Go to Top

Poslovni prostori – pasti in triki najema

Poslovni prostori – nuja za skoraj vsako podjetje!

Poslovni prostori predstavljajo enega od ključnih delov delovanja podjetja. Velika večina manjših podjetjih in samostojnih podjetnikov si lastnih ne more privoščiti, zato jih najamejo za določen oziroma nedoločen čas.

Izračunajte si plačo!

Poslovni prostori – pravna ureditev najemnih razmerij

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Najem poslovnih prostorov ureja Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih. Pogodba za najem poslovnega prostora mora biti sklenjena v pisni obliki, v nasprotnem primeru je neveljavna.

Najemna pogodba, ki jo najemnik in najemodajalec skleneta za določen čas, preneha veljati z datumom določenim v pogodbi. Predhodno je ni mogoče odpovedati, preneha lahko le z odstopom od pogodbe  kot posledica krivdnih razlogov.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Poslovni prostori in najemna pogodba

Poslovni prostori, katerih najemna pogodba velja za nedoločen čas. Le-to  se lahko odpoveduje s pogodbeno določenim odpovednim rokom, ki pa ne sme biti krajši od enega leta.

V primeru, da najemnik kljub poteku pogodbe še naprej uporablja poslovni prostor, najemodajalec pa v roku enega meseca po tem pri pristojnem sodišču ne vloži zahteve za izdajo naloga za izpraznitev poslovnega prostora, se smatra, da je pogodba obnovljena za nedoločen čas.

Pogodbeni stranki se lahko kadarkoli sporazumno dogovorita, da najemna pogodba preneha veljati.

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

Poslovni prostori: pravice in obveznosti najemnika

Poslovni prostori, ki jih najemodajalec odda v najem, morajo biti v skladu s pogodbenim dogovorom, v nasprotnem primeru ima najemnik pravico do odškodnine.

Če so poslovni prostori v slabem stanju, mora najemodajalec poskrbeti za popravila v primernem roku.  to je v primeru, če ga najemnik predhodno opozori na napake. Če napak ne popravi, lahko najemnik od pogodbe odstopi ali pa sam izvrši popravila. Pri tem lahko zahteva povračilo stroškov oziroma jih pokrije z najemnino. Poleg tega pa lahko zahteva odškodnino za škodo, ki jo je utrpel.

pravno svetovanje

Poslovni prostori – najemnik med najemom odgovarja za vso škodo

Poslovni prostori, ki jih najemnik najema, so lahko uporabljeni samo za namen, ki je določen v pogodbi. Prostora se ne sme oddati v podnajem brez soglasja najemodajalca. Prav tako odgovarja za vso povzročeno škodo, ki je bila v času njegove uporabe v prostoru povzročena.

Poleg najemnine je najemnik za poslovne prostore dolžan plačevati tudi druge stroške, povezane z uporabo poslovnega prostora, kot so elektrika, ogrevanje in podobno.

Želim se prijaviti na e-novice

Poslovni postori in najem med pandemijo

Najem poslovnih prostorov s strani podjetja, ki mu je zaradi epidemije s predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno  ali bistveno omejeno in zaradi tega poslovni prostori ne morejo v celoti ali v pretežnem delu obratovati za dogovorjen namen, zagotavlja PKP7 naslednje možnosti:

  • ne glede na določbe Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, lahko najemnik najemno pogodbo odpove s pisno izjavo z odpovednim rokom 8 dni,
  • najemnik lahko zahteva odlog plačila obveznosti iz najemne pogodbe (najemnina in vsa druga plačila, vezana na najem poslovnih prostorov, ki po najemni pogodbi vštejejo v znesek najemnine),
  • najemnik lahko zahteva podaljšanje veljavnosti najemne pogodbe, sklenjene za določen čas.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja