Go to Top

Objava prostega delovnega mesta

Objava prostega delovnega mesta – ali je delodajalec dolžan opraviti? Kdaj je to dolžan storiti? Ali lahko to storite sami? Naj vam pri tem pomagajo naši pravni strokovnjaki z bogatimi izkušnjami iz področja delovnega prava.

Informativni izračun dohodnine

Objava prostega delovnega mesta

Delodajalec, ki zaposluje nove delavce, mora prosto delovno mesto oziroma vrsto dela javno objaviti.

Objava prostega delovnega mesta mora vsebovati:

 • pogoje za opravljanje dela in
 • rok za prijavo, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni.

Za javno objavo se šteje tudi objava, ki jo izvede zavod za zaposlovanje.

Objava prostega delovnega mesta – če delodajalec objavi prosto delo tudi v sredstvih javnega obveščanja, na spletnih straneh ali v javno dostopnih poslovnih prostorih delodajalca, začne rok za prijavo teči naslednji dan po zadnji objavi.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Enaka obravnava glede na spol:

Delodajalec ne sme prostega dela objaviti samo za moške ali samo za ženske, razen če določen spol predstavlja bistven in odločilni pogoj za delo in je taka zahteva sorazmerna ter upravičena z zakonitim ciljem.

Izjeme od obveznosti prijave

Zakon o delovnih razmerjih določa izjeme, ko delovnega mesta ni potrebno objaviti.

Izjemoma se lahko pogodba o zaposlitvi sklene brez javne objave, če gre za:

 • sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem zaradi spremenjenih okoliščin,
 • obveznosti delodajalca iz naslova štipendiranja,
 • zaposlitev invalida po zakonu, ki ureja zaposlovanje invalidov,
 • zaposlitev za določen čas, ki po svoji naravi traja največ tri mesece v koledarskem letu ali zaposlitev za določen čas za nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
 • zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je pri delodajalcu opravljala pripravništvo, oziroma ki je bila pri delodajalcu zaposlena za določen čas,
 • zaposlitev zaradi dela v prilagoditvenem obdobju na podlagi dokončne odločbe in potrdila pristojnega organa, izdane v postopku priznavanja kvalifikacij po posebnem zakonu,
 • zaposlitev s polnim delovnim časom osebe, ki je bila pri delodajalcu zaposlena s krajšim delovnim časom,
 • zaposlitev družbenikov v pravni osebi,
 • zaposlitev družinskih članov delodajalca, ki je fizična oseba,
 • zaposlitev voljenih in imenovanih funkcionarjev oziroma drugih delavcev, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah,
 • poslovodne osebe, prokuriste in vodilne delavce,
 • druge primere, določene z zakonom.

Pravni nasvet

Družinski člani po tem zakonu so:

 • zakonec oziroma oseba, ki je zadnji dve leti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi živela z delodajalcem v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, oziroma partner v registrirani istospolni skupnosti (v nadaljnjem besedilu: zakonec ali zunajzakonski partner),
 • otroci, posvojenci in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja,
 • starši – oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj ter
 • bratje in sestre.

V primeru, da ste se prijavili na prosto delovno mesto in potrebujeta pravni nasvet, pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja