Go to Top

Prokurist ni direktor, ampak pooblaščenec

Poznate funkcije prokurista? Prokurist je poslovni pooblaščenec, čigar pooblastila so neomejena, razen glede odsvajanja in obremenjevanja nepremičnin, za kar mora pridobiti posebna pooblastila.

Prokurist torej ni organ odločanja niti ni organ vodenja v družbi, ampak ima funkcijo zastopanja proti tretjim osebam. Prokurist opravlja naloge pravnega zastopstva in poslovanja podjetja ali gospodarske družbe. Podpisuje dokumente, pogodbe in pravno zastopa podjetje ali gospodarsko družbo naproti tretjim osebam.

Prokurista podjetja lahko uredite in “dodate” v vašo družbo na VEM točki DATA. Na točko VEM morajo osebno priti družbeniki podjetja in seveda sam bodoči prokurist, da podpišejo potrebne dokumente. Seveda pa lahko na VEM točki tudi ustanovite podjetje, hitro in brezplačno.

Podjetnik v majhnem podjetju mora vsakodnevno nase prevzemati večino poslovnih funkcij, ki jih poznamo iz korporativnega sveta. V korporacijah so te funkcije porazdeljene med več ljudi, v majhnem podjetju pa jih mora opravljati le en človek ali pa si jih deli peščica ljudi. Jih poznate in veste, kako se z njimi spopasti? Vse, ki posameznih funkcij podjetnika še ne poznate dobro, vabimo na brezplačno izobraževanje Podjetnik sem – kaj pa zdaj?

Ste ravnokar registrirali svoje podjetje in tako postali podjetnik? Kaj pa zdaj?

O tem, da zakonitega zastopnika lahko spremenite oziroma prijavite na VEM točki DATA. Kdo pa so še drugi pooblaščenci podjetja? V nasprotju z drugimi pooblaščenci, ki potrebujejo za posamezne posle posebna pooblastila z natančno opredelitvijo posla, le-tega prokurist ne potrebuje, saj je obseg njegovih pooblastil določen že v samem Zakonu o gospodarskih družbah.

Svetujemo vam, da opravljanje funkcij v vašem podjetju razporedite ob pomoči pravnega svetovalca, ki ima izkušnje na kadrovskem področju.

Prijavite se na naše e-novice, da ne boste zamudili zanimivih zgodb in koristih nasvetov.

Kdo lahko zastopa podjetje?

Gospodarsko družbo zastopajo osebe, ki so določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi družbe na podlagi zakona. Zakoniti zastopnik lahko opravlja vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe. Družba, direktor ali skupščina delniške družbe lahko podeli prokuro eni ali več osebam po postopku, določenem v aktu o ustanovitvi. Prokura se lahko podeli tudi samo za podružnico ali določeno enoto gospodarske družbe. Vendar mora biti to izrecno označeno v sodnem registru in pri podpisu prokurista, sicer se šteje, da se prokura nanaša na celo družbo.

Prokurist ne deluje kot poslovodja (npr.  kot direktor ali član uprave). Običajno je prokurist tista oseba, ki sklepa pravne posle s tretjimi osebami, za odločanje znotraj družbe pa nima pooblastil. Za prokurista je tako bistveno, da je zgolj in samo pooblaščenec. Zakon mu namreč ne daje nobenih poslovodnih upravičenj. Poslovodna upravičenja ima zgolj poslovodstvo.

Ste sveži podjetnik brez izkušenj z vodenjem poslov? Ali veste kakšne so vaše nove obveznosti? Znate izstaviti račun?

Možnost skupne prokure

Omejitve prokure nimajo učinka nasproti tretjim osebam. Če je določena oseba vpisana v sodni register kot prokurist, se tretje osebe lahko zanesejo na to, da je prokurist veljavno zavezal družbo, če je sklenil kakršen koli posel (razen odsvojitve oziroma obremenitve nepremičnine).

Prokuriste je mogoče omejiti s skupno prokuro. Omeji se jih lahko tudi na predmet poslovanja posamezne podružnice družbe. Drugačne omejitve prokure nimajo pravnega učinka v razmerju do tretjih oseb.

prokuristProkurist opravlja vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe, nima pa pravice prodajati in obremenjevati nepremičnin, če ni za to posebej pooblaščen. Prokuro lahko direktor, družba ali skupščina delniške družbe tudi kadarkoli prekliče in s tem razreši prokurista njegovih dolžnosti in pooblastil. Družba mora podelitev in prenehanje prokure prijaviti za vpis v sodni register, ki je javna knjiga na sodišču. Prokuristov podpis se shrani pri sodišču. Prokurist je dolžan pri podpisovanju družbe uporabljati takšen podpis s pristavkom, da gre za prokuro. Prokurist ne sme opravljati nobene podobne dejavnosti samostojno ali za katerokoli drugo družbo, saj ga veže prepoved konkurence.

Kaj dela prokurist?

 • Sklepa pogodbe in opravlja druge posle, ki so običajni pri opravljanju dejavnosti določene družbe ali ustanove.
 • Vodi poslovanje družbe, zastopa in predstavlja družbo, ima odgovornost do skupščine oziroma direktorja.
 • Poroča nadzornemu svetu.
 • Sodeluje pri oblikovanju strateških ciljev in pri načrtovanju razvojne strategije.
 • Sodeluje pri pripravljanju kratkoročnih, srednjeročnih in letnih poslovnih načrtov.
 • Prevzema odgovornosti za razvoj in uvajanje sprememb v družbi ali ustanovi.
 • Določa in koordinira aktivnosti s podrejenimi vodji za izvajanje strategij, poslovnih ciljev in programov organizacijskih enot družbe ali ustanove.
 • Nadzoruje poslovanje in uresničevanje poslovnih in finančnih ciljev in načrtov ter kontrolira aktivnosti za doseganje poslovnih in finančnih ciljev.
 • Spremlja poslovne rezultate in posreduje informacije medijem.
 • Nosi odgovornost za zakonito poslovanje in delovanje družbe ali ustanove ter odgovornost za doseganje zastavljenih ciljev in načrtov družbe.

Delovna področja

Prokurist lahko dela v katerikoli gospodarski družbi, banki, zavodu, javnem zavodu in ustanovi. Dela povsod tam, kjer pravno potrebujejo zastopnika ter vsega dela ne more opraviti že direktor podjetja, družbe, zavoda ali ustanove.

Komentarjev (6)

 • Dragica Mirnik 18. Septembra 2018 - 5:11 Odgovori

  Ali je prokurist poklic? / smatram, da je to le delo, ki ga nekdo opravlja in ne pokic/ za poklic je potrebna stopnja izobrazbe.Se motim? Hvala za odgovor

  • Data, d.o.o. 20. Septembra 2018 - 8:26 Odgovori

   Spoštovani, hvala za vašo opombo. Pravilno ste razumeli, prokurist ni poklic, ampak funkcija v podjetju. Prokurist lahko dela v katerikoli gospodarski družbi, banki, zavodu, javnem zavodu in ustanovi. Dela povsod tam, kjer pravno potrebujejo zastopnika ter vsega dela ne more opraviti že direktor podjetja, družbe, zavoda ali ustanove. Lep pozdrav, Data d.o.o.

 • Sanela Kudić 5. Aprila 2019 - 21:48 Odgovori

  Po kolikem času prokurista prezaposlimo na drugo delovno mesto.

  • Data, d.o.o. 9. Aprila 2019 - 12:47 Odgovori

   Spoštovani,

   prokurist je pooblaščenec. Prokura pomeni torej pooblastitev za zastopanje podjetja nasproti tretjim osebam v skladu z določil Zakona o gospodarski družbi. Prokura ni vezana na zaposlitev v skladu z določili Zakona o delovnih razmerjih.

   Za podrobnejšo razlago vam lahko ponudimo posvet pri naših pravnikih. Za ponudbo nam pišite na data@data.si ali nas pokličite na 01 6001 528.

   Lep pozdrav,

   DATA d. o. o.

 • David Delakorda 13. Junija 2019 - 17:04 Odgovori

  Pozdravljeni!

  Ali je lahko lastnik podjetja (doo), ki ni poslovodna oseba, prokurist tega istega podjetja?

  Hvala za odgovor!

  • Data, d.o.o. 17. Junija 2019 - 13:30 Odgovori

   Spoštovani,

   zahvaljujemo se vam za vaše vprašanje.

   Lastnik podjetja je lahko tudi prokurist podjetja.

   Lep pozdrav,

   DATA d. o. o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja