Go to Top

Bolniška odsotnost brez bolniškega lista

Bolniška odsotnost brez bolniškega lista

Bolniška odsotnost brez bolniškega lista je predvidena v PKP5. Delavec je lahko enkrat v koledarskem letu odsoten z dela zaradi bolezni do tri zaporedne delovne dni brez bolniškega lista.

Informativni izračun plače

Na tem mestu ponovno opozarjamo, da se od letošnjega leta dalje uporabljajo elektronski bolniški listi. Delodajalci do elektronskega dokumenta dostopajo preko portala SPOT (e-VEM).  Delodajalci, ste že uredili elektronska pooblastila za svoj računovodski servis oziroma kadrovsko službo?

 Bolniško nadmestilo: koliko, komu in kdaj pripada?

Bolniška odsotnost in nadomestilo plače

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Delavcu v primeru bolniške odsotnosti pripada nadomestilo plače v velikosti 80 % osnove. Osnova je plača delavca v preteklem mesecu za polni delovni čas. Delodajalcu bo nadomestilo plače povrnjeno iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja v 60 dneh od vložitve zahtevka. Delodajalec bo zahtevek vložil v elektronski obliki pri zavodu za zdravstveno zavarovanje najpozneje tri mesece po preteku ukrepa.

BRUTO NETO PLAČA

Bolniška odsotnost brez bolniškega lista- predlog v 5. paketu ukrepov

Peti paket vladnih ukrepov za preprečitev širjena epidemije, prinaša nov ukrep, ki je namenjen razbremenitvi zdravstva. Bolniška odsotnost je tako mogoča tudi brez bolniškega lista. Velja od uveljavitve zakona pa do konca leta. Vlada ga bo s sklepom lahko podaljšala še za šest mesecev.

Zaenkrat gre za interventni ukrep, v prihodnje pa je pričakovati, da bo postal sistemska rešitev.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Vam je predpisana bolniška?

Če je delavcu predpisana bolniška mora o odsotnosti pisno ali elektronsko obvestiti delodajalca prvi dan odsotnosti. Če delavčeva bolniška odsotnost traja več kot tri zaporedne delovne dni, si mora zagotoviti bolniški list. V tem primeru se šteje, da pravica do enkratne kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni ni izkoriščena. Delavec pa izkoristi to možnost odsotnosti, če mu je predpisana bolniška manj kot tri delovne dni (na primer le en dan).

Ker gre za bolniško odsotnost delavca, veljajo vsa pravila, kot sicer veljajo po ZDR-1, vključno z možnimi sankcijami v primeru zlorab bolniške odsotnosti (pisni opomin, možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi in podobno).

Je pa v  izrecno določeno, da delavec v času koriščenja odsotnosti ne sme opravljati pridobitne dejavnosti ali odpotovati zunaj kraja svojega bivanja.

Ukrep velja od uveljavitve pa do 31. decembra 2020. Vlada ga lahko s sklepom podaljša za šest mesecev.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja