Go to Top

Regres 2021 in korona pomoč

Regres 2021 je obveznost, ki jo delodajalcem nalaga Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). V letošnjem letu veliko delodajalcev koristi protikoronske ukrepe, kot so čakanje na delo in subvencioniran skrajšan delovnik. V nadaljevanju predstavljamo, ali omenjeni ukrepi vplivajo na obveznost delodajalca, da izplača regres 2021.

Izračunajte si plačo!

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Regres 2021 mora biti izplačan do 1.7.2021

Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Regres 2021 znaša 1.024,24 EUR.

S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.


Delavci na čakanju in regres 2021

Delavci, ki jih delodajalec napoti na čakanje na delo doma, ostajajo v delovnem razmerju, vendar dela ne opravljajo. Zato jim pripadajo vse pravice po pogodbi o zaposlitvi in samem zakonu. Pravica do dopusta je pravica delavca, ki jo pridobi s sklenitvijo delovnega razmerja. Ker delavci na čakanju ostajajo v delovnem razmerju, njihova pravica do dopusta ostaja nespremenjena. Če bo torej delavec zaposlen celotno koledarsko leto, bo imel pravico do celotnega letnega dopusta. Dejstvo, da je bil delavec določen čas v letu napoten na čakanje na delo, na navedeno pravico ne vpliva.

Regres 2021 je vezan na pravico do letnega dopusta. Regres 2021 pripada vsem delavcem, ki jim je priznana pravica do letnega dopusta. Morebitno čakanje na delo tako ne bo vplivalo na pravico delavca do regresa. Ukrep subvencioniranega čakanja na delo lahko delodajalci koristijo do 31.5.2021.

Vas zanima več novic s področja podjetništva? Z nami boste na tekočem z aktualnim dogajanjem.

Prijavite se na e-novice

Pravni nasvet
Skrajšan delovnik in regres 2021

Delodajalci lahko koristijo subvencioniran skrajšan delovnik za svoje zaposlene vse do 30.6.2021. Ta ukrep lahko koristijo za svoje zaposlene, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas. Delodajalec ne sme skrajšanega delovnika odrediti delavcu, ki je že upravičen do dela s krajšim delovnim časom in prejema delno nadomestilo na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali je upravičen do dela s krajšim delovnim časom na podlagi predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali starševskem varstvu.

Ker ima kljub koriščenju protikoronskih ukrepov delodajalec z delavcem še vedno sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom, delavcu pripada celoten letni dopust in mu zato mora izplačati celoten regres 2021.

Delavci , ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, pa so upravičeni so sorazmernega dela regresa. Pri določitvi osnove za obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost od izplačanega regresa je treba upoštevati, da ima delavec pravico do regresa za letni dopust sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi.

V primeru, ko pa delavec dela krajši delovni čas npr. zaradi starševskega varstva, pa je upravičen do celotnega regresa, torej kot če bi delal polni delovni čas.

Preberite še v katerih primerih vam pripadajo dodatni dnevi letnega dopusta in dodatek za nočno delo.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja