Go to Top

Pogodba o poslovodenju

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) določa, da so poslovodstvo podjetja  organi ali osebe, ki so po zakonu ali po aktih družbe pooblaščeni, da vodijo posle podjetja. Pogodba o poslovodenju je pogodba, s katero se poslovodja podjetja zaposli v družbi. Razlikovati pa moramo pogodbo o poslovodenju in pogodbo o zaposlitvi poslovodne osebe.

Pogodba o zaposlitvi poslovodne osebe

Pogodbo  o poslovodenju moramo razlikovati od pogodbe o zaposlitvi poslovodne osebe, ki je urejena v 73. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Ta je sklenjena po vzoru delovnega razmerja, zato je v ospredju zaščita delavca oziroma poslovodje, kar pomeni, da je potrebno upoštevati pravice in obveznosti določene v ZDR-1.

pogodba o poslovodenjuKljub temu pa ZDR-1 določa, katere pravice in obveznosti se lahko uredijo drugače v pogodbi o zaposlitvi. Te so:

  • Pogoji in omejitve delovnega razmerja za določen čas
  • Delovni čas
  • Zagotavljanje odmorov in počitkov
  • Plačilo za delo
  • Disciplinska odgovornost
  • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi
  • Delovni čas, nočno delo, odmor, dnevni in tedenski počitek

Delodajalec je organ, ki zastopa družbo oziroma lastnik družbe. Pogodba se lahko sklene za določen čas.

Zakon še določa, da če je poslovodna oseba hkrati edini lastnik družbe in sklene pogodbo o zaposlitvi, je takšno razmerje delovno razmerje.

Pogodba o poslovodenju

Pogodba  o poslovodenju je civilnopravna pogodba, kar pomeni, da sta stranki pravnoformalno enakovredni in poslovodja ni zaščiten, ko če bi bila pogodba sklenjena skladno z ZDR-1. Med njima velja več svobode kot, če bi sklenili pogodbo o zaposlitvi poslovodne osebe. Na splošno velja, da bo poslovodja opravljal določeno delo, podjetje pa mu bo v zameno plačevalo nadomestilo.

Za več podrobnosti oziroma informacij o posameznih pogodbah  lahko vprašate naše pravne strokovnjake, specializirane na delovno-pravnem področju, ki so dosegljivi na 01 600 1530 ali po elektronski pošti na data@data.si. Kako so poslovodje obdavčeni pa lahko izveste tukaj.

Prijava na izobraževanje

Pripravil: Gašper Meden


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja