Go to Top

Izredno ugodni mikrokrediti za mikro, mala in startup podjetja

Mikro, mala in startup podjetja, ne zamudite priložnosti izredno ugodnih mikrokreditov. Namreč Slovenski podjetniški sklad (sklad) je objavil nov javni razpis za posojila mikro, malim in zagonskim (startup) podjetjem, ki jih ponuja skupaj s SID banko. Bi se radi podali v svet podjetništva? Rezervirajte brezplačen termin in ustanovite svoje podjetje.

Informativni izračun plače

Cilji javnega razpisa so predvsem ohranitev delovnih mest, spodbujanje nastanka novih delovnih mest in spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva.

Vas zanima, na podlagi katerih kriterijev so opredeljene velikosti za mikro, mala in startup podjetja?

Prvi razpis je bil objavljen konec decembra. Vendar pa je sklad zaradi velikega povpraševanja razpis predčasno zaprl. Sedaj pa sklad zopet ponuja novo priložnost. Zato podjetniki, ne zamudite nove priložnosti za mikro, mala in startup podjetja, saj bo zagotovo veliko zanimanja tudi za objavljen razpis z dne 5.4.2019. Prvi rok za oddajo vloge je bil 15. april, do 4. julija pa jih bo sledilo še šest.

Sklad želi podjetjem zagotoviti ugodne vire financiranja za tekoče poslovanje in investicijska vlaganja. Gre za enostavne, hitre in ugodne finančne instrumente – mikrokredite.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Finančni instrument mikrokrediti se financira:

  • v deležu 62,5 % iz sredstev Evropskega sklada za razvoj, na podlagi Operativnega programa za izvajanje EKP v obdobju 2014-2020, ki jih, v vlogi upravljavca sklad skladov, upravlja SID Banka in
  • v deležu 37,5 %, z udeležbo Sklada kot izvajalca finančnega instrumenta.

Za kakšno posojilo gre in kakšne bodo njegove ugodnosti za mikro, mala in startup podjetja:

  • gre za zneske v višini od 5.000 do 25.000 evrov,
  • odplačilna doba kredita bo tudi do pet let,
  • zelo ugodna obrestna mera v višini 0,8 odstotka s pripadajočim šestmesečnim euriborom,
  • stroški kredita se ne zaračunavajo.

Pravni nasvet

Kdo se lahko na razpis prijavi? Do mikrokredita so upravičena mikro, mala in startup podjetja, in sicer:

  • mikro in mala podjetja, ki so organizirana kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in ima vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas;
  • startupi z najmanj enim zaposlenim, če so pravna oseba, imajo v celoti razvit produkt ali storitev za začetek serijske proizvodnje, poslujejo najmanj šest mesecev in največ pet let ter imajo potencial rasti.

Vsi dodatni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati mikro, mala in startup podjetja, pa so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja