Go to Top

Prehrana na delovnem mestu

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) delodajalcu nalaga obveznost povračila stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju, kamor spada tudi povračilo kilometrine. Zagotovljena in zdrava prehrana na delovnem mestu pa je tudi eden izmed ciljev, ki jih delodajalcem narekuje promocija zdravja na delovnem mestu.

Izračunajte si plačo!

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Kdaj delavcu pripada povrnjena prehrana?

Delavcu pripada povrnitev prehrane, če dela vsaj 4 ure dnevno. Tako so do nadomestila za prehrano upravičeni tudi npr. starši, ki delajo skrajšan delovnik zaradi varstva otrok.

Ostanite na tekočem z aktualnim dogajanjem s področja podjetništva:

Prijavite se na e-novice

Prehrana in višina povračila

Prehrana in nadomestilo sta za delavce v zasebnem sektorju urejena v posameznih kolektivnih pogodbah. Če višina povračila stroškov v zvezi z delom ni določena s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, se določi s podzakonskim aktom. Kolektivne pogodbe urejajo tudi druga izplačila, ki pripadajo zaposlenim, kot na primer dodatek za delovno dobo, dodatek za nočno delo, jubilejno nagrado.

Višina nadomestila za prehrano po posameznih dejavnostih znaša:

Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti 5,00 EUR
Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije 4,37 EUR
Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije 4,58 EUR[1]
Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji 10% povprečne plače zaposlenega v gospodarstvu Republike Slovenije za pretekle tri mesece.

[1] Višina povračila stroška prehrane se usklajuje vsakih 6 mesecev, januarja in julija, s količnikom rasti cen prehrambnih izdelkov.

Prehrana v javnem sektorju

Za zaposlene v javnem sektorju, je prehrana urejena v Zakonu za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki v 166.členu ureja regres za prehrano.  Zaposlenemu v javnem sektorju pa prehrana pripada, za vsak dan prisotnosti ne delu, ko dela več kot štiri in vse do 8 ur dnevno. Višina nadomestila za prehrano za javni sektor se vsako leto objavi v ugotovitvenem sklepu – od. 1.1.2021 dalje znaša izplačana prehrana za javni sektor 3,99 evra. Funkcionarjem pa pripada regres za prehrano v višini 3,52 evra, kot določa ZUJF.

Davčni vidik

Najvišji dovoljeni neobdavčeni znesek za prehrano med delom znaša 6,12 evra. Povračilo stroškov, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov.

Potrebujete davčno svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo.

Organizirana prehrana na delovnem mestu

Nekatera podjetja imajo za svoje zaposlene organizirano prehrano. Če je vrednost organizirane prehrane nižja, od zakonsko določene oziroma določene s kolektivno pogodbo, lahko delodajalec razliko izplača delavcu, če tako določa kolektivna pogodba.

Drugi uporabniki bloga so prebrali še:

  1. Dodatek za delovno dobo
  2. Minulo delo
  3. Regres za upokojence 2021
  4. Dodatek za nočno delo
  5. Amortizacija osnovnih sredstev

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja