Go to Top

Razgovor za službo, pravice in obveznosti delodajalca

Razgovor za službo – kakšni so zakonski okvirji?

Razgovor za službo je najboljši način, da delodajalec spozna bodočega zaposlenega. Preden delodajalec opravi razgovor za službo, mora najprej objaviti prosto delovno mesto, razen v zakonsko določenih primerih, ki jih določa 26. člen ZDR-1, ko objava ni potrebna. V nadaljevanju pa boste izvedeli, kako voditi razgovor za službo, katera vprašanja lahko zastavljate kandidatom in kakšne so vaše obveznosti.

Izračunajte si plačo!

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Testiranja kandidatov pred klasičnim razgovorom

Preden kandidata povabite na klasičen razgovor za službo, ga lahko preverite že na druge načine. Kandidatu lahko pošljete v izpolnitev kadrovski vprašalnik. V tem kandidat navede predvsem:

  • svoje osnovne podatke (ime, priimek, rojstne podatke, telefon, izobrazbo, poklic),
  • delovno zgodovino
  • opravljena dodatna izobraževanja in usposabljanja
  • svojo usposobljenost za delo z računalnikom, komunikacijo v tujih jezikih
  • izjavo kandidata o verodostojnosti podanih podatkov.

Lahko pa kandidata napotite tudi na psihometrično testiranje, kjer odkrijete osebnostne in karakterne lastnosti, sposobnosti in druge značilnosti kandidata.

Za vas spremljamo novosti s področja podjetništva. Spremljajte nas:

Prijavite se na e-novice

Odgovorite vsem, ki so poslali prijavo na razgovor za službo

Zakonodaja in tudi bonton zahtevata, da na vsako prispelo prošnjo odgovorimo. Sam zakon nalaga obveznost, da v roku 8 dni po zaključenem postopku izbire, pisno obvestite neizbrane kandidate, da niso izbrani.

Kako se izpolni UPN plačilni nalog?

Preberite tudi: Kdaj v pokoj?

Razgovor za službo in pravice delodajalca

Na razgovoru lahko od kandidata zahtevate predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela. Prav tako lahko na svoje stroške kandidata napotite na predhodni zdravstveni pregled, če je to potrebno zaradi ugotavljanja kandidatove zdravstvene zmožnosti za opravljanje dela.

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

Razgovor za službo in varstvo osebnih podatkov

Delodajalec lahko od kandidata zbira le tiste osebne podatke, ki so potrebni za presojo o tem, ali ima kandidat ustrezna znanja in izpolnjuje pogoje, določene v objavi prostega delovnega mesta. Pri tem morate upoštevati načelo najmanjšega obsega podatkov. Pred izbiro kandidata še ne potrebujete npr. EMŠO in davčne številke, številke transakcijskega računa, podatkov o otrocih itd.

Vas zanima še: Dodatek za nočno delo?

Obveznosti delodajalca, ki opravi razgovor za službo

Delodajalec mora pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen ali za določen čas seznaniti kandidata z delom, pogoji dela ter pravicami in obveznostmi delavca in delodajalca, ki so povezane z opravljanjem dela, za katero se sklepa pogodba o zaposlitvi.

PREVERITE IZOBRAŽEVANJA, KI JIH ORGANIZIRAMO PRI NAS!

Razgovor za službo in prepovedana vprašanja

Slovenska zakonodaja okvirno določa vprašanja, ki jih delodajalci lahko postavijo kandidatom na zaposlitvenih razgovorih. Ta vprašanja se morajo nujno nanašati na zaposlitev, za katero se kandidat poteguje. Prepovedana so vprašanja o zakonskem in družinskem stanu, o nosečnosti, o načrtovanju družine in druga osebna vprašanja, ki niso povezana z delom na delovnem mestu, za katero se potegujete. Tudi vprašanja, povezana z rasnim in etičnim poreklom ter političnim, verskim in ideološkim prepričanjem, niso dovoljena. Prav tako niso dovoljena vprašanja o članstvu v klubih, o spolni usmerjenosti in zdravju.

Vprašanja, povezana z navedeno tematiko, so dovoljena le, če je pridobitev takih podatkov nujna zaradi izpolnjevanja z zakonom določenih obveznosti delovnega mesta.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja