Go to Top

Ste sobodajalec – fizična oseba, ki to dejavnost opravljate le občasno?

Preverite katere pogoje morate izpolnjevati, če želite biti sobodajalec. Če ste v dvomih, se za pravni nasvet obrnite na naše pravne strokovnjake.

Informativni izračun plače

Zakon o gostinstvu (ZGos) določa, kdo vse je lahko sobodajalec, in sicer:

 • fizične osebe, če opravljajo dejavnost le občasno,
 • pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti,
 • samostojni podjetniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti,
 • društva, ki imajo gostinsko dejavnost določeno v svojem temeljnem aktu.

Tokrat bo članek namenjen samo sobodajalcem – fizičnim osebam, ki to dejavnost opravljajo le občasno. In kaj to pomeni? To pomeni, da:

 • skupno ne opravljajo te dejavnosti več kot pet mesecev v koledarskem letu in
 • gostom nudijo do 15 ležišč ter
 • so vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS).

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Sobodajalec lahko tako začne opravljati dejavnost, ko je vpisan v PRS. Vendar pa mora sobodajalec pred začetkom opravljanja dejavnosti izpolnjevati pogoje in imeti določene dokumente, in sicer:

  • Dokazilo o lastninski ali razpolagalni pravici (najemna pogodba, podnajemna pogodba);
  • Uporabno dovoljenje (za stanovanjske prostore), če stranka namerava opravljati gostinsko dejavnost kot sobodajalec v:
   • stanovanjskih prostorih, zgrajenih pred 31.12.1967,
   • enostanovanjski stavbi, zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja (do 1.1.2003) in evidentirani v zemljiškem katastru ali stanovanju v etažni lastnini, rekonstruiranem na podlagi gradbenega dovoljenja (do 1. 1. 2003) ali na podlagi priglasitve (pred 9. 11. 1996 uporabno dovoljenja lahko nadomešča potrdilo o obstoju uporabnega dovoljenja po samem zakonu) ali drugo dokazilo, da gre za take prostore;
  • Soglasja solastnikov: v primeru večstanovanjske hiše mora nosilec dejavnosti pridobiti soglasja vseh solastnikov;
  • Splošne pogoje, npr. požarni red, varnost inštalacij;
  • Posebne pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti, predpisane s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (pogoji se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave, zunanje površine objekta ali nastanitve in storitve);
  • Ureditev stanovanja v skladu s Pravilnikom o kategorizaciji nastanitvenih obratov ( določa minimalne vrste in površine nastanitvenih prostorov, standarde opremljenosti in storitev glede na kategorijo).

V kolikor sobodajalec neizpolnjuje prej navedene pogoje, krši zakonodajo, ki predpisuje te pogoje. Ne gre pa za kršitev določb dela na črno po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1).

Pravni nasvet

Sobodajalec in davčni vidik

Finančni urad po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz PRS vpiše sobodajalca – fizično osebo v davčni register kot fizično osebo, ki opravljajo dejavnost. Dohodek fizičnih oseb, sobodajalcev se po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) obravnava kot dohodek iz dejavnosti in ne kot dohodek iz oddajanja premoženja v najem.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Oznake

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja