Go to Top

Plača: vse kar morate vedeti

Plača na podlagi pogodbe o zaposlitvi

Plača je izplačilo, ki ga za opravljeno delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi prejme delavec. Predstavlja temeljno pravico delavca, obenem pa tudi dolžnost delodajalca, da delavcu plačo zagotovi. Za preračun bruto plače v neto uporabite naš kalkulator.

Obračunajte si plačo!

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Kako je sestavljena?

Sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Sestavni del plače je tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Osnovna plača se določi upoštevaje zahtevnost dela, za katerega je delavec sklenil Pogodbo o zaposlitvi . Osnovna plača ne sme biti nižja od zakonsko določene minimalne.

JUBILEJNA NAGRADA – Kdaj in koliko vam pripada?

Plača – neto, bruto, bruto bruto

Neto plača je tista, ki jo delavec prejme na svoj bančni račun, brez upoštevanih povračil stroškov v zvezi z malico ali prevozom. Na razgovoru za službo se običajno pogajamo o bruto plači, ta se določi tudi v pogodbi o zaposlitvi. Bruto plača vsebuje tudi plačilo prispevkov za obvezna zavarovanja in akontacijo dohodnine. Preračun bruto v neto lahko opravite tudi z uporabo našega kalkulatorja. Bruto bruto plača pa predstavlja skupni strošek delodajalca in vključuje osnovno bruto plačo, h kateri se prištejejo vsi dodatki ter socialni prispevki delodajalca (16,10 %) ter povračilo stroškov v zvezi s delom  (prevoz, prehrana in drugi dodatki).

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Kako mora plača biti izplačana?

Plača in ostali prejemki zaposlenih, se skladno z določili Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) izplačujejo na transakcijski račun delavca. Kolektivna pogodba na ravni dejavnosti lahko določi, da se povračilo stroškov delavcem izplačajo tudi na drugačen način.

Regres za upokojence 2021

Kdaj mora biti izplačana?

Plača se izplača najkasneje 18 dni po preteku plačilnega obdobja. Če je plačilni dan dela prosti dan, se  izplača najkasneje prvi naslednji delovni dan. Za javni sektor pa velja drugačna ureditev – V 22. členu Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju je določeno, da je dan izplačila najpozneje petnajsti dan v tekočem mesecu za pretekli mesec. Kljub temu, pa Vlada vsako leto določi izplačilne dneve za posamezne mesece v letu, ki so običajno najkasneje 5.-ga v mesecu.

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

računovodsko svetovanje

Obveznost delodajalca, da izda plačilno listo

Delodajalec je dolžan delavcu do konca plačilnega dne izdati pisni obračun, iz katerega so razvidni podatki o plači, njenemu nadomestilu, povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki, do katerih je delavec upravičen na podlagi zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta delodajalca ali pogodbe o zaposlitvi, obračun in plačilo davkov in prispevkov ter plačilni dan. Iz pisnega obračuna morajo biti razvidni tudi podatki o delavcu in delodajalcu.

Prijavite se na e-novice

Kaj se zgodi, če ni izplačana pravočasno?

Delavec ima v primeru neizplačila plače različne možnosti, kako ukrepati. Delodajalca, ki pravočasno ne izplača plače, pa lahko doleti plačilo globe v višini od 3.000 do 20.000 EUR. Enaka globa ga doleti, če delavcu ne izda plačilne liste.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja