Go to Top

ZDR-1 omogoča delodajalcem uporabo informacijske tehnologije v primeru obveščanja delavcev

Pisali smo že o spremembah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki bo stopil v veljavo 12.4.2013. Med spremembami so tudi določila v katerih primerih lahko delodajalec prek elektronske pošte obvešča kandidate za zaposlitev oziroma zaposlene v podjetju.

ZDR-1

V prejšnjem zakonu teh določil ni bilo in delodajalci so se za vročanje obvestil in sklepov morali posluževati priporočenih poštnih pošiljk ter zapletenega postopka vročanja priporočene pošte naslovniku.

V katerih primerih lahko delodajalec obvešča zaposlene in potencialne sodelavce, prek elektronske pošte:

1. v primeru objave prostega delovnega mesta za nedoločen čas pri delodajalcu, ki ima zaposlene delavce za določen čas ( 4. točka 25. člena ZDR-1)
2. delodajalec lahko prek elektronske pošte pošlje obvestilo neizbranemu kandidatu za delovno mesto (2. točka 30. člena ZDR-1)
3. ko delodajalec sprejme ukrepe za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem, delavce o tem lahko obvesti na oglasni deski podjetja , lahko pa tudi po elektronski pošti (2. točka 47. člena ZDR-1).
4. V primeru napotitve delavca s strani agencije, uporabniku, lahko agencija napotenega delavca o pogojih dela, pravicah in obveznostih pri uporabniku, obvesti po elektronski pošti (4. točka 62. člena ZDR-1)
5. v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga, mora delodajalec najkasneje v 60 dneh od ugotovitve kršitve in najkasneje v 6 mesecih od nastanka kršitve pisno opozoriti delavca na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi, v primeru ponovne kršitve pogodbenih obveznosti. Opozorilo lahko delodajalec delavcu pošlje tudi po elektronski pošti. ( 1. točka 85. člena ZDR-1)
6. Pred redno odpovedjo delavcu iz razloga nesposobnosti ali krivdnega razloga in pred izredno odpovedjo, mora delodajalec pisno seznaniti delavca. To lahko storit tudi po elektronski pošti. (2. točka 85. člena ZDR-1)
7. obvestilo delavcem o plačilnem dnevu in vsakokratni spremembi plačilnega dne, lahko delodajalec delavcem sporoči po elektronski pošti. (4. točka 134. člena ZDR-1)
8. v primeru nezmožnosti zagotavljanja dela delavcem, lahko delodajalec z namenom ohranitve zaposlitve, pisno (tudi po elektronski pošti) napoti delavca na čakanje na delo doma (1. točka 138. člena ZDR-1).
9. Delodajalec lahko delavce In sindikat pri delodajalcu, o letnem razporedu delovnega časa obvesti bodisi na oglasni deski v poslovnih prostorih delodajalca, bodisi z uporabo informacijske tehnologije. Tudi vse morebitne prerazporeditve delovnega časa in utemeljitve le-tega, se lahko pošljejo po elektronski pošti (2. in 3. točka 148. člena ZDR-1).
10. Pisno obvestilo delodajalca o odmeri letnega dopusta delavcu za tekoče koledarsko leto, ravno tako lahko delodajalec delavcu pošlje po elektronski poti (2. točka 160. člena ZDR-1).

Lahko rečemo, da se je nov Zakon o delovnih razmerjih, končno »preselil« v 21. stoletje, v dobo informacijske tehnologije, vsaj kar se informiranja in obveščanja zaposlenih tiče.

Avtorica: Bogdana Rejc, Data d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja