Go to Top

Prokurist ni direktor, ampak pooblaščenec

Prokurist je poslovni pooblaščenec, čigar pooblastila so neomejena, razen glede odsvajanja in obremenjevanja nepremičnin

Prokurist torej ni organ odločanja niti ni organ vodenja v družbi, ampak ima funkcijo zastopanja proti tretjim osebam. Prokurist opravlja naloge pravnega zastopstva in poslovanja podjetja ali gospodarske družbe. Podpisuje dokumente, pogodbe in pravno zastopa podjetje ali gospodarsko družbo naproti tretjim osebam.

Prokurista podjetja lahko uredite in “dodate” v vašo družbo na VEM točki DATA. Na točko VEM morajo osebno priti družbeniki podjetja in seveda sam bodoči prokurist, da podpišejo potrebne dokumente. Seveda pa lahko na VEM točki tudi ustanovite podjetje, hitro in brezplačno.

Podjetnik v majhnem podjetju mora vsakodnevno nase prevzemati večino poslovnih funkcij, ki jih poznamo iz korporativnega sveta. V korporacijah so te funkcije porazdeljene med več ljudi, v majhnem podjetju pa jih mora opravljati le en človek ali pa si jih deli peščica ljudi. Jih poznate in veste, kako se z njimi spopasti? Vse, ki posameznih funkcij podjetnika še ne poznate dobro, vabimo na brezplačno izobraževanje Podjetnik sem – kaj pa zdaj?

Ste ravnokar registrirali svoje podjetje in tako postali podjetnik? Kaj pa zdaj?

O tem, da zakonitega zastopnika lahko spremenite oziroma prijavite na VEM točki DATA. Kdo pa so še drugi pooblaščenci podjetja? V nasprotju z drugimi pooblaščenci, ki potrebujejo za posamezne posle posebna pooblastila z natančno opredelitvijo posla, le-tega prokurist ne potrebuje, saj je obseg njegovih pooblastil določen že v samem Zakonu o gospodarskih družbah.

Svetujemo vam, da opravljanje funkcij v vašem podjetju razporedite ob pomoči pravnega svetovalca, ki ima izkušnje na kadrovskem področju.

Prijavite se na naše e-novice, da ne boste zamudili zanimivih zgodb in koristih nasvetov.

Kdo lahko zastopa podjetje?

Gospodarsko družbo zastopajo osebe, ki so določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi družbe na podlagi zakona. Zakoniti zastopnik lahko opravlja vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe. Družba, direktor ali skupščina delniške družbe lahko podeli prokuro eni ali več osebam po postopku, določenem v aktu o ustanovitvi. Prokura se lahko podeli tudi samo za podružnico ali določeno enoto gospodarske družbe. Vendar mora biti to izrecno označeno v sodnem registru in pri podpisu prokurista, sicer se šteje, da se prokura nanaša na celo družbo.

Prokurist ne deluje kot poslovodja (npr.  kot direktor ali član uprave). Običajno je prokurist tista oseba, ki sklepa pravne posle s tretjimi osebami, za odločanje znotraj družbe pa nima pooblastil. Za prokurista je tako bistveno, da je zgolj in samo pooblaščenec. Zakon mu namreč ne daje nobenih poslovodnih upravičenj. Poslovodna upravičenja ima zgolj poslovodstvo.

Ste sveži podjetnik brez izkušenj z vodenjem poslov? Ali veste kakšne so vaše nove obveznosti? Znate izstaviti račun?

Možnost skupne prokure

Omejitve prokure nimajo učinka nasproti tretjim osebam. Če je določena oseba vpisana v sodni register kot prokurist, se tretje osebe lahko zanesejo na to, da je prokurist veljavno zavezal družbo, če je sklenil kakršen koli posel (razen odsvojitve oziroma obremenitve nepremičnine).

Prokuriste je mogoče omejiti s skupno prokuro. Omeji se jih lahko tudi na predmet poslovanja posamezne podružnice družbe. Drugačne omejitve prokure nimajo pravnega učinka v razmerju do tretjih oseb.

prokuristProkurist opravlja vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe, nima pa pravice prodajati in obremenjevati nepremičnin, če ni za to posebej pooblaščen. Prokuro lahko direktor, družba ali skupščina delniške družbe tudi kadarkoli prekliče in s tem razreši prokurista njegovih dolžnosti in pooblastil. Družba mora podelitev in prenehanje prokure prijaviti za vpis v sodni register, ki je javna knjiga na sodišču. Prokuristov podpis se shrani pri sodišču. Prokurist je dolžan pri podpisovanju družbe uporabljati takšen podpis s pristavkom, da gre za prokuro. Prokurist ne sme opravljati nobene podobne dejavnosti samostojno ali za katerokoli drugo družbo, saj ga veže prepoved konkurence.

Kaj dela prokurist?

 • Sklepa pogodbe in opravlja druge posle, ki so običajni pri opravljanju dejavnosti določene družbe ali ustanove.
 • Vodi poslovanje družbe, zastopa in predstavlja družbo, ima odgovornost do skupščine oziroma direktorja.
 • Poroča nadzornemu svetu.
 • Sodeluje pri oblikovanju strateških ciljev in pri načrtovanju razvojne strategije.
 • Sodeluje pri pripravljanju kratkoročnih, srednjeročnih in letnih poslovnih načrtov.
 • Prevzema odgovornosti za razvoj in uvajanje sprememb v družbi ali ustanovi.
 • Določa in koordinira aktivnosti s podrejenimi vodji za izvajanje strategij, poslovnih ciljev in programov organizacijskih enot družbe ali ustanove.
 • Nadzoruje poslovanje in uresničevanje poslovnih in finančnih ciljev in načrtov ter kontrolira aktivnosti za doseganje poslovnih in finančnih ciljev.
 • Spremlja poslovne rezultate in posreduje informacije medijem.
 • Nosi odgovornost za zakonito poslovanje in delovanje družbe ali ustanove ter odgovornost za doseganje zastavljenih ciljev in načrtov družbe.

Delovna področja

Prokurist lahko dela v katerikoli gospodarski družbi, banki, zavodu, javnem zavodu in ustanovi. Dela povsod tam, kjer pravno potrebujejo zastopnika ter vsega dela ne more opraviti že direktor podjetja, družbe, zavoda ali ustanove.

Komentarjev (20)

 • Dragica Mirnik 18. Septembra 2018 - 5:11 Odgovori

  Ali je prokurist poklic? / smatram, da je to le delo, ki ga nekdo opravlja in ne pokic/ za poklic je potrebna stopnja izobrazbe.Se motim? Hvala za odgovor

  • Data, d.o.o. 20. Septembra 2018 - 8:26 Odgovori

   Spoštovani, hvala za vašo opombo. Pravilno ste razumeli, prokurist ni poklic, ampak funkcija v podjetju. Prokurist lahko dela v katerikoli gospodarski družbi, banki, zavodu, javnem zavodu in ustanovi. Dela povsod tam, kjer pravno potrebujejo zastopnika ter vsega dela ne more opraviti že direktor podjetja, družbe, zavoda ali ustanove. Lep pozdrav, Data d.o.o.

 • Sanela Kudić 5. Aprila 2019 - 21:48 Odgovori

  Po kolikem času prokurista prezaposlimo na drugo delovno mesto.

  • Data, d.o.o. 9. Aprila 2019 - 12:47 Odgovori

   Spoštovani,

   prokurist je pooblaščenec. Prokura pomeni torej pooblastitev za zastopanje podjetja nasproti tretjim osebam v skladu z določil Zakona o gospodarski družbi. Prokura ni vezana na zaposlitev v skladu z določili Zakona o delovnih razmerjih.

   Za podrobnejšo razlago vam lahko ponudimo posvet pri naših pravnikih. Za ponudbo nam pišite na data@data.si ali nas pokličite na 01 6001 528.

   Lep pozdrav,

   DATA d. o. o.

 • David Delakorda 13. Junija 2019 - 17:04 Odgovori

  Pozdravljeni!

  Ali je lahko lastnik podjetja (doo), ki ni poslovodna oseba, prokurist tega istega podjetja?

  Hvala za odgovor!

  • Data, d.o.o. 17. Junija 2019 - 13:30 Odgovori

   Spoštovani,

   zahvaljujemo se vam za vaše vprašanje.

   Lastnik podjetja je lahko tudi prokurist podjetja.

   Lep pozdrav,

   DATA d. o. o.

 • Matjaz Obrstar 30. Septembra 2019 - 22:48 Odgovori

  Pozdravljeni! Zanima me ali sem kot prokurist odgovoren za neoddajo davcnega obracuna od dohodkov pravnih oseb za leto 2019.

  • Tjasa Dobnik 9. Decembra 2019 - 10:37 Odgovori

   Spoštovani.

   Za prekršek zaradi neoddaje davčnega obračuna odgovarja pravna oseba in odgovorna oseba te pravne osebe (direktor).

   Lep pozdrav, DATA d.o.o.

 • Josko Levacic 6. oktobra 2019 - 19:30 Odgovori

  Pozdravljeni!

  Postal sem prokurist ter me zanima placa prokurista v d.o.o.Se ta poveca-zmanjsa glede na prejsnjo placo. Npr. Da bi se ko postanes prokurist, placa iz minimalne place v RS povecala? Je kje dolocena minimalna placa prokurista, ali pa lastnik-direktor podjetja sam doloca visino place?

  Hvala za odgovor!

  • Tjasa Dobnik 9. Decembra 2019 - 10:34 Odgovori

   Spoštovani.

   Minimalna plača v Republiki Sloveniji je določena z Zakonom in trenutno znaša 886,63 eur bruto in velja tudi za prokurista, če je ta v podjetju zaposlen.

   Lep pozdrav, DATA d.o.o.

 • Maja Zupan 25. oktobra 2019 - 12:46 Odgovori

  Spoštovani,

  je za direktorja d.o.o. predpisana stopnja izobrazbe?

  Hvala in lep pozdrav,

  Maja

  • Tjasa Dobnik 9. Decembra 2019 - 10:30 Odgovori

   Spoštovani.

   Posebna smer ali stopnja izobrazbe za status direktorja d.o.o. ni predpisana.

   Lep pozdrav, DATA d.o.o.

 • Davorin Luzar 5. Decembra 2019 - 8:50 Odgovori

  Pozdravljeni,
  Ali lahko prokurist nabavlja material za potrebe dejavnosti podjetja in pri tem obračunava kilometrino kot strošek.npr. gostinska dejavnost- nabava pijače.?
  Hvala za vas odgovor.
  LpD

  • Tjasa Dobnik 9. Decembra 2019 - 10:44 Odgovori

   Spoštovani.

   Zahvaljujemo se Vam za vprašanje.

   Potni stroški so tematika, ki jo urejata davčna in delovnopravna zakonodaja. Potni stroški morajo ustrezno dokumentirani. Podrobnejšo razlago in pojasnila lahko pridobite na našem seminarju: Potni nalogi (https://data.si/izobrazevanje/potni-nalogi/). Za podrobnejšo razlago vam lahko ponudimo tudi posvet pri naših strokovnjakih. Za ponudbo nam pišite na data@data.si ali nas pokličite na 01 6001 528.
   Lep pozdrav,
   DATA d. o. o.

 • Tomaz Tomaz 11. Februarja 2020 - 15:22 Odgovori

  Pozdravljeni.

  Ob uvedbi novega GZ, morajo imeti podjetja, ki se ukvarjajo z gradbeništvom po 1.6.2020 zaposlenega vodjo del. Ker sem se kot direktor podjetja upokojil, in sem sedaj po novem prokurist, prokurista pa sem določil za direktorja. Ker sem do sedaj imel pogoje za vodjo del v naši dejavnosti, ali mi z tem ko sem prokurist preneha ta možnost da sem lahko vodja del, ali mora obvezno imeti to tudi direktor? Hvala za odgovor

  • Tjasa Dobnik 12. Februarja 2020 - 11:06 Odgovori

   Pozdravljeni.

   Zahvaljujemo se vam za vprašanje. Nova zakonodaja zahteva redno zaposlitev za polni delovni čas. Za podrobnejšo razlago in iskanje za vas optimalne rešitve vam lahko ponudimo pravno svetovanje. Cena individualnega pravnega svetovanja je 120,00 EUR.

   Lep pozdrav,
   DATA d.o.o.

   Lep pozdrav,
   DATA d.o.o.

 • Gregor 11. Februarja 2020 - 23:29 Odgovori

  Spoštovani,
  zanima me, če ima tudi lastnik podjetja, ki pa ni tudi direktor tega podjetja, pravico podpisovati kakšne pogodbe, leasinge in podobno? Brez vednosti direktorja?
  Hvala in lepo pozdrav!

  • Tjasa Dobnik 12. Februarja 2020 - 11:04 Odgovori

   Pozdravljeni.

   Zahvaljujem se vam za vprašanje. Generalno stališče je, da lastnik brez vednosti direktorja ne sme podpisovati tovrstnih dokumentov. Za podrobnejšo razlago dovoljenega ravnanja lastnika podjetja pa vam lahko ponudimo pravno svetovanje, katerega cena je 120,00 EUR.

   Lep pozdrav,
   DATA d.o.o.

 • Emil Kokovnik 6. Marca 2020 - 15:27 Odgovori

  Lahko prokurist opravlja dela v PE, za katero je določen kot prokurist?

  • DATA d.o.o. 8. Aprila 2020 - 21:52 Odgovori

   Pozdravljeni.

   Zahvaljujemo se vam za vprašanje. Prokurist opravlja naloge pravnega zastopstva in poslovanja podjetja ali gospodarske družbe. Podpisuje dokumente, pogodbe in pravno zastopa podjetje ali gospodarsko družbo naproti tretjim osebam. Več o nalogah, ki pritičejo prokuri pa si lahko preberete v članku: https://data.si/blog/2018/07/31/prokurist-ni-direktor-ampak-pooblascenec/.

   Lep pozdrav in vse dobro,
   DATA d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja