Go to Top

Bolniško nadomestilo: koliko, komu in kdaj pripada?

Bolniško nadomestilo

Bolniško nadomestilo oziroma njegova višina je odvisna glede na razlog odsotnosti zavarovanca. Zaradi velikega porasta okužb s COVID-19 je med delodajalci in delavci aktualna tematika o višini bolniškega nadomestila. Koliko (v odstotkih), komu in kdaj pripada bolniško nadomestilo?

Informativni izračun plače

V primeru zadržanosti od dela je potrebno upoštevati zakone, ki to področje opredeljujejo, prav tako pa tudi interventne zakone, ki veljajo za čas epidemije COVID-19. DATA svetovalci opozarjamo tudi, da se od letošnjega leta dalje uporabljajo elektronski bolniški listi. Če bi pa potrebovali dodatne pojasnitve glede tega, kako je urejeno bolniško nadomestilo v času epidemije, vam lahko svetujejo naši strokovnjaki iz Data d.o.o. Pišite jim na data@data.si.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Bolniško nadomestilo: kdo so zavarovanci in kakšna je osnova za nadomestilo?

Zavarovanci so osebe, ki so v delovnem razmerju, osebe, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, družbeniki osebnih družb, družbeniki družb z omejeno odgovornostjo in ustanovitelji zavodov. Med zavarovance spadajo tudi vrhunski športniki in vrhunski šahisti, rejniki ter kmetje, če so za to pravico zavarovani, pod določenimi pogoji pa tudi brezposelne osebe.

Osnova za bolniško nadomestilo je zavarovančeva povprečna mesečna plača in nadomestila, ki so bila izplačana v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od dela.

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Bolniško nadomestilo: višina in upravičenost

Glede na to, da je zaradi svetovne zdravstvene krize razlog obravnave zadržanosti od dela in bolniškega nadomestila lahko povezan tudi s COVID-19, spodaj ponazarjamo razloge za zadržanosti od dela v dveh tabelah.

1. Tabela o razlogih za zadržanost od dela (na splošno, in ni vezan na COVID-19) in kolikšno je bolniško nadomestilo:

Šifra
razloga
Naziv razloga
zadržanosti
Višina oz. odstotek osnove do 90
koledarskih dni
zadržanosti v breme ZZZS
Višina oz. odstotek osnove nad 90
koledarskih dni
zadržanosti v breme ZZZS
01 BOLEZEN 80 % 90 %
02 POŠKODBA IZVEN DELA 70 % 80 %
03 POKLICNA BOLEZEN 100 % 100 %
04 POŠKODBA PRI DELU 100 % 100 %
05 POŠKODBA PO TRETJI OSEBI IZVEN DELA 70 % 80 %
06 NEGA 80 % 80 %
07 TRANSPLANTACIJA 90 % 100  %
08 IZOLACIJA 90 % 100 %
09 SPREMSTVO 70 % 80 %
10 USPOSABLJANJE ZA
REHABILITACIJO OTROKA
80 % 80 %
11 POŠKODBA, NASTALA PRI
AKTIVNOSTIH IZ 18.ČLENA ZAKONA
100 % 100 %
12 DAROVANJE KRVI 100 %

Delavec, ki je odsoten zaradi bolezni do 3 delovne dni v kosu, je lahko odsoten brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela. Slednja pravica je bila sprejeta v interventnem Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP).

ŠESTI PROTIOKORONSKI PAKET

Takšen delavec je upravičen do 80 % nadomestila plače. Slednje lahko delavec uveljavlja enkrat v koledarskem letu. Do 30 delovnih dni izplača bolniško nadomestilo delodajalec, za čas nadaljnje odsotnosti od 30 dne dalje pa gre bolniško nadomestilo v breme zdravstvenega zavarovanja.

 

2. Tabela o razlogih za zadržanost od dela zaradi in v povezavi s COVID-19 ter kolikšno je bolniško nadomestilo:

Šifra
razloga
Naziv razloga
zadržanosti
Pojasnilo odstotek Komu gre v breme
01 IZOLACIJA zaradi okužbe s COVID-19 Izolacija traja toliko časa, kolikor je zavarovanec kužen (znaki bolezni za COVID-19 + velika verjetnost prenosa).

 

 

90 %  za prvih koledarskih dni, nato 100% nad 90 koledarskih dni Nadomestilo se že od prvega dne zadržanosti od dela izplača v breme ZZZS.
02 POŠKODBA PRI DELU Če pride do okužbe s COVID-19 na delovnem mestu in nato zavarovanec zboli za COVID-19 (npr. bolničarji v Domih za ostarele). 100 % od 11. 4. 2020 dalje do 31. 5. 2020 v breme ZZZS,

od vključno 1. 6. 2020 dalje, delodajalec izplačuje nadomestilo plače v svoje breme prvih 30 delovnih dni.

 

03 NEGA OTROKA Če je pri otroku prisotna okužba s COVID-19, je starš upravičen do nege za otroka za čas, ko mora biti otrok zaradi te bolezni doma. 80 % Nadomestilo se že od prvega dne zadržanosti od dela izplača v breme ZZZS.

Pravni nasvet

Bolniško nadomestilo: kdo ni upravičen do bolniškega staleža?

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja