delodajalec ne more znižati fiksnega dela plače, lahko pa spremeni višino variabilnega dela plače, tako da ga lahko ukine ali pa zaostri pogoje za pridobitev izplačila variabilnega dela plače. Zneski in višine variabilnega dela so zapisani v internih aktih delodajalca in v kolikor delodajalec spremeni pogoje, mora nove pogoje navesti tudi v aktih.

Pravni nasvet

Destimulacija: Destimulacija je eden izmed načinov, s katerim lahko delodajalec zniža delavčevo plačo. Vendar mora biti destimulacija navedena v pogodbi o zaposlitvi, kolektivni pogodbi ali v internih aktih delodajalca. V primeru destimulacije mora delodajalec pisno obvestiti delavca.

>>> Vas zanima, kako opraviti bruto neto izračun plače? <<<

Delodajalec torej ne more enostransko znižati plače, ampak mora s tem v zvezi doseči soglasje delavca in spremembo pogodbe o zaposlitvi. V nasprotnem primeru znižanje plače ni zakonito in je delavec upravičen do plačila razlike do plače v višini, kot je bila dogovorjena s pogodbo o zaposlitvi.

V naši pravni službi nudimo svetovanja delodajalcem in delavcem z vseh področij delovnega prava. Za ponudbo nas pokličite na telefon 01 6001 526 ali nam pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja