Go to Top

Dodatek za delo v nedeljo in na praznike – veste kdaj vam pripada?

Bližajo se prazniki, dela prosti dnevi in šolske počitnice. Ali boste dela prosti tudi vi? Zakon o delovnih razmerjih določa, da je delavec upravičen do plačila za delo. Ali veste, kdaj vam pripada dodatek za delo nedeljo in na praznike? Za nasvet se lahko obrnete na naše pravne strokovnjake.

Informativni izračun plače

Obvezne sestavine plače so:

 • osnovna plača,
 • del plače za delovno uspešnost,
 • dodatki.

V kolektivni pogodbi ali v pogodbi o zaposlitvi pa je lahko določena tudi pravica do dela plače za poslovno uspešnost.

Zakon o delovnih razmerjih določa, da delavcu pripadajo dodatki.

Delavcu pripadajo dodatki za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa:

 • za nočno delo,
 • za nadurno delo,
 • za delo v nedeljo,
 • za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.

Višina dodatkov se določi s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.

Pravni nasvet

Dodatek za delo – posamezne kolektivne pogodbe dejavnosti določajo še:

 • dodatek iz razporeditve delovnega časa za delo v deljenem času,
 • dodatek za pripravljenost na domu,
 • dodatek za dežurstvo,
 • dodatek za delo v delovnem času s prekinitvami.

Potrebujete računovodsko svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 ali zahtevajte ponudbo!

Dodatek za delo v nedeljo in dodatek za delo na dela proste dneve po zakonu se med seboj izključujeta. Če delavec dela v nedeljo, ki se v Sloveniji šteje za dela prost dan, delavec prejme en dodatek. V tem primeru delavec prejme tisti dodatek, ki je višji. Delavec torej prejme bodisi dodatek za delo v nedeljo ali pa dodatek za delo na proste dneve.

Dodatki se obračunavajo le za čas, ko je delavec delal v pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada. Če gre za pogoje dela, ki so stalne narave, je potrebno pregledati akt o sistemizaciji dela.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Katera pogodba zavezuje delodajalca pri katerem ste zaposleni, preverite v pogodbi o zaposlitvi. Kaj pa če delate pri delodajalcu za katerega ne velja nobena kolektivna pogodba? Pravica do dodatka je pravica iz delovnega razmerja, določena v Zakonu o delovnih razmerjih. Ker je dodatek sestavina plače, more biti določen v pogodbi o zaposlitvi.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja