Go to Top

Minimalna plača 2021

Minimalna plača 2021 – koliko znaša?

Minimalna plača 2021 za polni delovni čas znaša 1024,24 eur bruto oziroma 736 eur neto. Gre za določilo minimalne plače, ki se uporablja za delo s polnim delovnim časom, opravljenim od 1. januarja 2021 dalje. Preberite si tudi kakšen je minimalni regres 2021 

Izračunajte si plačo!

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Obseg minimalne plače 2021

Elementi plače, kot jih navaja Zakon o delovnih razmerjih, sta osnovna plača delavca za določen mesec ter del plače za delovno uspešnost. Minimalna plača 2021 izključuje vse dodatke, določene z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami. Prav tako se v minimalno plačo ne všteva povračil stroškov, ki ste jih kot delodajalec dolžni izplačati delavcu ali drugih prejemkov na podlagi pogodbe o zaposlitvi (npr. regres za letni dopust).

JUBILEJNA NAGRADA – Kdaj in koliko vam pripada?

Kako se določi?

Minimalna plača 2021 mora za 20 odstotkov presegati višino izračunanih minimalnih življenjskih stroškov. Zaposlenemu pripada najmanj minimalna plača za opravljeno delo, če pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela polni delovni čas. V primeru krajšega delovnega časa od polnega delavcu pripada sorazmerni del minimalne plače.

Katerim delodajalcem pripada subvencionirana minimalna plača 2021?

Delodajalec je za vsakega zaposlenega, ki mu v letu 2021 pripada minimalna plača in, ki dela polni delovni čas, upravičen do povračila dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije v višini 50 eur. Subvencionirana minimalna plača 2021 pripada tudi delavcu, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom. Delodajalec v obdobju prejemanja subvencije in še tri mesece po tem ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Subvencija pa ne pripada delodajalcem, ki so neposredni ali posredni uporabniki proračuna republike Slovenije. Prav tako ne pripada uporabnikom občinskih proračunov, tujim diplomatskim predstavništvom in konzulatom. Ne pripada tudi  mednarodnim organizacijam in njihovim predstavništvom ter institucijam, organom in agencijam EU v Republiki Sloveniji.

Kako pridobiti subvencijo PKP8?

Za pridobitev subvencije mora delodajalec na FURS predložiti izjavo, s katero izjavlja, da je bila zaposlenemu obračunana in izplačana minimalna plača. Predložiti mora tudi dokumente, iz katerih izhaja upravičenost do subvencije. Upravičenec mora predložiti elektronsko izjavo na e-davke najpozneje do konca meseca za subvencijo za pretekli mesec, vendar najkasneje do konca julija 2021. Od julija do decembra 2021 pa bo minimalna osnova za obračun prispevkov enaka minimalni plači.

Čakamo še ukrepe, ki jih bo prinesel naslednji protikoronski paket PKP9. Ne zamudite novosti:

Prijavite se na e-novice

Kje pa se uporablja zajamčena plača

Zajamčena plača v letu 2021 velja v višini minimalne plače. Uporablja se predvsem za izračun višine bolniškega nadomestila, poškodb izven dela poklicne bolezni itd. v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zakon določa, da je osnova za nadomestilo povprečna mesečna plača oziroma povprečna osnova za plačilo prispevkov v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od dela.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja