Go to Top

Bolniška odsotnost do 3 dni

Bolniška odsotnost do 3 dni

Bolniška odsotnost do 3 dni je nov ukrep vlade. Objavljen je bil v  Zakonu o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki je začel veljati dne 24. 10. 2020.

Informativni izračun plače

Bolniška odsotnost do 3 dni je urejena z interventnim zakonom

Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik (torej brez bolniškega lista)  brez predhodne ugotovitve razlogov za takšno odsotnost z dela s strani osebnega zdravnika zavarovanca, do tri zaporedne delovne dni, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu.

Kako se izpolni UPN plačilni nalog?

Bolniška odsotnost do 3 dni – kaj pripada delavcu?

Za čas te odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila plače, ki ga izplača delodajalec, ki nato zahteva refundacijo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). ZZZS delavcu refundira izplačano nadomestilo v breme proračuna.

Pravni nasvet

Bolniška odsotnost do 3 dni – kdo jo lahko uveljavlja?

Pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni lahko uveljavljajo samo delavci (zavarovanci, ki so v zavarovanje vključeni iz naslova sklenjenega delovnega razmerja), ne pa tudi samostojni zavezanci za prispevek (zavarovanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost; družbeniki zasebnih družb in zavodov v RS, ki so poslovodne osebe; vrhunski športniki in šahisti; kmetje, zavarovane osebe, zaposlene pri tujih delodajalcih, vključene v obvezno zavarovanje v RS).

BRUTO NETO PLAČA

Bolniška odsotnost do 3 dni – postopek uveljavljanja

Delavec uveljavlja pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni na podlagi lastne ocene, da zaradi prisotnosti bolezni, ne zmore opravljati dela.

O izrabi pravice je delavec dolžan obvestiti svojega delodajalca prvi dan odsotnosti, in sicer pisno ali elektronsko. Delavec ne kliče oz. ne uveljavlja bolniškega staleža pri izbranem osebnem zdravniku, saj podlaga za izplačilo ni bolniški list, temveč prej omenjeno obvestilo delodajalcu.

Nadomestilo zavarovancu izplača delodajalec, ki nato od ZZZS zahteva refundacijo tako izplačanega nadomestila. ZZZS nadomestilo refundira delodajalcu v breme Proračuna Republike Slovenije.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Kdaj je pravica izkoriščena?

Bolniška odsotnost do 3 dni je pravica, ki jo lahko delavec uveljavlja le enkrat v koledarskem letu, in sicer do maksimalno tri zaporedne delovne dni. Če odsotnost od dela traja le en ali dva zaporedna dneva, je pravica izkoriščena, in je v istem koledarskem letu ni več mogoče izkoristiti še za preostanek.

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

Vam je odrejena bolniška odsotnost do 3 dni? Kako se ravnati v tem času?

Odrejena bolniška odsotnost do 3 dni pomeni, da delavec ne sme opravljati pridobitne dejavnosti ali se gibati izven kraja svojega bivanja.

Če delodajalec pred izplačilom nadomestila ugotovi, da delavec opravlja pridobitno dejavnost ali se giba izven kraja svojega bivanja, delavcu ne izplača nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Lahko pa presoja tudi uporabo delovnopravnih sankcij.

Če ZZZS ob ali po refundaciji nadomestila delodajalcu ugotovi, da je delavec opravljal pridobitno dejavnost, ali se gibal izven kraja (npr. anonimna prijava z dokazili, podatki FURS o izplačilih za to obdobje ipd.), ZZZS zahteva vračilo izplačanega nadomestila (od zavarovanca).

UKREPI DELODAJALCA V ČASU KORONAVIRUSA

Bolniška odsotnost do 3 dni, zdravstveno stanje pa se ne izboljšuje?

Če delavec tudi po preteku tretjega dne odsotnosti meni, da še nadalje ni zmožen za opravljanje svojega dela, nemudoma obvesti izbranega osebnega zdravnika, ki presodi, ali so pri njem še nadalje podani razlogi za odsotnost od dela.

Če izbrani osebni zdravnik pri delavcu ugotovi, da bolniška odsotnost do 3 dni ni dovolj in je le-ta zaradi bolezni še nadalje neprekinjeno začasno odsoten z dela zaradi bolezni ali poškodbe (iz kateregakoli razloga, kot je npr. bolezen, poškodba, nega, izolacija, spremstvo idr.), se šteje, da v tem primeru bolniška odsotnost do 3 dni ni izkoriščena. Tako ugotovljena začasna zadržanost od dela velja za naprej (od četrtega dne odsotnosti) in hkrati tudi za nazaj, za celotno obdobje kratkotrajne odsotnosti z dela zaradi bolezni (po samem zakonu se v tem primeru šteje, da predhodna kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni ni bila izkoriščena).

V teh primerih izbrani osebni zdravnik izda elektronski bolniški list, na katerem kot prvi dan zadržanosti od dela označi dan, ko je delavec delodajalcu sporočil odsotnost od dela. Osebni zdravnik hkrati sam opredeli razlog zadržanosti od dela za celotno obdobje. Pri tem ni nujno, da je razlog »bolezen«. Lahko je to katerikoli razlog (npr. poškodba izven dela, nega, izolacija idr.).

Dovoljenje za delo in bivanje v Sloveniji

Koliko znaša nadomestilo plače, če vam je odrejena bolniška odsotnost do 3 dni?

Za čas kratkotrajne odsotnosti od dela (bolniška odsotnost do 3 dni) zaradi bolezni je delavec upravičen do nadomestila plače. Izplača ga delodajalec.

ZZZS povrne delodajalcu izplačano nadomestilo plače v višini, v kateri je dolžan delodajalec obračunati nadomestilo delavcu v skladu z ZDR-1.

Vir: ZZZS

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja