Go to Top

Pogodba o poslovodenju – ne gre za pogodbo o zaposlitvi

Pogodba o poslovodenju je posebna oblika pogodbe civilnega prava, ko ne gre za pogodbo o zaposlitvi

Pogodba o poslovodenju je pogodba civilnega prava – gre za dvostransko pogodbo, ki je praviloma sklenjena med poslovodjo in družbo, ki jo vodi. Pogodba o poslovodenju se sklene, kadar družba in imenovani direktor nimata namena skleniti pogodbe o zaposlitvi, vseeno pa želita urediti medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z opravljanjem funkcije vodenja. Poleg tega med strankama velja prirejen odnos in več svobode pri določanju medsebojnih pravic in obveznosti, kot npr. pri pogodbi o zaposlitvi, kjer je delavec v podrejenem položaju. Želite, da za vas pripravimo pogodbo? Obrnite se na naše pravne strokovnjake!

Informativni izračun plače

Pogodba o poslovodenju se lahko uporablja le v določenih primerih

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) določa, da so poslovodstvo podjetja organi ali osebe, ki so po zakonu ali po aktih družbe pooblaščeni, da vodijo posle podjetja. V sodnem registru so za poslovodjo običajno tudi uporabljeni izrazi, kot so direktor ali zakoniti zastopnik.

Pogodba o poslovodenju se lahko uporablja, ko je:

 • direktor obvezno zavarovan na drugi podlagi (je v delovnem razmerju pri drugem delodajalcu, torej zanj plačuje prispevke) ali pa
 • ko ni obvezno zavarovan na drugi podlagi (v primeru ko je družbenik hkrati poslovodja).

pravno svetovanje

Pogodba o poslovodenju vsebuje naslednje elemente:

 • določitev pogodbenih strank
 • podlaga (imenovanje)
 • opredelitev, da se sklepa pogodbo o poslovodenju kot civilno pogodbo
 • predmet, namen pogodbe
 • trajanje
 • kraj dela
 • obveznosti naročnika in poslovodje
 • plačilo (nagrada, nadomestila, povračila stroškov)
 • druge določbe

S pogodbo o poslovodnju se poslovodja zaveže, da bo opravljal določeno delo, podjetje pa mu bo v zameno izplačevalo nadomestilo. Plačilo za poslovodenje je potrebno razlikovati od plače v delovnem razmerju. Poslovodna pogodba je za razliko od delovnega razmerja ugodnejša za družbo. Namreč v primeru delovnega razmerja, je zavezanec za plačilo prispevkov družba – delodajalec, pri pogodbi o poslovodenju pa je zavezanec zavarovanec sam. V slednjem primeru se mora obvezno zavarovati po zavarovalni podlagi 040.

V pogodbi o poslovodenju se navede višina izplačila po pogodbi o poslovodenju, pravica do povračila materialnih stroškov, potnih nalogov.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Pogodba o poslovodenju z vidika davkov

Prejemki fizične osebe se na podlagi pogodbe o poslovodenju obdavčijo kot dohodek iz zaposlitve na podlagi šestega odstavka 35. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2).

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja