Go to Top

Slovenija, država poslovnih priložnosti

Slovenija – država s prostim trgom in izvozno usmerjenim gospodarstvom

Slovenija ima gospodarsko ureditev, ki temelji na prostem trgu. Trenutno ima Slovenija okoli 1200 hitro-rastočih podjetij, velik delež podjetij pa je izvozno usmerjenih. Svojo podjetniško idejo pa lahko v Sloveniji uresničujete tudi kot samostojni podjetnik ali pa opravljate osebno dopolnilno delo.

Izračunajte si plačo!

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Slovenija je del evropskih povezav

Slovenija je članica Sveta Evrope, Svetovne trgovinske organizacije, Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, zveze NATO ter drugih svetovnih organizacij. Leta 2004 je pristopila v Evropsko unijo. Leta 2007 je Slovenija postala članica monetarne unije in prevzela skupno evropsko valuto evro.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Slovenija kot gospodarsko razvita država

V Sloveniji znaša BDP na prebivalca v višini 23.165 EUR. Trenutno ima Slovenija okoli 1200 hitrorastočih podjetij, velik delež podjetij pa je izvozno usmerjenih. Čedalje več je podjetij, ki se ukvarjajo s prodajo prek spleta, to velja že za vsako peto podjetje. Slovenija je po uporabi spleta nad povprečjem EU.

 PRIJAVITE SE NA SEMINAR ZASLUŽI DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

 

Slovenija in delovno aktivno prebivalstvo

V Sloveniji je določena minimalna plača, ki jo morajo delodajalci izplačevati zaposlenim v znesku 1.024,24 EUR bruto. Slovenija ima delovno aktivnega prebivalstva približno en milijon, trenutno pa se stopnja brezposelnosti giblje okoli 5%.

Preberite tudi: Kdaj v pokoj?

Podjetniške spodbude za podjetja v Sloveniji

Slovenski podjetniški sklad nudi spodbude za zagon inovativnih podjetij, Agencija SPIRIT pa prek finančnih spodbud ponuja možnosti za uspešno poslovanje podjetij in konkuriranje na mednarodnih trgih. Slovenija nudi podjetjem tudi subvencije za zaposlovanje, kar podjetjem olajša zaposlovanje delavcev.

KJE BOMO LAHKO KORISTILI 100€ TURISTIČNIH BONOV?

Oblike gospodarskih družb v Sloveniji

Oblike in način poslovanja gospodarskih družb v Sloveniji prvenstveno ureja Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). Oblike se delijo glede na to ali gre za osebne ali za kapitalske družbe. Osebni družbi sta družba z neomejeno odgovornostjo in komanditna družba, med kapitalske družbe pa uvrščamo družbo z omejeno odgovornostjo, delniško družbo, komanditno delniško družbo in evropsko delniško družbo.

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Druge oblike dejavnosti v Sloveniji

Svojo podjetniško idejo pa lahko v Sloveniji uresničujete tudi kot samostojni podjetnik ali pa opravljate osebno dopolnilno delo. Za določena področja pa obstajajo tudi možnosti, kjer lahko dejavnost opravljate kot fizična oseba – kot npr. sobodajalec.

Pravni nasvet

Slovenija in regulacija opravljanja dejavnosti

Vsako podjetje mora ob ustanovitvi izbrati dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 (SKD), ki jo namerava opravljati. Za samo ustanovitev podjetja ni predpisanih posebnih pogojev, temveč ti obstajajo za nekatere dejavnosti. Dodatni pogoji so običajno vezani na:

  • obstoj licenc (kamor spada dejavnost Prevoz blaga v mednarodnem cestnem prometu),
  • obrtno dovoljenje in vpis v obrtni register (npr. inštaliranje električnih napeljav in naprav, frizerska dejavnost, gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb),
  • dovoljenje pristojnih agencij (npr. za opravljanje borznega posredovanja je potrebno pridobiti dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev),
  • pridobitev koncesije od Vlade RS (to je potrebno za dejavnost distribucije električne energije, prirejanja iger na srečo…),
  • zavarovano škodo v zvezi z opravljanjem dejavnosti (gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb),
  • zaposlitev osebe s strokovno ali poklicno kvalifikacijo (inženirske dejavnosti).

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Obstaja pa vrsta zanimivih in profitabilnih dejavnosti, kjer ni posebnih pogojev za opravljanje dejavnosti, kamor spada tudi računalniško programiranje.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja